Sponzorováno

Fantomová bolest – příznaky, příčiny a léčba 4.85/5 (33)

fantomova-bolestChirurgické odstranění tělesné části může být v některých případech jedinou možností, jak postižené osobě zachránit život. Amputace končetin byla již známá i starým Egypťanům před přibližně 3000 lety, což dokazují nálezy mumií. Vývojem nových technik na zastavení krvácení byly v 18. století v západní školní medicíně učiněny značné pokroky. Tyto techniky značně zlepšily šance pacienta na přežití. Amputace se však tehdy ještě dělala bez narkózy. Zejména z těžkých infekcí a zranění končetiny vyplývala většinou nutnost jejího odstranění, tzn. amputace.

V současnosti se důvody amputace posunuly do směru „onemocnění blahobytu“ jako cukrovka a ateroskleróza. Příčinou amputace však stále mohou být těžká zranění nebo onemocnění rakovinou. Z čistě operativního technického pohledu ztratily dnes amputace svou hrůzu. Zbývá však psychická zátěž způsobená ztrátou končetiny a strach z bolesti po amputaci. Při této bolesti se rozlišují dvě varianty, a to fantomové bolesti a bolesti v Kyptu, které jsou podrobněji popsané v následujícím odstavci.

Fantomové bolesti končetin

Fantomové bolesti, čili bolesti promítaní do amputované končetiny, se po amputacích často objevují a bez příslušné léčby mohou postiženým na dlouhou dobu připravit velké muka. Mechanismy vzniku těchto bolestí nejsou ještě objasněny. Terapie se skládá z léků, neurální léčby a fyzikální terapie. Přitom by měla následovat psychologická péče. Jako nejdůležitější faktor pro prevenci proti fantomovým bolestem je třeba jmenovat léčbu bolestí, které existují již před amputací.

Pod fantomové bolestmi rozumíme bolesti, které jsou pociťovány v neexistující části těla, čili přesněji řečeno, jsou lokalizované mimo tělo. Postihují více než polovinu pacientů po amputaci končetiny. Ale i po – často traumatické – amputaci jiných částí těla jako prsa, jazyk, nos, penis, varle nebo klitoris může dojít k fantomovým bolestem.

Fantomové pocity

V protikladu k fantomovým bolestem se nebolestivé fantomové pocity objevují po amputacích pravidelně. Pod tímto pojmem jsou shrnuty všechny nebolestivé vjemy, které se (zdánlivě) v amputované končetině objevují. Může tak např. docházet k pociťování teploty a dotyků. Končetina se často pociťuje i jako změněná, čili zvětšená, zmenšená nebo přetočená, často jako v době úrazu.

Příčiny Fantomové bolesti

Otázka, jak fantomové bolesti vznikají, se ještě ani dnes nelze zcela jasně zodpovědět a je předmětem mnoha zkoumání. V každém případě však amputací náhle končí další vedení pocitů z amputované části. Tím se změní model dráždění, který se míchou dostává do mozku. Zda následně dochází k fantomové bolesti a jak silně se tato bolest projevuje, se pokoušíme vysvětlit různými teoriemi.

1. Procesy přestavby v mozku

Oblast mozkové kůry, která byla zodpovědná pro vnímání pocitů v amputované končetině, může následně přebírat nové funkce. To znamená, že fantomová bolest může být redukována terapií pravidelnými dráždivými impulsy na amputovanou končetinu. Příčiny tohoto jevu nejsou zatím známé.

2. Předoperační bolest

Projev fantomové bolesti je závislý na intenzitě a trvání bolesti, která existovala před operací. Je možné si to zjednodušeně představit tak, že nervové buňky si tuto bolest „zapamatovaly“ a později reagují již bez příslušného bolestivého dráždění. Odborník to označuje jako spontánní dráždění neuronů míchy.

Sponzorováno

3. Psychologické faktory

Je snadné si vyvodit, že amputace pro pacienta představuje psychickou zátěžovou situaci. Následkem je často strach z existence a deprese. Vznik vlastní fantomové bolesti se nevysvětluje pouze psychickými faktory, protože se tyto obtíže u pacientů, kteří prodělali amputaci s resp. bez fantomových bolestí, vyskytují asi stejně často. Neoddiskutovatelná je však skutečnost, že intenzita a četnost bolestí zcela závisí na psychickém stavu pacienta.

Symptomy

Fantomové bolesti se mohou vyskytnout buď hned po operaci, nebo i za několik týdnů až měsíců, někdy až za několik let. Ve většině případů dochází k opakovaným záchvatům bolestí, zřídka je popisována nepřetržitá bolest. Charakter bolesti se podle údajů postižených nedá srovnávat se známými pocity bolesti. Zpravidla jde o ostrou bolest pronikavého, bodavého, pálivého nebo křečovitého charakteru.

Terapie a léčba fantomových bolestí

Terapie fantomových bolestí se řídí podle intenzity a trvání. K léčbě těžkých záchvatů bolestí se nejlépe hodí opiáty, např. morfiny a příbuzná léčiva. Dlouhodobá léčba při nepřetržitých nebo často se vyskytujících bolestech může nastat různými léky. Podle individuálního účinku by se měla pro každého pacienta udělat fixní schéma. Často má smysl udělat kombinovanou terapii z několika léků a / nebo z fyzikální terapie. Léky musí být v každém případě předepsané lékařem, popřípadě ve spolupráci s ambulancí zaměřené na pomoc při bolestech.

Jaké léky?

 • Nesteroidní antirevmatika, nebo obvyklé přípravky proti bolesti v kombinaci s vitamínovým B-komplexem kyselinou listovou
 • Psychofarmaka, která přímo brzdí nervové bolesti; k těmto patří antiepileptika jako carbamazepin a kyselina valproová, jakož i různá antidepresiva
 • Opiáty – podle intenzity bolesti se předepisují slabě (oxycodon, tillidin) nebo silně (morfin) působící opiáty
 • Kapsaicínová mast pomáhá při „přecitlivělosti“, čili při hyperestezií.
 • Kalcitoninové infuze vykazovaly nejprve dobré výsledky, mechaizmus účinku je však ještě neznámý.

Neurální léčba

Pod neurální léčbou rozumíme léčbu bolestí „ostřikem“ určité oblasti lokálním anestetikem (můžete zkusit i přírodní anestetikum), čili prostředkem na lokální znecitlivění. Ten následně potlačuje přenos vzruchů a redukuje bolesti.

Fyzikální léčba

Jako:

 • Masáže, lázně, léčebná gymnastika
 • Přizpůsobení protézy
 • TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace), při ní nastává zamezení vedení bolesti nervovou stimulací způsobem pomoci elektrického proudu; elektrody se fixují na kůži, např. pomocí lepicích elektrod

Alternativní metody

Akupunktura, hypnóza a biofeedback jeví podle zpráv v terapii proti bolesti velmi dobré úspěchy. Těmito metodami se často dá značně snížit spotřeba léků. Účinnost se musí vyzkoušet individuálně.

Psychologická péče

Psychologická péče může vést k redukci bolesti na více úrovních. Na jedné straně se na redukci bolesti používají uvolňovací techniky jako autogenní trénink nebo progresivní svalová relaxace podle Jacobsona, na druhé straně jsou často velmi účinné i terapeutické metody, které se snaží o překonání ztráty.

Profylaxe

Nejlepším profylaktickým opatřením k zabránění fantomových bolestí je dostatečně dávkovaná a včasně započatá léčba proti bolestem už před amputací. Následně po operaci se může dobrého efektu dosáhnout elektrickými stimulačními metodami. Bezpodmínečně se musí se dbát i na dobré sezení protézy.

Prognóza

Sponzorováno

Vyhlídky na úspěch jsou tím větší, čím dříve se s terapií začne. Podle toho, kdy se s léčbou začalo, dochází ke značnému zlepšení bolestí ve 30 až 90% případů.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  2 Komentářů u článku “Fantomová bolest – příznaky, příčiny a léčba”

  1. Aleš napsal:

   Dobrý den, máme syna, který si při nehodě na motocyklu vytrhl z míchy nervy, vedoucí do pravé ruky. Ruku sice má, ale je úplně mrtvá. Trpí však bolestmi asi fantomovo. Chci se optat jestli by mu neuměl od bolestí někdo pomoci. Opiáty brát nechce. Děkuji.

   • Rehabilitace.info napsal:

    Najít léčbu, která by pomohla zastavit tuto velmi nepříjemnou bolest, může být opravdu obtížné. Lékaři obvykle začínají léky a pak mohou přidávat i nějaké neinvazivní terapie, jako je akupunktura nebo Transkutánní elektrickou nervovou stimulace (TENS).

    Další invazivní možnosti zahrnují injekce nebo implantované přístroje. Chirurgicky se provádí pouze jako poslední možnost.

    Léky
    Ačkoli neexistují žádné léky specificky určené pro fantomovou bolest, některé léky určené k léčbě jiných stavů mohou být užitečné při zmírnění bolesti nervů. Možná budete muset zkusit různé léky, abyste našli ten, který u syna bude fungovat.

    Mezi léky používané při léčbě fantomové bolesti patří:

    Antidepresiva. Tricyklická antidepresiva mohou zmírnit bolest způsobenou poškozenými nervy. Mezi příklady patří amitriptylin, nortriptylin (Pamelor) a tramadol (Conzip, Ultram). Tyto léky fungují modifikací chemických poslů, které přenášejí signál bolesti. Antidepresiva mohou také pomoci při spánku, což může pomoci cítit se lépe. Možné vedlejší účinky jsou ale ospalost, sucho v ústech, rozmazané vidění, zvýšení tělesné hmotnosti a snížení sexuálního výkonu nebo touhy.

    Antikonvulziva. Ty jsou na epilepsii – jako je gabapentin (Gralise, Neurontin), pregabalin (Lyrica) a karbamazepin (karbatrol, epitol, tegretol) – se často používají k léčbě bolesti nervů. Pracují na základě utlumení poškozených nervů. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat depresi, úzkost, sebevražedné myšlenky, podrážděnost a alergické reakce, jako je kopřivka, horečka a otok.

    Narkotika. Opioidní léky, jako je kodein a morfin, mohou být pro některé osoby také možností. I když píšete, že syn je nechce, užívané ve vhodných dávkách pod vedením lékaře, mohou pomoci s fantomovou bolestí. I také tyto látky mají vedlejší účinky, třeba zácpu a podobně.

    NMDA. Tato třída anestetik funguje tak, že se váže na receptory NMDA na nervových buňkách mozku a blokuje aktivitu glutamátu, což je protein, který hraje velkou roli při přenosu nervových signálů. Ve studiích byly ketamin a dextrometorfan účinné při zmírnění fantomové bolesti.

    Neinvazivní terapie
    Stejně jako u léků, léčba fantomové bolesti s neinvazivní terapií je věcí pokusu a pozorování. Následující techniky mohou uvolnit fantomovou bolest:

    Stimulace nervů. Při postupu nazývaném Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) zařízení vysílá slabý elektrický proud na pokožku v blízkosti oblasti bolesti. To může přerušit nebo maskovat signály bolesti. Při správném používání je TENS bezpečný.

    Zrcadlový box (mirror box therapy). Toto zařízení obsahuje zrcadla, která vytváří iluzi, že existuje amputovaná končetina. Zrcadlový box má dva otvory – jeden pro neporušenou končetinu a jednu pro pahýl. Osoba pak vykonává symetrická cvičení, zatímco sleduje pohyb neporušené končetiny a představí si, že skutečně pozoruje chybějící končetinu. Studie zjistily, že toto cvičení může pomoci zmírnit fantomovou bolest. Podívejte se třeba na tento odkaz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3468806/

    Akupunktura. Ano, i akupunktura může být účinnou léčbou některých typů chronické bolesti. Při akupunktuře praktický lékař vkládá do pokožky extrémně jemné, sterilované jehly z nerezové oceli v určitých místech těla. Předpokládá se, že akupunktura stimuluje centrální nervový systém, aby uvolnil endorfiny těla. Akupunktura je obecně považována za bezpečnou, když se provádí správně. Kontaktujte nějakou důvěryhodnou a prověřenou osobu ve svém okolí.

    Injekce. Někdy injekční léky pomáhají na bolesti – lokální anestetika, steroidy nebo obě – aplikovány do nehybné končetiny mohou poskytnout úlevu od fantomové bolesti končetin.

    Stimulace míchy. Váš lékař vloží můstkovou elektřinu podél míchy. Malý elektrický proud přiváděný do míchy může někdy zmírnit bolest.

    Nervové bloky. Tato metoda používá léky, které přerušují bolestivé zprávy mezi mozkem a místem fantomové bolesti.

    Chirurgická operace
    Chirurgie může být alternativou, pokud jiné léčebné postupy nepomohly. Chirurgické možnosti zahrnují:

    Stimulace mozku. Hluboká stimulace mozku a stimulace motorické kůry jsou podobné stimulaci míchy, s výjimkou toho, že proud je dodáván do mozku. Chirurg používá snímání s magnetickou rezonancí (MRI) pro správné umístění elektrod. Toto je však u nás dost omezené.

    Neurektomie. Neboli vytnutí části nervu. Ale řezání nervů také nese nebezpečí zhoršení bolesti.

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva