Sponzorováno

Rtuťové teploměry a jejich zdravotní rizika 4.78/5 (9)

Rtuťové teploměry a jejich zdravotní rizikaOd 3. dubna 2009 je v zemích Evropské unie zakázán prodej rtuťových teploměrů. Obyvatelé se nás proto často ptají:

Jak může rtuť poškodit naše zdraví?

Rtuť používaná jako pracovní médium teploměrů, či jiných měřících přístrojů, je vysoce jedovatý a toxický kov. Jde o neurotoxin, jehož kumulace se v těle člověka projevuje narušením vegetativní a centrální nervové soustavy.

Přítomnost zvýšených hladin rtuti v těle bývá často spojena např. s bolestmi hlavy, nespavostí, zhoršením vyjadřovacích schopností, ztrátou zraku nebo sluchu, anorexií, depresemi, zhoršováním paměti, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou apod. Výsledkem chronické expozice rtuti bývá také poškození enzymatických systémů, oslabení imunity, bolesti dásní či vypadávání vlasů. V případě požití většího množství rtuti nastávají křeče, průjmy a bolesti břicha, poškozují se ledviny a játra. Zvýšené hladiny rtuti v těle matky mohou být nebezpečné pro vyvíjející se plod a způsobit závažné mentální poškození novorozence.

Jaké zdravotní riziko nám hrozí při rozbití teploměru?

Po rozbití rtuťového teploměru hrozí především riziko vdechnutí většího množství toxických par uvolňovaných z rozlité rtuti, které poškozují respirační systém, sliznici a způsobují akutní záněty plic a dýchacích cest. Akutní expozice vysokým dávkám může způsobit úplné selhání tělesných orgánů až smrt.

Která část populace je nejvíce ohrožena?

Riziko poškození zdraví je samozřejmě vyšší u zranitelnějších skupin populace, jakými jsou především děti, starší lidé, lidé s poškozenými játry, ledvinami a pododně.

Co je třeba udělat v případě, pokud se nám teploměr rozbije?

V prvé řadě je třeba rozlitou rtuť urychleně sesbírat a zabránit tak jejímu dalšímu rozptylu. Rozlité kapky rtuti je možné odstranit například nasátím stříkačkou. Zbytky, které stříkačkou nebylo možné nasát, odstraňte navlhčeným savým papírem.

Při odstraňování rozlité rtuti používejte rukavice, abyste předešli zbytečnému kontaktu s pokožkou. Rtuť totiž může do organismu proniknout i přes kůži a následně se krví rozšířit do nervového systému. Jelikož rtuť je rozpustná v tucích, riziko je vyšší v případě mastných rukou. Snažte se předcházet vdechování rtuťových výparů a místnost, ve které byla rtuť rozptýlená, okamžitě pořádně vyvětrejte.

Mohu zbytky teploměru a sklízenou rtuť vyhodit do kontejneru na komunální odpad?

Rtuť je díky její toxickým vlastnostem nebezpečná nejen pro lidské zdraví, ale i pro životní prostředí. Likvidace komunálního odpadu s obsahem rtuti kontaminuje ovzduší, půdu a následně i další složky prostředí. Rozbitý teploměr proto v žádném případě nevhazujte do odpadkového koše a kontejneru na komunální odpad ani nesplachujte do kanalizace. (Důležité!)

Sponzorováno

Zbytky rozbitého teploměru a sklízenou rtuť je třeba vložit do uzavíratelných a nepropustné nádoby tak, aby nedocházelo k dalšímu úniku rtuťových par a následně odevzdat do sběrny odpadů, případně specializované firmě zabývající se likvidací nebezpečných látek.

Proč se rtuťové teploměry přestaly vyrábět a prodávat?

Evropský parlament a Rada s cílem minimalizovat uvolňování rtuti do životního prostředí prostřednictvím postupné vyřazování měřicích zařízení obsahujících rtuť vydali Směrnici 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť.

Podle uvedeného legislativního předpisu se od 3. dubna 2009 v členských státech Evropské unie nesmí uvádět na trh rtuť v teploměrech na určování tělesné teploty jakož i v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné než pro měření tělesné teploty).

Zákaz, který nabyl účinnosti 3. dubna 2009, se vztahuje pouze na ty měřicí přístroje, které jsou určeny k prodeji široké veřejnosti. Některé druhy sfygmomanometrů a jiných měřicích přístrojů určených výlučně pro odborné a průmyslové použití (např. ve zdravotnictví) je možné vyrábět a prodávat i nadále. Jde o přístroje určené pro případy, ve kterých se vyžaduje vysoká citlivost a přesnost měření, jakou zatím přístroje fungující na jiných principech nedosahují. Zákaz těchto přístrojů bude proto aktuální až tehdy, když budou k dispozici spolehlivé, bezpečnější a technicky a ekonomicky proveditelné alternativy.

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady je především zabránit z dlouhodobého hlediska, aby se rtuť z poškozených měřících přístrojů používaných širokou veřejností nekontrolovaně dostávala do běžného odpadu a následně poškozovala životní prostředí a zdraví lidí.

Pokud mám doma rtuťový teploměr, můžu ho ještě používat nebo se ho musím ihned zbavit?

Směrnice zakazuje pouze uvádění nových rtuťových přístrojů na trh. Netýká se přístrojů, které se již používají nebo se prodávají jako použité. Rtuťové teploměry zakoupené před termínem účinnosti směrnice je proto možné využívat i nadále, není nutné je hromadně vyřazovat a likvidovat.

Hrozí nám při používání nepoškozeného teploměru nějaké zdravotní riziko?

Rtuť je v nepoškozeném teploměru pevně uzavřena a do prostředí se neuvolňuje. Pokud nedojde k mechanickému poškození a následnému úniku rtuti z teploměru, poškození zdraví nehrozí. S cílem předcházet takovým situacím je však vhodné používání rtuťových teploměrů postupně utlumit a nahradit je elektronickými (digitálními).

Pokud se chci rtuťového teploměru zbavit, co musím udělat?

Sponzorováno

S rtuťovým teploměrem, který uživatel přestal používat a chce se ho zbavit, ať už s poškozeným nebo s funkčním, je vzhledem k jeho jedovatý a toxický obsah třeba nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nezbytné odnést ho do sběrny odpadů, případně specializované firmě zabývající se likvidací nebezpečných látek. Nepotřebné rtuťové teploměry proto v žádném případě nevhazujte do nádob na komunální odpad.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Bez komentáře u článku “Rtuťové teploměry a jejich zdravotní rizika”

  1. […] mnoha domácnostech se ještě používají rtuťové teploměry. V obchodech je však již nenajdete. Jejich prodej ukončila v červnu 2009 směrnice Evropské […]

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva