Sponzorováno

Sotosův syndrom – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (15)

Sotosův syndrom patří mezi tzv. "overgrowth" syndromy, tedy syndromy charakterizované nadměrným růstem

Sotosův syndrom patří mezi tzv. „overgrowth“ syndromy, tedy syndromy charakterizované nadměrným růstem

Sotosův syndrom je genetická porucha popsaná v roce 1964, která se vyznačuje nadměrným růstem před a po narození, velkou protáhlou (dolichocefalickou – protáhlá hlava, předozadně prodloužený tvar lebky) hlavou, výraznými rysy obličeje a neprogresivní neurologickou poruchou s mentálním postižením. Postižení kostí je přítomno přibližně u 75 až 85% pacientů.

Známky a příznaky Sotosova syndromu

Hlavním klinickým nálezem je prenatální a postnatální růst. Rychlost růstu je obzvláště nadměrná v prvních 3 až 4 letech života a následně probíhá normální rychlostí, ale ve vysokých percentilech. Průměrná výška je v dětství obvykle 2 až 3 roky před vrstevníky. Hmotnost je obvykle přiměřená výšce a kostní věk se v průběhu dětství v průměru zvyšuje o 2 až 4 roky v chronologickém věku. Výška dospělých obvykle převyšuje průměr normálních mužů nebo žen. Někteří jedinci mohou dosáhnout nadměrných výšek pro dospělé – muži od 193 cm do 203 cm a ženy do 188 cm. Jsou to odhady výšek.

Výrazně větší hlava (makrocefalie) případně nadměrně velké ruce jsou také častým příznakem tohoto syndromu.

Kraniofaciální oblast (oblast lebky a obličeje) je nejcharakterističtější, s výrazným vlasem na čele a ustupujícím vlasem na čele u 96% pacientů, dolichocefalickou hlavou, široce rozmístěnýma očima (hypertelorismus), sklonem očních víček a záhybů dolů (palpebrální rysy), vysokým úzkým patrem, špičatou bradou, dlouhý úzký obličej a tvar hlavy, který je podobný obrácené hrušce. Typické rysy obličeje se nejvíce projevují v dětství. Jak dítě dospívá, brada se stává výraznější a hranatější. U dospělých jsou kraniofaciální charakteristiky méně výrazné, ale brada je výrazná a dolichocefalická (protáhlá hlava, předozadně prodloužený tvar lebky) a ustupující vlasová linie (čelní ostří) zůstávají.

Příznaky u centrálního nervového systému jsou časté. Zpoždění v dosažení milníků vývoje, chůze a mluvení a zejména řeči, je téměř vždy přítomné a neobratnost je častá (60 až 80%), stejně jako nízký svalový tonus (hypotonie) a uvolněné klouby. Mentální postižení je přítomné u 80 až 85% pacientů, s průměrným IQ 72 a rozsahem od 40 do hraničního mírného mentálního postižení. Patnáct až 20% může mít normální inteligenci. Záchvaty se mohou objevit u 30% postižených. Mohou se objevit některé abnormality mozku (zvětšené komory).

Jednotlivci se Sotosovým syndromem mohou mít také problémy s chováním (v každém věku), což jim může ztěžovat rozvoj vztahů s ostatními.

Novorozenci mají často žloutenku, potíže s krmením a nízký svalový tonus (hypotonie). Srdeční vady jsou přítomny asi u 8 až 35% dětí se Sotosovým syndromem, ale obvykle nejsou závažné. Abnormality v genitálním a / nebo močovém systému se vyskytují asi u 20% postižených jedinců. Mezi další nálezy spojené se Sotosovým syndromem patří ztráta sluchu, která může souviset se zvýšenou frekvencí infekcí horních cest dýchacích, abnormality očí, jako jsou šilhavost (strabismus), a problémy s kostrou. Zakřivená páteř (skolióza) je přítomna asi u 40% postižených, ale obvykle není natolik závažná, aby vyžadovala větší léčbu nebo operaci. Předčasná erupce zubů se vyskytuje u 60 až 80%. U přibližně 2,2 až 3,9% pacientů se vyvinou nádory včetně sakrokokcygeálního teratomu, neuroblastomu, presakrálního ganglionu a akutní lymfoblastické leukémie.

U postižených kojenců a dětí obvykle dochází ke zpoždění při dosahování určitých vývojových milníků (např. sezení, plazení, chůze atd.). Mohou začít chodit až přibližně ve věku 15 až 17 měsíců. Postižené děti mohou také mít potíže s prováděním určitých úkolů vyžadujících koordinaci (jako je jízda na kole nebo sportování), jemnou motoriku (např. schopnost uchopit malé předměty) a mohou projevovat neobvyklou nemotornost. Děti s touto poruchou se obvykle setkávají se zpožděním při získávání jazykových dovedností. V mnoha případech mohou postižené děti začít mluvit až přibližně ve věku dvou až tří let.

Sponzorováno

Příčiny Sotosova syndromu

Sotosův syndrom je způsoben mutacemi (abnormalitami) v genu NSD1. Mutace v tomto genu byly identifikovány přibližně u 90% postižených pacientů (Sotosův syndrom typu 1). Před několika lety byly u 5 pacientů se Sotosovým syndromem (Sotosův syndrom typu 2) identifikovány mutace v genu NFIX (nukleární faktor I, typ X). V roce 2015 byla hlášena mutace ztráty funkce v genu APC2 (adenomatous polyposis coli 2) u 2 sourozenců s některými nervovými rysy Sotosova syndromu, včetně mentálního postižení, abnormální struktury mozku a typických rysů obličeje, ale bez dalších rysů, jako je jako abnormality kostí nebo srdce (Sotosův syndrom 3). Rodiče byli pokrevní příbuzní. Mutace v genu NSD1 ovlivňují gen APC2 a vedou k nervovým abnormalitám.

Sotosův syndrom je autozomálně dominantní genetický stav. Dominantní genetické poruchy se vyskytují, když je k vyvolání určité nemoci nezbytná pouze jedna kopie abnormální varianty genu. Abnormální variantní gen může být zděděn od jednoho z rodičů nebo může být výsledkem mutovaného (změněného) genu u postiženého jedince. Riziko přenosu abnormálního variantního genu z postiženého rodiče na potomka je 50% pro každé těhotenství. Riziko je stejné pro muže i ženy.

Většina lidí se Sotosovým syndromem má mutaci NSD1 jako výsledek nové mutace, která nebyla zděděna od rodiče. Pokud rodiče nejsou ovlivněni, riziko dalšího dítěte se syndromem je velmi nízké (<1%). Příznaky Sotosova syndromu se mohou u jednotlivých lidí lišit, i když mají stejnou genovou mutaci NSD1. Sotosův syndrom typu 3 je autozomálně recesivní stav. Recesivní genetické poruchy se vyskytují, když jedinec zdědí abnormální variantu genu od každého rodiče. Pokud jedinec dostane pro tuto chorobu jeden normální gen a jeden abnormální variantní gen, bude osoba nositelem této nemoci, ale obvykle nebude vykazovat příznaky. Riziko, že dva rodiče nosiče obejdou gen abnormální varianty, a proto budou mít postižené dítě, s každým těhotenstvím 25%. Riziko mít dítě, které je nosičem, stejně jako rodiče, je 50% s každým těhotenstvím. Šance na to, aby dítě dostalo normální geny od obou rodičů, je 25%. Riziko je stejné pro muže i ženy.

Zasažená populace tímto syndromem

Sotosův syndrom postihuje muže a ženy ve stejném počtu, vyskytuje se u všech etnických skupin a byl zjištěn prakticky po celém světě. Tento stav se statisticky vyskytuje přibližně u jednoho z 15 000 narozených dětí. Je tedy docela vzácný.

Diagnóza Sotosova syndromu

Pro chorobu neexistuje žádný biochemický marker. Diagnóza je založena na klinických základech. Nejcharakterističtějšími projevy jsou kraniofaciální rysy, nadměrný růst a zpoždění vývoje.

Diagnóza může být potvrzena studiemi DNA analýzou FISH (Fluorescenční in situ hybridizace). Analýza DNA sekvenováním genomu může určit specifické mutace genu NSD1. U pacientů bez mutací genu NSD1 by mělo být získáno genetické testování mutací v genech NFIX a APC2.

Léčba Sotosova syndromu

Léčba Sotosova syndromu je zaměřena na specifické příznaky, které jsou patrné u každého jedince. Léčba může vyžadovat koordinované úsilí týmu specialistů. Pediatři, endokrinologové, genetici, neurologové, chirurgové, specialisté na řeč, specialisté, kteří diagnostikují a léčí kostní poruchy (ortopedové), lékaři, kteří diagnostikují a léčí oční poruchy (oftalmologové), fyzioterapeuti a / nebo jiní zdravotničtí pracovníci možná budou muset systematicky a komplexně naplánovat léčbu postiženého dítěte.

Pokud je u dítěte diagnostikován Sotosův syndrom, mělo by být provedeno vyšetření srdce a ultrazvuk ledvin a pokud jsou zjištěny abnormality, měl by být konzultován příslušný odborník. Děti se Sotosovým syndromem by měly podstoupit každý jeden až dva roky důkladné vyšetření, které zahrnuje zpětné vyšetření na skoliózu, oční vyšetření, měření krevního tlaku a hodnocení řeči a jazyka. Podle potřeby by měli být konzultováni příslušní odborníci.

Klinické hodnocení by mělo být prováděno na počátku vývoje a průběžně, aby se potvrdila přítomnost a rozsah zpoždění vývoje, psychomotorického zpoždění a / nebo mentálního postižení. Takové hodnocení a včasná intervence mohou pomoci zajistit, aby byly podniknuty příslušné kroky, které pomohou postiženým jednotlivcům dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu. Mezi speciální služby, které mohou být prospěšné pro postižené děti, patří stimulace kojenců, speciální pedagogika, fyzioterapie, pracovní terapie, logopedie a adaptivní tělesná výchova.

Malé procento (2,2 až 3,9%) jedinců se Sotosovým syndromem může být náchylnější k rozvoji některých benigních nádorů a malignit, než běžná populace. Vzhledem k nízkému riziku těchto problémů, že věk nástupu nebo detekce je od dětství do dospělosti, neexistuje žádný doporučený rutinní screening.

Sponzorováno

U postižených jedinců a jejich rodin se doporučuje genetické poradenství.

Zdroje článku a studie o Sotosově syndromu

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva