Jak fungují rodinné konstelace? 4.88/5 (8)

rodinne-konstelaceKurzy a různé semináře zaměřené na osobní rozvoj jsou dnes velice oblíbené. Mnoho lidí je přitahováno něčím, co by jim mohlo pomoci vyřešit jejich problémy, a hledá ve světě hlubší souvislosti. Jednou z metod sebepoznávání je též systém rodinných konstelací. Co se za tímto pojmem skrývá, jak fungují, a v jakém směru mohou ovlivnit váš svět?

Je možné zúčastnit se skupinového semináře či využít individuální poradenství s využitím techniky rodinných konstelací. Jejich autorem je německý psychoterapeut Bert Hellinger a za základ je chápáno sestavení modelu rodiny či určité skupiny lidí, v rámci které se poté pracuje s pocity jednotlivých zúčastněných. Patrný je zde systemický pohled, který chápe veškeré dění jako součást většího celku, je kladen důraz na vztahové souvislosti a vzájemnou provázanost.

Během konstelace si můžeme ujasnit některé své postoje, změnit názory, pocity a trochu poupravit vlastní vhled na svět tak, abychom vyřešili problém, který nás aktuálně tíží. Důležité jsou zde změny nejen ve vztazích k druhým lidem, ale též sama k sobě.

Kdo konstelaci vede?

Terapeut zodpovědný za vedení konstelace by měl mít absolvován adekvátní výcvik a měl by již disponovat řadou zkušeností. Jeho přístup k práci je zde velmi podstatný, neměl by nijak manipulovat s klientem, spíše pozorovat a nechat věci plynout.

Jak se na konstelaci připravit?

Základem je skutečnost, že v celém rodinném systému se po generace mohou opakovat určité vzorce chování. Vhodné je tedy předem získat a ujasnit si informace o své rodině, o dvou až třech předchozích generacích. Důležité je se zde zaměřit zejména na podstatné události, jakými jsou předčasná úmrtí členů rodiny, sebevraždy mezi blízkými, potraty, rozvody, děti z předchozích vztahů, vážné nemoci v rodině, silně věřící osobnosti, problémy v zaměstnání či různě narušené vztahy v rodině.

V rodině se přenáší přes více generací obvykle to, co nebylo adekvátním způsobem prožito. Z nějakého důvodu (např. studu) to bylo odsunuto a potlačeno, v rodině se o tom nemluvilo. Tento problém se může následně opakovat v jiné generaci, jelikož chce být dořešen a přijat.

Jaký je průběh „práce“?

Důležitá je u rodinné konstelace zejména motivace klienta a jeho chuť pracovat tímto stylem a v daný moment. Nejprve je zde jasně představen problém, který se bude řešit. Následně terapeut pokládá dotazy vztahující se k rodině a vybere, které osoby budou součástí systému. Z přítomných jsou pak vybráni zástupci daných osob, kteří jsou do modelu skupiny rozmístěni. Ti na sobě mohou pociťovat různé emoce vztahující se k řešené situaci
a prostřednictvím toho, že si své pocity sdělí, se zde utvoří ucelený obraz. Ten může ovlivnit vnímání klienta, který má tak unikátní šanci pochopit hlubší souvislosti. I samotný klient zde má zprvu svého zástupce, po jisté proměně postojů však do obrazu vstupuje a nechá na sebe působit změny, které se před jeho očima odehrály. Často dochází prostřednictvím sestaveného modelu rodiny k uvědomění si nových skutečností, k lepšímu porozumění celé situace a nalezení jádra problému.

Co může být výsledným efektem?

Obohacení si však z konstelace odnáší nejen ten, kdo přichází s problémem, ale všichni její účastníci. Mnohým přináší poznání, která jim mohou v další cestě také pomoci.

Je však podstatné, zda klient je ochoten změny přijmout, či nikoliv. Někdo může odmítnout to, co se před ním odehraje, a pak u něj v životě výrazný posun nastat nemusí. I to však může být závěrem, nikdo není nucen k přijetí toho, k čemu zatím nedozrál. Pokud však výsledný obraz klient zpracuje ve svůj prospěch, mohou u něj během krátké doby nastat podstatné změny. I když si za problém přinesl třeba nefunkční komunikaci s rodičem, který se rodinné konstelace neúčastnil, třeba o ní ani neví, může se jejich dialog ubírat hned následující den zcela jiným směrem, než tomu bylo v předchozích letech. Změna v klientově chápání otevírá nový prostor i pro chování dalších lidí.

Přestože základním kamenem metody je práce se systémem, a tedy s více osobami, rodinné konstelace je možné přizpůsobit též na individuální sezení. Je toho využíváno zejména v případech, kdy klient trvá na co nejvyšší diskrétnosti, a z nějakého důvodu preferuje práci, při níž bude přítomen pouze s terapeutem.

VIDEO: Rodinné konstelace – Petra Yamuna Wolf

VIDEO: Co jsou to rodinné konstelace?

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva