Sponzorováno

Syndrom Li-Fraumeni – příznaky a příčiny 4.75/5 (8)

  • Syndrom Li-Fraumeni je vzácný genetický syndrom, který zvyšuje riziko vzniku různých typů rakoviny v různých částech těla. Tento syndrom je způsoben mutacemi v genech supresorů nádorů, konkrétně v genu TP53, který je zodpovědný za regulaci růstu buněk a opravu DNA.
  • Osoby s tímto syndromem mají zvýšené riziko vzniku několika typů rakoviny v průběhu života.
  • Diagnóza syndromu Li-Fraumeni se často provádí na základě rodinné anamnézy rakoviny a genetických testů, které identifikují mutace v genu TP53. Osoby s tímto syndromem by měly být podrobeny pravidelnému sledování a monitorování rakoviny, aby se rakovina zachytila v rané fázi a zahájilo se adekvátní léčení.
  • Léčba syndromu Li-Fraumeni zahrnuje prevenci a monitorování rakoviny, často včetně preventivní chirurgie nebo pravidelného screeningu, jako je mamografie, kolonoskopie a magnetická rezonance mozku. Osoby s tímto syndromem a jejich rodinní příslušníci by měli pracovat s genetickými poradci a onkology, aby plánovali vhodný režim sledování a léčby.

Syndrom Li-Fraumeni je vzácná porucha, která výrazně zvyšuje riziko vzniku několika druhů rakoviny.

Syndrom Li-Fraumeni je vzácná porucha, která výrazně zvyšuje riziko vzniku několika druhů rakoviny.

Syndrom Li-Fraumeni (LFS) je dědičný syndrom náchylnosti k rakovině, který byl poprvé nahlášen v roce 1969. Nahlásili ho drs. Frederick Li a Joseph Fraumeni. Co upoutalo jejich pozornost byla široká škála typů rakoviny v postižených rodinách, zděděné vyšší riziko rozvoje rakoviny v několika generacích a poměrně brzký věk diagnostiky rakoviny u téměř poloviny postižených jedinců před dosažením věku 30 let.

Mezi nejčastější typy rakovinných onemocnění v rodinách se syndromem Li-Fraumeni patří osteosarkom (rakovina kostí), sarkom měkkých tkání, akutní leukémie, rakovina prsu, rakovina mozku a nádory kůry nadledvin, což je orgán v horní části ledvin. Zvýšené riziko je potom u melanomu, Wilmsova nádoru, což je typ rakoviny ledvin, a rakoviny žaludku, tlustého střeva, slinivky břišní, jícnu, plic a gonadálních zárodečných buněk (pohlavních orgánů).

Co způsobuje syndrom Li-Fraumeni?

Syndrom Li-Fraumeni je dědičný genetický stav. To znamená, že riziko rakoviny může být předáno z generace na generaci v jedné rodině. Tento stav je nejčastěji způsoben mutací (změnou) v genu nazvaném TP53, který je genetickým modelem pro protein nazvaný p53. Tato mutace odstraní schopnost genu správně fungovat. Přibližně 70% rodin s tímto syndromem bude mít mutaci v genu TP53.

Mutace v jiném genu, nazvaném CHEK2, byly také nalezeny v některých rodinách s LFS. Není známo, zda jsou rizika rakoviny stejná v rodinách, které mají mutace TP53 a mutace CHEK2.

Jak se syndrom Li-Fraumeni dědí?

Obvykle má každá buňka 2 kopie každého genu – 1 zděděný od matky a 1 zděděný od otce. Syndrom Li-Fraumeni následuje autosomální dominantní dědičnost. To znamená, že i když se mutace vyskytne pouze v jedné ze dvou kopií genu TP53, bude mít tato osoba LFS.

Většina lidí s LFS má 1 normální kopii TP53 a 1 mutovanou (změněnou) kopii TP53, nejčastěji proto, že zdědila zmutovanou kopii TP53 od rodiče, který byl také ovlivněn LFS. Odhaduje se však, že 25% lidí s LFS nemá žádnou rodinnou anamnézu – mají novou mutaci v genu TP53. Bez ohledu na to, zda osoba dědí mutaci nebo že mutace nastane poprvé u osoby, má tato osoba 50% šanci předat normální kopii genu TP53 a 50% šanci předat mutovanou kopii genu směrem k jeho dítěti. Bratr, sestra nebo rodič osoby, která má mutaci, má také 50% šanci mít stejnou mutaci.

Existují různé možnosti pro lidi, kteří mají zájem mít dítě a jsou nosičem genu. Preimplantační genetická diagnostika je lékařská procedura prováděná ve spojení s in vitro fertilizací (IVF). Umožňuje lidem, kteří nesou určitou známou genetickou mutaci, mít děti, které tuto mutaci nemají.

Jak diagnostikuje syndrom Li-Fraumeni?

Klasická forma syndromu Li-Fraumeni je diagnostikována, pokud osoba splňuje všechna následující kritéria:

  • Sarkom diagnostikovaný před věkem 45 let
  • Blízký příbuzný, tedy rodič, sourozenec nebo dítě, s rakovinou do 45 let
  • Blízký příbuzný nebo příbuzný druhého stupně, tj. prarodič, teta / strýc, neteř / synovec nebo vnuk, s rakovinou před věkem 45 let nebo sarkom v jakémkoli věku

Diagnostika LFS a provedení testování mutací genu TP53 je zvažována u každého s osobní a rodinnou anamnézou, který splňuje jedno z následujících tří kritérií:

Sponzorováno

Kritérium 1

  • Nádor patřící do nádoru spektra LFS, před dosažením věku 46. To znamená, že některé z následujících chorob: sarkom měkkých tkání, osteosarkom, premenopauzální rakovina prsu, nádor na mozku, karcinom kůry nadledvin, leukemie nebo rakoviny plic
  • Přinejmenším 1 člen rodiny prvního stupně nebo druhého stupně s nádorem souvisejícím s LFS, s výjimkou rakoviny prsu, pokud má jedinec rakovinu prsu, před dosažením věku 56 let nebo s vícečetnými nádory

Kritérium 2

Osoba s vícečetnými nádory, s výjimkou několika nádorů prsu, z nichž 2 patří do nádorového spektra LFS a první z nich nastala před věkem 46 let.

Kritérium 3

Osoba, která je diagnostikována s karcinomem kůry nadledvin nebo nádorem v choroidním plexu, což znamená membránou kolem mozku, bez ohledu na rodinnou anamnézu.

Existuje TP53 genetické testování?

V minulosti byla diagnóza LFS stanovena klinickými kritérii, což znamená, že se vycházelo z příznaků a symptomů, které pacient a rodina měli. Nyní je k dispozici genetické testování pro lidi, aby se zjistilo, zda nesou kopii mutace TP53 dříve, než se objeví fyzické známky LFS.

Rozhodnutí otestovat se je velmi osobní. Lidé, kteří uvažují o genetickém testování TP53, mohou vyhledat profesionální genetické poradenství.

Pokud genetické testy ukazují, že osoba má mutaci TP53, může to znamenat, že by této osobě lékař mohl doporučit sledování, což znamená, že je pravidelně monitorována (sledována) pro typy nádorů souvisejících s LFS. Jedná se o hluboký a celoživotní proces.

Vědomí, že existuje mutace TP53, může pomoci lékaři, aby provedl odpovídající a účinné lékařské doporučení. Konkrétně, některé údaje naznačují, že lidé s LFS jsou velmi citliví na některé typy záření. To znamená, že postiženým osobám může být doporučeno zabránit nebo minimalizovat expozici záření při screeningu a léčbě rakoviny, pokud jsou k dispozici další možnosti.

Genetické testování mutací CHEK2 je také obecně k dispozici, ale v současné době je málo známo o potenciálních přínosech podrobného sledování, pokud je identifikována mutace. Nicméně, screening pro běžné rakoviny, jako jsou ty v prsu a tlustém střevě, má potenciál najít rakoviny dříve a se projeví v nějaké vyšší fázi.

Jaká jsou odhadovaná rizika rakoviny spojená s LFS?

Celoživotní riziko pro osoby se syndromem Li-Fraumeni k rozvoji jakéhokoliv druhu rakoviny je 90%. Přibližně 50% těchto typů rakoviny bude diagnostikováno před 30. rokem života. Ve studii s 200 lidmi s mutací genu TP53, kteří měli předchozí diagnózu rakoviny, se u 15% vyvinula druhá rakovina, u 4% se vyvinul třetí nádor a u 2% dokonce čtvrtá rakovina. Nejvyšší riziko vzniku dalších nádorových onemocnění bylo u těch, kteří byli diagnostikováni už s dětskou rakovinou. Nicméně, někteří lidé s LFS nemají rakovinu vůbec.

Citlivost na záření

Jak bylo uvedeno výše, existují určité důkazy o tom, že genetická mutace TP53 může způsobit zvýšenou citlivost vůči ionizujícímu (terapeutickému) záření. Jedinci s mutacemi zárodečné linie TP53 by měli zabránit (případně minimalizovat) expozici diagnostickému a terapeutickému záření. Například některé ženy s diagnózou rakoviny prsu se mohou rozhodnout podstoupit mastektomii, což znamená chirurgické odstranění celého prsu místo toho, aby podstoupily kombinaci lumpektomie, což znamená chirurgické odstranění nádoru a okolní prsní tkáně a radiační terapii aby se snížila jejich expozice záření. Existuje však silná lékařská shoda v tom, že radiační terapie pro specifické typy nádorů bude stále nejúčinnějším léčebným plánem, který se doporučuje. Druhy rakoviny (obecně sarkomy) vyvolané radiací byly hlášeny u lidí s mutací TP53.

Pár slov o syndromu na závěr

Syndrom Li-Fraumeni je vzácná porucha, která výrazně zvyšuje riziko vzniku několika druhů rakoviny, zejména u dětí a mladých dospělých.

Mezi rakoviny, které jsou nejčastěji spojeny s Li-Fraumeniovým syndromem, patří rakovina prsu, forma rakoviny kostí nazývaná osteosarkom a rakoviny měkkých tkání (jako je sval) nazývané sarkomy měkkých tkání. Další rakoviny, které se běžně vyskytují u tohoto syndromu, zahrnují mozkové nádory, rakoviny krevních tkání (leukemie) a rakovinu nazývanou adrenokortikální karcinom, která ovlivňuje vnější vrstvu nadledvin (malé žlázy produkující hormony na každé ledvině). I několik dalších typů rakoviny se dále vyskytuje častěji u lidí s Li-Fraumeniovým syndromem.

Sponzorováno

Existuje také syndrom podobný Li-Fraumeni, jež sdílí mnoho vlastností klasického syndromu Li-Fraumeni. Oba stavy významně zvyšují šance na vznik rozmanitých nádorů od dětství – typ specifických typů rakoviny u postižených členů rodiny může být však odlišný.

Co si dále přečíst o syndromu Li-Fraumeni?

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva