Mykoseptin – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příbalový leták – příbalová informace – informace pro uživatele

MYKOSEPTIN mast

acidum undecylenicum, zinci undecylenas   

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Mykoseptin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokus se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, vyhledejte lékaře.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá

Mykoseptin je léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění kůže. Obsahuje dvě léčivé látky : kyselinu undecylenovou a zinkum-undecylenát.
Kyselina undecylenová a její soli působí protiplísňově a do určité míry i protibakteriálně. Zinek účinkuje adstringentně (stahující účinek) a tím snižuje projevy podráždění kůže a urychluje její hojení.

Mykoseptin se používá na doporučení lékaře k léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže. 
Přípravek mohou používat dospělí a dětí od 2 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat

Nepoužívejte přípravek Mykoseptin

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou složku přípravku, zejména na undecylenáty a parabeny,
  • u děti do 2 let,
  • na mokvající plochy, rány, vředy a puchýře, do očí a jejich okolí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinků Mykoseptinu a jiných současně používaných léků není známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Těhotné a kojící ženy používají Mykoseptin pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Mykoseptin jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mykoseptin
Přípravek obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce, které mohou být opožděné.

3. Jak se přípravek Mykoseptin používá

Mast se nanáší u dospělých i dětí od 2 let na omytou a osušenou postiženou kůži 2x denně po dobu nejméně 1 týdne, po ústupu kožních projevů ještě jednou denně po 1 další týden, pak obden či 2x týdně, celkem po dobu 1 měsíce. Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění. K významnému zlepšení dochází zpravidla do 1 týdne, k úplnému vyléčení do 1 měsíce.

Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti nebo zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mykoseptin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v zavedeném schématu terapie.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mykoseptin
Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění, proto nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mykoseptin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Mykoseptin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácně: < 0,1%  (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000 pacientů): lehká iritace kůže, vyrážka, který spontánně vymizí po přerušení léčby

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Mykoseptin uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Mykoseptin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Mykoseptin obsahuje
Léčivými látkami jsou acidum undecylenicum 1,5 g a zinci undecylenas 6,0 g ve 30 g masti.

Pomocnými látkami jsou methylparaben, tvrdý parafin, tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina stearová, bílý vosk, monoacylglyceroly palmového oleje, oleomakrogol, čištěná voda.

Jak přípravek Mykoseptin vypadá a co obsahuje toto balení
Mykoseptin je mast téměř bílé až slabě nažloutlé barvy, máslovité konzistence, s drobnými tukovými zrny, charakteristického pachu.

Velikost balení: 30 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
31.3.  2010

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články