Sponzorováno

Otrava arsenem (arsenikóza) – vše co potřebujete vědět 4.85/5 (13)

 • Arsen je přirozeně přítomen v relativně vysokých hladinách v podzemních vodách v řadě zemí.
 • Arsen je ve své anorganické formě vysoce toxický.
 • Arsenem znečištěná voda používaná k pití, přípravě potravin a zavlažování potravinářských plodin představuje největší riziko pro zdraví lidí.
 • Dlouhodobé vystavení arsenu v pitné vodě a potravinách může způsobit rakovinu a kožní léze. Bylo také spojováno s kardiovaskulárními chorobami a cukrovkou. Expozice in utero a raného dětství byla spojena s negativními dopady na kognitivní vývoj a zvýšeným počtem úmrtí mladých dospělých.
 • Nejdůležitější akcí v postižených komunitách je prevence dalšího vystavení arzenu zajištěním bezpečného zásobování vodou.
 • Vystavení nižším hladinám arsenu po delší dobu může způsobit kožní změny, poškození jater a ledvin a nedostatek červených a bílých krvinek, což může vést k únavě a zvýšenému riziku infekcí.

Arsen ve vodě sice moc rozpustný není, zato už pár desetin gramu stačí zabít dospělého člověka.

Arsen ve vodě sice moc rozpustný není, zato už pár desetin gramu stačí zabít dospělého člověka.

Jak toxický a nebezpečný je arsen?

Otrava arsenem neboli arsenikóza nastává po požití nebo vdechnutí vysokých hladin arsenu. Arsen je typ karcinogenu šedé, stříbrné nebo bílé barvy. Arsen je pro člověka extrémně jedovatý. Arsen je obzvláště nebezpečný tím, že nemá chuť ani vůni, takže mu můžete být vystaveni, aniž byste o tom věděli.

I když se arsen v přírodě přirozeně vyskytuje, přichází také v anorganických (neboli „umělých“) vzorcích. Používá se v zemědělství, těžbě a výrobě.

Otrava arsenem má tendenci se vyskytovat nejčastěji v oblastech industrializace, ať už tam pracujete nebo žijete. Mezi země, které mají vysokou hladinu podzemní vody obsahující arsen, patří Spojené státy, Indie, Čína a Mexiko.

Arsenikóza je velkým zdravotním problémem třeba v Bangladéši.

Arsen – organické a anorganické sloučeniny

Arsen je přírodní prvek, který se nachází v půdě, ve vodě, ve vzduchu a v rostlinách a zvířatech. Lidé mohou být také vystaveni arzenu v životním prostředí z některých zemědělských a průmyslových zdrojů.

Ačkoli se někdy vyskytuje ve své čisté formě jako ocelově šedý kov, arsen je obvykle součástí chemických sloučenin. Tyto sloučeniny jsou rozděleny do 2 skupin:

 • Anorganické sloučeniny (arzen v kombinaci s prvky jinými než uhlík): Tyto sloučeniny se vyskytují v průmyslu, ve stavebních výrobcích (jako jsou některá ošetřená dřeva) a ve vodě kontaminované arzenem. Má tendenci být toxičtější formou arsenu a souvisí s rakovinou.
 • Organické sloučeniny (arzen v kombinaci s uhlíkem a dalšími prvky): Tyto sloučeniny mají tendenci být mnohem méně toxické než anorganické sloučeniny arsenu a nepředpokládá se, že by byly spojeny s rakovinou. Organické sloučeniny se nacházejí v některých potravinách, jako jsou ryby a korýši.

Příznaky otravy arsenem

Příznaky otravy arsenem mohou být následující:

 • červená nebo oteklá kůže
 • různé kožní změny, jako jsou nové bradavice nebo léze
 • bolest břicha
 • nevolnost a zvracení
 • průjem
 • abnormální srdeční rytmus
 • svalové křeče
 • brnění prstů na rukou a nohou

Dlouhodobé vystavení arzenu může způsobit i vážnější příznaky. Pokud se u vás po podezření na expozici arsenu vyskytne některý z následujících stavů, měli byste vyhledat odbornou pomoc:

 • ztmavnutí kůže
 • neustálé bolesti v krku
 • přetrvávající problémy s trávením

Podle Světové zdravotnické organizace se dlouhodobé příznaky obvykle objevují nejprve na kůži a mohou se projevit do pěti let po expozici. Případy extrémní otravy mohou vést k smrti.

Anorganický arsen je potvrzený karcinogen a je celosvětově nejvýznamnějším chemickým kontaminantem v pitné vodě. Arsen se může také vyskytovat v organické formě. Anorganické sloučeniny arsenu (například ty, které se nacházejí ve vodě) jsou vysoce toxické, zatímco organické sloučeniny arsenu (například ty, které se nacházejí v mořských plodech), jsou méně škodlivé pro zdraví.

Akutní účinky arzenu na zdraví

Okamžité příznaky akutní otravy arsenem zahrnují zvracení, bolesti břicha a průjem. Následuje extrémní otupělost a brnění končetin, svalové křeče a smrt.

Dlouhodobé účinky arzenu na zdraví

První příznaky dlouhodobého vystavení vysokým úrovním anorganického arsenu (například pitnou vodou a potravinami) jsou obvykle pozorovány v kůži a zahrnují pigmentační změny, kožní léze a tvrdé skvrny na dlaních a chodidlech (hyperkeratóza). K nim dochází po minimální expozici přibližně pěti let a mohou být předzvěstí rakoviny kůže.

Kromě rakoviny kůže může dlouhodobá expozice arzenu také způsobit rakovinu močového měchýře a plic. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala arsen a sloučeniny arsenu jako karcinogenní pro člověka a rovněž uvedla, že arsen v pitné vodě je pro člověka karcinogenní.

Mezi další nepříznivé účinky na zdraví, které mohou souviset s dlouhodobým požitím anorganického arsenu, patří vývojové účinky, cukrovka, plicní onemocnění a kardiovaskulární onemocnění. Zejména infarkt myokardu vyvolaný arzenem může být významnou příčinou nadměrné úmrtnosti. V Číně (provincie Tchaj-wan) byla expozice arzenu spojena s „chorobou černých nohou“, což je závažné onemocnění krevních cév vedoucí ke gangréně. Toto onemocnění nebylo v jiných částech světa pozorováno a je možné, že k jeho rozvoji přispívá podvýživa.

Arzen je také spojován s nepříznivými výsledky těhotenství a kojeneckou úmrtností, s dopady na zdraví dětí (1) a expozice v děloze a v raném dětství byla spojena se zvýšením úmrtnosti u mladých dospělých v důsledku vícečetných rakovin, plicních chorob, infarktu a selhání ledvin (2). Četné studie prokázaly negativní dopady expozice arsenu na kognitivní vývoj, inteligenci a paměť (3).

Sponzorováno

Nejčastější příčiny otravy arsenem

Znečištěná podzemní voda je nejčastější příčinou otravy arsenem. Arsen je již přítomen v zemi a může prosakovat do podzemních vod. Podzemní voda může také obsahovat odtok z průmyslových zařízení. Pití vody s vysokým obsahem arsenu po dlouhou dobu může vést k otravě.

Mezi další možné příčiny otravy arsenem patří:

 • dýcháte vzduch, který obsahuje arsen (např. v průmyslových areálech a podobně)
 • kouření tabákových výrobků
 • dýchání kontaminovaného vzduchu z dolů, kde používají arsen
 • žijete poblíž průmyslových oblastí
 • vystavení skládkám nebo místům odpadu
 • vdechování kouře nebo prachu ze dřeva nebo odpadu, který byl dříve ošetřen arsenem
 • konzumace potravin, které jsou kontaminované arzenem – to není u nás v ČR samozřejmě běžné, ale některé mořské plody a živočišné produkty mohou obsahovat malé množství arsenu

Diagnostika otravy arsenem

Otravu arsenem musí diagnostikovat lékař. To vám pomůže nejen získat správnou léčbu, ale lékař vám také pomůže zjistit základní příčinu, abyste mohli omezit budoucí expozici.

Existují testy k měření vysokých hladin arsenu v těle pomocí:

 • krve
 • nehtů
 • vlasů
 • moči

Testy moči se nejčastěji používají v případech akutní expozice, ke které došlo během několika dní. Všechny ostatní testy měří dlouhodobou expozici po dobu nejméně šesti měsíců.

Nevýhodou některého z těchto testů je, že mohou měřit pouze vysoké množství arsenu v těle. Nemohou určit žádné bezprostřední nepříznivé účinky expozice. Znalost toho, zda máte v těle vysokou hladinu arsenu, vám přesto může v případě potřeby pomoci změnit váš životní styl.

Léčba otravy arsenem

K léčbě otravy arsenem neexistuje žádná konkrétní metoda. Nejlepší způsob, jak tento stav léčit, je eliminovat expozici arsenu. Úplné uzdravení nemusí nastat po týdny nebo i měsíce. Vše záleží na tom, jak dlouho jste byli arsenu vystaveni. Svou roli může hrát také závažnost vašich příznaků.

Jako alternativa k omezení účinků expozice arsenu se používají doplňky vitaminu E a selenu. Předpokládá se, že tyto látky se navzájem ruší. Stále je však zapotřebí více studií na podporu vitaminu E a selenu jako vhodných léčebných metod.

Komplikace při otravě arsenem

Dlouhodobé vystavení arzenu může způsobit rakovinu. Nejběžnější typy rakoviny související s arsenem jsou spojeny s těmito orgány:

 • měchýř
 • krev
 • zažívací ústrojí
 • játra
 • plíce
 • lymfatický systém
 • ledviny
 • prostata
 • kůže

Otrava arsenem může vést k dalším zdravotním komplikacím. Po dlouhodobé expozici je možné mít cukrovku, srdeční choroby a neurotoxicitu. U těhotných žen může otrava arsenem vést ke komplikacím plodu nebo k vrozeným vadám. U dětí, které jsou pravidelně vystavovány arzenu, se mohou objevit vývojové problémy.

Výhled pro pacienty s otravou arsenem

Krátkodobá otrava arsenem může způsobit nepříjemné příznaky, ale výhled zůstává celkově dobrý. K nejzávažnějším problémům obvykle dochází po dlouhodobém vystavení působení arzenu. To se může stát při každodenní práci nebo pravidelným jídlem nebo dýcháním kontaminujících látek. Čím dříve expozici arsenu zachytíte, tím lepší bude výhled. Můžete také snížit riziko rakoviny, když ji chytíte brzy.

Jak zabránit otravě arsenem

Podzemní voda je i nadále nejběžnějším zdrojem otravy arsenem. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření proti otravě arzenem je zajistit, abyste pili čistou filtrovanou vodu. Ideálně musíte také zajistit, aby všechna jídla byla připravována v čisté vodě.

Pokud pracujete v průmyslových odvětvích, která používají arsen, proveďte zvláštní bezpečnostní opatření. Přineste si třeba vlastní vodu z domova a noste masku, abyste omezili náhodné vdechování arsenu. Každá firma pracující s arzenem musí toto bezpodmínečně řešit.

Při cestování zvažte pití pouze balené vody.

Arsen a rakovina – způsobuje arzen rakovinu?

Na základě dostupných důkazů vyhodnotilo několik odborných agentur potenciál arsenu způsobovat rakovinu.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC)

IARC je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedním z jejích hlavních cílů je identifikovat příčiny rakoviny.

IARC klasifikuje arsenové a anorganické sloučeniny arsenu jako „karcinogenní pro člověka“. To je založeno na dostatečných důkazech u lidí, že tyto sloučeniny mohou způsobit:

IARC také zaznamenává odkazy v některých studiích na:

 • Rakovinu ledvin
 • Rakovinu jater
 • Rakovinu prostaty

Sponzorováno

IARC klasifikuje organické sloučeniny arsenu, kyselinu dimethylarsinovou (DMA, také známou jako kyselina kakodylová) a kyselinu monomethylarsonovou (MMA), jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.

A co si ještě na toto téma přečíst?

Zdroje článku a odkazy na studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva