Aktiferrin compositum – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Aktiferrin compositum – měkké tobolky

(Ferrosi sulfas hydricus, serinum racemicum, acidum folicum, cyanocobalaminum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Aktiferrin compositum a k čemu se používá

Komplex tvořený síranem železnatým a aminokyselinou serinem se vyznačuje vysokou vstřebatelností železa, což vede k rychlému obnovení jeho hladiny v krvi i zásob v organismu. Výhodou je možnost nízkého dávkování a velmi dobrá snášenlivost přípravku Aktiferrin compositum. Současně podávaná kyselina listová podporuje tvorbu nových buněčných jader a nukleových kyselin. Vitamin B12 doplňuje účinek kyseliny listové. Velký význam má při výstavbě krevních buněk, ale i obalů nervových vláken a různých látek bílkovinné povahy.

Přípravek Aktiferrin compositum se podává k předcházení nedostatku železa a kyseliny listové v těhotenství a při ztrátách krve, např. po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení. Dále se podává k léčbě nedostatku železa a kyseliny listové, např. při ztrátách krve, při poruše trávení, špatném vstřebávání, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu v dětství a dospívání.

Přípravek Aktiferrin compositum je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aktiferrin compositum užívat

Neužívejte Aktiferrin compositum

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku;
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na arašídy nebo sóju;
 • jestliže trpíte nadměrným hromaděním železa v tkáních (hemochromatóza nebo hemosideróza);
 • jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa;
 • jestliže je Vám podáváno železo injekční cestou nebo opakovaně dostáváte transfuze krve.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aktiferrin compositum je zapotřebí

 • jestliže trpíte strikturou (zúžením) střeva;
 • jestliže trpíte divertikulózou (mnohočetný výskyt divertiklů – vychlípenina stěny dutého orgánu);
 • jestliže trpíte zánětlivou střevní chorobou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Aktiferrin compositum a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat:

 • antacida (léky proti překyselení žaludku) obsahující magnesium (hořčík), vápník, hliník, hydrogenuhličitan sodný snižují vstřebávání železa;
 • přípravky s obsahem vápníku, cimetidin a famotidin (antacida), deferoxamin (antidotum) a některé látky obsažené např. ve stravě (oxaláty, fosfáty) snižují vstřebávání železa. Pokud je nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 2 hodiny odstup mezi podáním železa a dalšího léku;
 • některé potraviny, např. celozrnný chléb, potraviny s obsahem vlákniny a vejce, a nápoje, např. mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka), černý nebo zelený čaj, snižují absorpci železa. Tyto potraviny je lépe jíst nejméně 2 hodiny po užití přípravku Aktiferrin compositum;
 • železo snižuje vstřebávání cefdiniru, tetracyklinů a fluorochinolonů (antibiotika), etidronátu (léčba kostních onemocnění a poruch metabolismu kalcia) a penicilaminu (antirevmatikum), levodopy (antiparkinsonikum), methyldopy a kaptoprilu (léčba vysokého krevního tlaku);
 • dimerkaprol zvyšuje toxicitu železa;
 • hormonální antikoncepční přípravky a protikřečové léky (např. fenytoin, primidon) snižují hladinu kyseliny listové v krvi;
 • kyselina listová může zvýšit toxicitu fluorouracilu (léčba karcinomu trávicího traktu);
 • kolchicin (léčba dny), ethanol, neomycin (antibiotikum), některé léky užívané při cukrovce (biguanidy) snižují vstřebávání vitaminu B12.

Užívání přípravku Aktiferrin compositum s jídlem a pitím
Tobolky užívejte nerozkousané, zapíjejte dostatečným množstvím vody, ovocné šťávy nebo ovocného čaje (nikoliv mlékem, černým čajem nebo kávou). Léčba je účinnější, pokud je Aktiferrin compositum užíván ½ hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Pokud by docházelo k dráždění trávícího traktu, je možno přípravek podávat i při jídle nebo po jídle, ale za cenu určitého snížení vstřebávání a prodloužení doby terapie.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Aktiferrin compositum lze užívat v těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aktiferrin compositum
Přípravek Aktiferrin compositum obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Aktiferrin compositum užívá

Vždy užívejte Aktiferrin compositum přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je 1 tobolka denně, u těžších anémií určí dávkování lékař (2-3krát 1 tobolka denně). Přípravek Aktiferrin compositum není vhodný pro děti do 6 let. Pro děti mladší je určen přípravek Aktiferrin ve formě sirupu nebo kapek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aktiferrin compositum, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem je zapotřebí podat mléko a/nebo syrová vejce s aktivním uhlím a dopravit postiženého do nejbližší nemocnice nebo zdravotnického zařízení, kde je k dispozici specifické antidotum deferoxamin (Desferal). Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co bylo užito.

Mezi příznaky předávkování patří nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, zvracení s příměsí krve a krvácení z konečníku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aktiferrin compositum, vezměte si tobolku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v léčbě přípravkem Aktiferrin compositum ještě 6 i více týdnů po normalizaci hladiny červeného krevního barviva v krvi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aktiferrin compositum nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během užívání přípravku se mohou objevit zažívací obtíže, jako je pálení žáhy, nevolnost, tlak v žaludku, zvracení, nechutenství, průjem nebo zácpa.
Přípravky s obsahem železa mohou způsobit přechodné černé zbarvení stolice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Aktiferrin compositum uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Aktiferrin compositum obsahuje

 • Léčivými látkami jsou 113,85 mg hydrátu síranu železnatého (odpovídá 34,5 mg Fe2+), 129 mg racemického serinu, 0,5 mg kyseliny listové a 0,3 mg kyanokobalaminu (vitaminu B12) v jedné měkké tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, hydrogenfosforečnan vápenatý, nekrystalovatelný sorbitol, glycerol 85%, želatina, černý oxid železitý, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, oxid titaničitý.

Jak Aktiferrin compositum vypadá a co obsahuje toto balení
Aktiferrin compositum je podlouhlá želatinová tobolka podélně barevně rozdělená na tmavě a světlehnědou. Obsah tobolky je žlutočervená olejovitá pasta.
Velikost balení: 30 a 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články