Sponzorováno

Rozštěpové vady – rozštěp patra, rtů, páteře, stěny – mohou narušit vývoj dítěte 4.82/5 (17)

Rozštěpové vady se řeší chirurgicky.

Rozštěpové vady se řeší chirurgicky.

Rozštěpy neboli latinsky schisis patří mezi nejčastěji se objevující vrozené vývojové vady. Nelze však zcela jednoznačně říci, jaká je prognóza po stanovení této diagnózy. Velmi zde záleží na rozsahu vady, která může být jen nepatrně naznačená nebo na straně druhé velmi výrazná a jsou k ní poté přidruženy další obtíže.

Rozštěpy patra a rtu jsou nejčastější

Dle místa, kde k rozštěpu došlo, lze oddělit rozštěpy rtu, patra, čelisti nebo kombinace již dříve zmíněných. Rozštěpy mohou být i oboustranné, kdy je již výrazný defekt obličeje spojený s problematickým příjmem potravy a vývojem řeči. Častěji bývá poškozena levá polovina obličeje.

K chybnému vytvoření a následnému nespojení částí obličeje dochází již v době mezi 8. a 12. týdnem těhotenství. Při vzniku těchto poruch hraje významnou roli dědičnost, ke které se však přidružují i další faktory.

Rozštěp a rizikové chování v těhotenství

V prevenci jsou tedy podstatné zejména první dva měsíce těhotenství. Zvýšené riziko je u matek, kde se již dříve rozštěpové vady v rodině vyskytly. Udává se, že riziko značně snižuje adekvátní příjem kyseliny listové – v optimálním případě brané ještě před početím. Nutné je se v této době vyvarovat alkoholu, nevhodných léků, drog i nikotinu. Nezbytná je též prevence vzniku nemocí v prvním trimestru těhotenství. Poškození může být způsobené i nachlazením matky. Vyšší riziko rozštěpových vad je u matek s diabetem nebo epilepsií.

Pokud se již v těhotenství zjistí, že dítě trpí některou rozštěpovou vadou, nejedná se o důvod k ukončení těhotenství. Spíše se pak ještě pátrá, zda u dítěte není přítomná některá abnormalita chromozomů. Mohou být tedy doporučena další vyšetření, např. odběr plodové vody.

Péče o miminko s rozštěpem po porodu

U novorozence s přítomnou rozštěpovou vadou mohou nastat velmi různorodé situace. Někdy může z důvodu rozštěpu po narození dítěti zapadávat jazyk a hrozit tak riziko udušení. Ve většině případů však toto není. Obtíže se ale poměrně často vyskytují při kojení, kdy dítě má z důvodu vady ztíženou možnost sání. Někdy se může podařit nalézt co nejvhodnější polohu, jindy je nezbytné využít při kojení některé pomůcky. Někdy i přes veškerou snahu kojení dítěte možné není. Lze však mateřské mléko odsávat a dítěti jej podávat jiným způsobem.

Obvykle je již krátce po porodu zahájena spolupráce s plastickým chirurgem a dalšími odborníky, aby byla naplánována další adekvátní léčba. Ta se odvíjí zejména dle rozsahu vrozené vady.

Komplexní léčba rozštěpu

Léčba rozštěpu je závislá na konkrétním stavu dítěte a rozsahu rozštěpové vady. Při řešení je obvykle nezbytná spolupráce více odborníků – plastického chirurga, ortodontisty, logopeda, psychologa, otolaryngologa, stomatologa atd.

Bez větších obtíží je možné řešit zejména rozštěpy rtu. Je zde velmi individuální, kdy se provede operace. Někteří odborníci se přiklání k jejímu provedení co nejdříve po narození, jiní doporučují počkat pár měsíců. Po operaci je na obličeji patrná jizva, která může však postupem času téměř vymizet. Někdy je nutné provést ještě v pozdějším věku korekci rtu, jelikož při růstu obličeje může dojít k narušení dobrého vzhledu po první operaci.

Při rozštěpech patra již je nutné provedení náročných zákroků. Ty pak s sebou nesou i zvýšenou péči po operaci.

Během vývoje je nutná spolupráce s logopedem, foniatrem i ušním lékařem, aby se předešlo narušení tvorby řeči. Zvláště při rozštěpech patra jsou u dětí často dalším problémem opakované záněty středního ucha, případně i nedoslýchavost. Při zlepšení výslovnosti mohou být nápomocná dechová cvičení a celkový trénink řeči.

U dětí s některou z rozštěpových vad se mohou objevit abnormality v počtu a tvaru zubů, lze u nich pozorovat jejich vyšší kazivost. Je třeba dobré spolupráce se zubním lékařem, ale též podpora zdravého stravování a důraz na správnou péči o chrup dítěte.

Druhy rozštěpů

Známe více druhů rozštěpů:

1. Rozštěp rtů

Rozštěp rtu je vrozená vývojová vada vyplývající z nekompletního splynutí tkání formujících ústa během embryonálního vývoje. Výsledkem nedostatečného spojení jednotlivých částí, které tvoří ústa, je žlábek, rýha mezi ústy a nosem. Rýha může mít různou velikost a formu. Může být naznačen (mírně vtažení, více pigmentovaný žlábek), neúplný (rty rozpolcená do různé výšky, málo zasahuje do nozdry, doprovázena deformací nosu a čelisti) a úplný rozštěp (rozděluje ret po celé výšce až po nozdry, části jsou rozestouplé, doprovázený deformací nosu a čelisti). Přesná příčina je neznámá ale významné místo mají genetické faktory.

Sponzorováno

Léčba rozštěpu rtu? Chirurgická plastická operace na rekonstrukce defektu. Cílem operační léčby rozštěpu rtu je sešití kůže, sliznice a svalstva rty. Při zákroku se zároveň upravuje nos. Zejména u oboustranných rozštěpů je důležité co nejdříve obnovit a upravit svalstvo horní rty pro jeho další pozitivní vliv na vývoj zubů.

Výhody zákroku v novorozeneckém období

Výhody operačního řešení v novorozeneckém období, často v prvním týdnu po narození, jsou nejen v tvorbě jemných a nenápadných jizev, ale i v dobrém psychologickém vlivu na rodinu. Rodiče dítěte s vrozenou vývojovou vadou obličeje jsou méně frustrovaní, pokud operace proběhne poměrně brzy po narození, jako v 3-6 měsících života děťátka. Správný vývoj zubů, lepší sání a přibývání na hmotnosti a také snížený počet následných korekčních operací jsou dalšími výhodami včasné operace rozštěpu rtu.

Anestezie v novorozeneckém věku sice představuje o něco vyšší riziko pro vaše dítě, ale právě proto jsou tyto zákroky realizovány na specializovaném pracovišti zaměřeném na dětskou anestezii.

2. Rozštěpy páteře

Sice skryté, ale často mnohem závažnější bývají rozštěpy páteře. Vznikají nedokonalým uzavřením páteřního kanálu v časných stádiích embryonálního vývoje. Mohou se vyskytovat v kterémkoliv místě páteře, nejčastěji jsou v bederní oblasti. V neuzavřeném místě bývá velmi často porušena mícha, čehož následkem je porucha inervace, a to vede k ochrnutí, problémům s ovládáním svěračů konečníku a močového měchýře a podobně.

Mírnější formou je rozštěp v oblasti obratlového oblouku, když není poškozena mícha, pouze je neuzavřený páteřní kanál kolem ní. Vzniklou poruchu lze případně řešit chirurgicky. Pokud rozštěp postihne oblast hlavy, vzniká tzv. anencefalus, téměř úplná absence mozku a lebečního krytu.

Některé malé rozštěpy páteře, nejčastěji v bederní oblasti, zůstanou celý život skryté a nezpůsobují prakticky žádné potíže. Udává se, že jich má až 15 procent populace, což je přibližně každý sedmý člověk. Velké rozštěpy páteře diagnostikovány v těhotenství bývají většinou indikací k ukončení těhotenství.

3. Rozštěpy břišní stěny

Třeba zmínit ještě jeden typ rozštěpů, a to rozštěpy břišní stěny. Vznikají opět v raných stádiích těhotenství nedokonalým uzavřením břišní stěny. Při rozštěpu břišní stěny jsou nesprávně uložené orgány a v některých případech je možná chirurgická léčba. Tyto rozštěpy se však často spojují s nějakou další poruchou, například chromozomální, takže třeba individuálně zvážit, zda v těhotenství pokračovat.

Proč rozštěpy vůbec vznikají?

Příčiny vzniku rozštěpů bývají spíše exogenního charakteru, jsou to tedy vnější příčiny. I když v případě obličejových rozštěpů se udává i možnost vlivu dědičnosti, mnohem častěji se na vzniku podílejí toxické vlivy z okolí (léky, chemikálie, viry, alkohol) nebo onemocnění matky. Vliv mohou mít i poruchy ve výživě plodu, nedostatek vitamínů, určitou roli hraje i vyšší věk matky.

Nejjednodušší prevencí je tedy vyhnout se negativním vnějším činitelům. Před virózou se můžete chránit před početím dostatkem vitamínů, chemickým látkám včetně léků je nejlépe vyvarovat se úplně. Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, rozhodne situaci konzultujte se svým lékařem.

Velký preventivní vliv má kyselina listová, užívat byste ji měli začít již před otěhotněním a pokračovat v prvních měsících těhotenství, kdy je riziko vzniku rozštěpů nejvyšší. Kyselinu listovou dostat koupit samostatně nebo jako součást vitaminových přípravků pro těhotné ženy.

Kdy se dají rozštěpy zjistit?

Velké rozštěpy, hlavně páteře a břišní stěny, bývají viditelné na ultrazvuku již na konci prvního trimestru. Rozštěp rtu a patra je viditelnější až od 16. týdne těhotenství, pravidelně se vyšetřuje ultrazvukem v 20. týdnu, kdy už je jasně rozpoznatelný.

Trojrozměrný (3D) ultrazvuk není na diagnostiku rozštěpu ideální, hůře se jím dá vyšetřit hlavně rozštěp patra.
Vrozené rozštěpové vady může signalizovat i zvýšené množství alfafetoproteínu (AFP) v plodové vodě nebo v krvi matky. Jeho hladina se vyšetřuje z odebrané plodové vody, z matčiny krve v 16. až 18. týdnu při tripple testu.

Sponzorováno

A jaké zkušenosti s rozštěpovými vadami máte vy? Budeme rádi za komentáře.

A co si ještě přečíst

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva