Sponzorováno

Somatické prožívání (Somatic Experiencing) – řeší fyzické i psychické příznaky traumatu 4.43/5 (7)

 • Somatic Experiencing, neboli somatické prožívání, je metoda ke zpracování traumatického šoku a posttraumatických symptomů.
 • Somatické prožívání (Somatic Experiencing, SE) je terapeutická metoda vyvinutá Peterem A. Levinem, PhD, zaměřená na léčbu traumat a stresových poruch prostřednictvím práce s tělesnými pocity a reakcemi.
 • Somatické prožívání je založeno na pozorování, že trauma zůstává "uvězněno" v těle, což může vést k fyzickým a psychickým potížím.

Somatické prožívání (Somatic Experiencing) - řeší fyzické i psychické příznaky traumatuSomatické prožívání (neboli Somatic Experiencing) je druh alternativní terapie zaměřené na pomoc lidem najít uzdravení z nějakého traumatu. Tato terapie, kterou vytvořil Peter Levine, PhD., funguje na principu, že trauma uvízne v těle, což vede k některým symptomům, které mohou lidé s posttraumatickou stresovou poruchou nebo lidé, kteří prožili nějaké trauma, zažít. Prostřednictvím této metody praktikující pracují na uvolnění tohoto stresu z těla.

Somatické prožívání je založeno na pozorování, že trauma zůstává jakoby „uvězněno“ v těle, což pak může vést k nepříjemným fyzickým a psychickým potížím.

Mnoho lidí, kteří zažili trauma, a zejména ti, kteří zažili fyzické trauma, jako je domácí násilí nebo sexuální napadení, se mohou oddělit nebo odpojit od svého těla. Somatické prožívání jim pomáhá zvýšit povědomí o jejich vnitřním prožívání (interoceptivní, proprioceptivní a kinestetické vjemy).

Terapie somatických zážitků může lidem pomoci tím, že se zaměří na to, jak stres a trauma ovlivňují tělo. Zvyšováním tělesného vědomí, rozvojem způsobů, jak uvolnit trauma a hledáním způsobů, jak uvolnit tělo, mohou lidé najít úlevu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak to funguje a zda by to mohlo být pro vás to pravé, podívejme se blíže na techniky, které somatické prožívání používá, co dokáže léčit a co výzkum říká o jeho účinnosti.

Techniky somatického prožívání

Praktici somatického prožívání používají rámec známý jako SIBAM (Sensation, Imagery, Behavior, Affect, and Meaning), aby pomohli klientům začlenit svá těla do zpracování traumatu.

Většina terapií obvykle využívá naše kognitivní schopnosti k přístupu k našim vzpomínkám nebo traumatům pomocí metod „shora dolů“. Somatické prožívání však využívá přístup „zdola nahoru“, který začíná tělesnými vjemy, než se pak vrátí k našim myšlenkám.

Cit (Sensation)

Možná nejste zvyklí sedět s pocity, které neustále proudí vaším tělem, nebo jste si dříve možná neuvědomovali, jak byly spojeny s vašimi emocemi. Začnete tím, že si budete jednoduše všímat toho, co cítíte ve svém těle.

Představování si (Imagery)

Tato část rámce používá řízené představování (kde vás odborník provede představováním si scény, zatímco posloucháte) nebo interaktivní představování si.

Chování (Behavior)

I když velká část této terapie spočívá v tom, že hlásíte své vnitřní zkušenosti a pocity, část chování Levineova modelu znamená i vstup terapeuta, který sleduje vaše behaviorální reakce, jako je řeč vašeho těla nebo držení těla.

Působení (Affect)

Tímto způsobem projevujete své emoce vnějšímu světu, například prostřednictvím volby slov, tónu a rychlosti.

Význam (Meaning)

No a nakonec se tato část modelu zabývá tím, jak terapii vnímáte a co pro vás vaše zkušenosti znamenají.

S čím může somatické prožívání pomoci?

Somatické prožívání může být užitečná s aspekty:

 • Nějaké trauma
 • Úzkost
 • Smutek
 • Poruchy užívání návykových látek
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Chronická bolest

Trauma může mít na tělo opravdu vysilující účinky. Terapie somatickým prožíváním může pomoci zmírněním emocí, stresu a bolesti, které mají škodlivé účinky. Může například pomoci zmírnit stres a bolesti spojené se svalovým napětím.

Výhody somatického prožívání

Trauma, které se drží v těle, může vést k emoční dysregulaci. Předpokládá se, že somatické prožívání funguje tak, že uvolňuje trauma, které je „uvězněno“ v těle. Jedním z aspektů této dysregulace je reakce „zmrazení“, primitivní obrana našeho těla proti nebezpečí. Tato reakce by se u vás v těle aktivovala, kdyby vás pronásledoval tygr.

Na rozdíl od reakce „bojuj nebo uteč“, která se odehrává v reakci na akutní hrozbu, která způsobí, že sympatický nervový systém zrychlí srdeční frekvenci, dýchání a soustředění, reakce „zmrazení“ může způsobit opak. Reakce na zmrazení v lidském těle je podobná zvířeti, které „hraje, že je mrtvé“.

Říká se, že tělo neví, jak rozlišit fyzické trauma od duševního. Pokud je nebezpečí život ohrožující, jako ten tygr, můžete být schopni fyzicky setřást tento strach, jakmile tygr už nebude nablízku. S emočním traumatem se však mozek může zaseknout v domnění, že jste stále ve stavu ohrožení. Reakce na zmrazení se může projevit jak kognitivními, tak fyzickými příznaky, jako jsou:

Kognitivní příznaky Fyzické příznaky
Zmatenost
Potíže se soustředěním
Odtržení od reality
Obtížnost pohybu
Zpomalený dech
Nižší tepová frekvence

 

Jak moc je tato terapie efektivní? Co říká výzkum

I když o somatickém prožívání nebylo publikováno mnoho výzkumů, jedna randomizovaná kontrolovaná studie, ukázala, že 44 % účastníků již po léčbě nesplňovalo kritéria pro diagnózu posttraumatické stresové poruchy. To je opravdu impozantní číslo.

A ještě jeden vědecký důkaz. Jedna studie se zabývala účinností somatického prožívání po tsunami v Indii v roce 2004. I když neexistovala žádná kontrolní skupina, 90 % ze 150 účastníků jedné studie uvádělo buď žádné příznaky, nebo snížení příznaků v osmiměsíčním intervalu sledování po jediném 75minutovém sezení.

Sponzorováno

Studie z roku 2018 se zabývala účinky léčby somatickým prožíváním na vybudování odolnosti u zdravotníků ohrožených zástupným traumatem. Výsledky ukázaly, že tříletý kurz somatického prožívání významně zlepšil kvalitu života a psychické symptomy.

Současný výzkum léčby somatickým prožíváním je tedy opravdu slibný. Je však zapotřebí dalšího výzkumu využívajícího randomizované kontrolované studie, aby bylo možné zhodnotit jeho účinnost a možné použití pro psychické onemocnění u lidí.

Na co myslet?

I když terapie somatické prožívání nezahrnuje kompletní převyprávění a zpracování vašich minulých traumat, jako to dělají některé jiné metody terapie traumat, budete i zde požádáni, abyste vyvolali některé z těchto bolestivých vzpomínek. Pokud tak učiníte, můžete se cítit „aktivovaní“ nebo cítit vysokou úroveň energetického vzrušení ve vašem těle.

Může to být nepříjemné, ale o to jde. Než dosáhnete této fáze, váš terapeut s vámi bude pracovat na „zdrojích“ nebo najde nástroje, které vám pomohou uklidnit se, když se cítíte emocionálně přetíženi, abyste mohli zvládnout práci s těmito vzpomínkami, až se v terapii objeví.

Jiné typy terapie

Je také důležité vzít v úvahu, že somatické prožívání nemusí být vhodná pro každého. Tam, kde se tato forma terapie zaměřuje především na tělo, jiné typy terapie – jako je kognitivně behaviorální terapie – pracují na myšlenkách, emocích a chování, které jsou spojeny s traumatem a stresem. Další typy terapií, které mohou být také užitečné, jsou terapie trauma-informovaného přístupu (trauma‑informed care), desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů (EMDR) a redukce stresu založenou na všímavosti (MBSR).

Co čekat

Buďte připraveni na to, že se vás terapeut zeptá na historii vašeho traumatu. Pamatujte si, že toto je vaše terapie, takže můžete odpovídat jen tak, jak se cítíte dobře. Dobrý praktik by to měl uznat a respektovat a spolupracovat s vámi, abyste se cítili dobře, až budete prozrazovat více.

Jak vypadá relace?

Za prvé, praktik nebo terapeut provede „předpohovor“, aby se dozvěděl o vašem traumatu a celkové zdravotní historii a odpověděl na jakékoli otázky týkající se vašich očekávání. Poté bude klást otázky zaměřené na posouzení toho, jak vaše tělo reaguje na vaše trauma a stres.

Terapeutický proces bude zahrnovat usnadnění stavů vzrušení vyvolaných traumatem a pocity bezpečí a klidu. Tento proces přecházení tam a zpět mezi těmito stavy se nazývá pendulace a zaměřuje se na rozpoznání těchto vjemů. Trauma může narušit naši schopnost rozpoznat náš vnitřní stav a tato technika nám pomáhá znovu se spojit se sebou samými a s tím, co se děje v našem těle.

Toto se praktikuje v bezpečí vaší terapie, abyste se s těmito vjemy seznámili a jakmile se to naučíte, budete schopni vše sami regulovat.

Somatické prožívání je tedy přístup „zdola nahoru“. Jeho primárním cílem není pomoci vám prozkoumat vzpomínky nebo emoce spojené s traumatickou událostí, ale odhalit tělesné vjemy spojené s těmito pocity.

Rozpoznávání tělesných pocitů

Když vstoupíte do terapie, začnete tím, že se dozvíte více o svém autonomním nervovém systému a roli, kterou hraje ve vaší reakci na trauma. Tato znalost pomáhá mnoha lidem, kteří se cítí zmateni ze své reakce během traumatické události nebo se domnívají, že měli reagovat jinak.

Autonomní nervový systém je část periferního nervového systému, která reguluje neúmyslné fyziologické procesy v těle, jako je srdeční tep, dýchání, trávení a vylučování.

Odtud vám váš terapeut pomůže začít zvyšovat vaše povědomí o tělesných pocitech a fyzických příznacích.

Zajišťování zdrojů

Somatické prožívání terapeuti používají nástroj zvaný resourcing, který vám pomůže získat přístup k vaší vrozené síle, odolnosti a pocitu pohody.

Znamená to čerpání pozitivních vzpomínek na místo, osobu nebo něco, co máte rádi, když se cítíte zoufalí nebo se setkáte s něčím, co vás spouští. Resourcing, který není nepodobný uzemnění, vám může pomoci zůstat v klidu a přítomnosti, když se setkáte s pocity traumatu nebo vzpomínkami na událost.

Titrace

Váš terapeut začne pomalu znovu navštěvovat trauma a související pocity. Tomu se říká titrace. Je to postupný proces, který vám umožní vyrovnat se s každým aspektem události a integrovat jej, jak se cítíte připraveni. Zpomaluje trauma, aby vám umožnilo jej zvládnout.

Když se k traumatu začnete pomalu vracet, váš terapeut bude sledovat vaši reakci a tělesné vjemy, které trauma vyvolává.

Dělá to tak, že sleduje vaši reakci, což mohou být hlavně změny dýchání, sevřené ruce nebo změna tónu hlasu. Bude se s vámi také bavit o všem, co na první pohled nevidí, jako například:

 • pocity tepla nebo chladu
 • pocit tíhy
 • závrať
 • necitlivost

Pendulace

V somatické terapii jsou tyto pocity spolu s věcmi jako pláč, třes nebo chvění považovány za vybití energie uvězněné ve vašem těle.

Váš terapeut vám také může pomoci použít specifické dýchací nebo relaxační techniky, které vám pomohou zpracovat a uvolnit trauma.

Když k tomuto uvolnění dojde, terapeut vám pomůže přejít z tohoto vzrušeného stavu do klidnějšího pomocí získávání zdrojů nebo jiných technik. Nakonec vám toto zhoupnutí zpět do klidnějšího stavu začne připadat přirozenější.

Shrnu to

Spojení mysli a těla je pravděpodobně silnější, než si myslíme, což otevírá nové potenciální způsoby léčby, třeba právě metodou somatického prožívání.

Sponzorováno

Ano, definitivní důkazy stále chybí, ale výzkum, který existuje, naznačuje, že somatické prožívání může být přínosné. Zvažte to, pokud hledáte přístup, který řeší jak psychické, tak fyzické příznaky traumatu.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva