Sponzorováno

Bodnutí štírem – příznaky, léčba a první pomoc 4.81/5 (16)

 • Bodnutí štírem je bolestivé, ale většinou neškodné.
 • Bodnutí může způsobit zarudnutí a otok spolu s pocitem pálení nebo píchání. Štíři bodají, aby se bránili a chránili.
 • Při bodnutí od štíra obvykle nepotřebujete lékařské ošetření. Obvykle můžete bodnutí léčit doma pomocí ledu, případně léků proti bolesti a antihistaminik.

Bodnutí štírem je sice bolestivé, ale většinou neškodné.

Bodnutí štírem je sice bolestivé, ale většinou neškodné. I v Evropě žijí jedovatí štíři. Jedním z příkladů je Euscorpius carpathicus.

Informace o štířím bodnutí

Štír je druh pavouka patřící do čeledi Scorpionidae. Jsou to noční živočichové, kteří se vyskytují v různých částech světa, včetně teplých a suchých oblastí. Štíři jsou známí svým charakteristickým vzhledem, mají dlouhý ocas s bodlinami a klepety na předních končetinách.

I když jsou štíři někdy zaměňováni za pavouky, jsou to samostatná skupina členovců. Mají osm nohou, stejně jako pavouci, ale jsou odlišní svým tvarovým uspořádáním a i způsobem života. Štíři patří k predátorům a živí se převážně jinými hmyzem a pavouky.

Na špičce ocasu je štírovo žihadlo a dvě žlázy, které obsahují jedovatou látku (jed), která pomáhá štírům chránit se / bránit se. Když je štír překvapen nebo ohrožen, může použít své žihadlo, aby vstříkl do protivníka svůj jed.

Většina bodnutí štírem není ve skutečnosti nebezpečná. Ve většině případů bodnutí způsobuje bolest, ale je docela neškodné. Méně než 5 % bodnutí vyžaduje lékařskou péči. Některá bodnutí štíra může být životu nebezpečná. Na světě je asi 1500 druhů štírů, ale jen asi 30 má žihadla, která jsou pro lidi nebezpečná.

Zajímavosti a mýty o štírech:

 • Říká se, že štír přežije radioaktivitu, která by zabila člověka. Existuje mnoho mýtů a dezinformací ohledně schopnosti štírů přežít radioaktivitu. Zdá se však, že představa, že štíři jsou extrémně odolní vůči radioaktivnímu záření a mohou přežít úrovně, které by zabily člověka, je spíše fikcí než faktickým tvrzením založeným na vědeckém výzkumu. Vědecký výzkum úplně nepodporuje výrok, že štíři by byli zvlášť odolní vůči radioaktivitě natolik, že by přežili úrovně, které by pro člověka byly smrtelné. Přežití závisí na druhu, expozici, dávce a dalších faktorech. Základní biologické procesy v buňkách a tkáních jsou u štírů podobné jako u jiných živočichů, což znamená, že jsou náchylní k negativním účinkům radioaktivního záření.
 • Říká se, že štír vydrží nejíst rok a zadržovat dech tři dny – tvrzení, že štír by dokázal nejíst rok a zadržovat dech tři dny, je mýtus a nepravdivé. Štíři jsou členovci, ačkoli mají některé unikátní vlastnosti a schopnosti, jsou stvořeni podobně jako všichni ostatní živočichové a mají biologické potřeby, které musí splnit, aby přežili. Štíři potřebují potravu k životu, a to pravidelně. Mají trávicí systém a musí pravidelně loviti kořist, aby získali potřebné živiny. Navíc, stejně jako všechna živá stvoření, štíři také dýchají, a to kyslíkem z okolního prostředí. Tento mýtus o tom, že štíři by mohli nejíst a zadržovat dech po dlouhou dobu, pramení z nedorozumění nebo z přehánění vlastností štírů. I když jsou štíři fascinujícími tvory, nemají nadpřirozené schopnosti a jsou vázáni na základní biologické potřeby, jako jsou potrava a kyslík, stejně jako všichni ostatní živočichové.
 • Štír je fascinující tvor, který přežije i v nejtvrdších podmínkách – štír přežije vysoké teploty i zmrazení. Ale není to bez limitu. Je důležité poznamenat, že v extrémních podmínkách, jako jsou extrémně vysoké teploty nebo nízké teploty, mohou být štíři zranitelní. Mají své biologické limity, a pokud tyto limity překročí, mohou uhynout.
Takto vypadá žihadlo štíra na konci jeho ocasu

Takto vypadá žihadlo štíra na konci jeho ocasu

 

Příznaky – Jak vypadá bodnutí štírem?

Bodnutí štírem (škorpiónem) může způsobit, že vaše kůže bude vypadat červená a mírně oteklá. Většina bodnutí není škodlivá a způsobuje bolest pouze v oblasti bodnutí. Můžete pociťovat mírné brnění nebo pálení.

I v Evropě žijí jedovatí štíři. Jedním z příkladů je Euscorpius carpathicus, který je známý jako Štír karpatský. Tito štíři jsou relativně malí, ale mají jedové žlázy na svých klepetech, které mohou použít k obraně a k lovu své kořisti. Jejich jed však není pro člověka obvykle smrtelně nebezpečný a nepředstavuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví.

Karpatští štíři se vyskytují v několika zemích střední a východní Evropy, jako jsou například Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Polsko a Česká republika. I když mohou být jedovatí, jejich jed má obvykle jen mírné nebo středně silné účinky na člověka. Většina lidí by při bodnutí tímto štírem pocítila podobné reakce jako po bodnutí včelou nebo vosou – bolest, otok, zarudnutí a mírné nepohodlí. Jděte ale na pohotovost, pokud vy nebo někdo jiný zaznamenáte některý z následujících příznaků bodnutí štírem:

Sponzorováno

 • Necitlivost po celém těle.
 • Obtížné dýchání.
 • Obtížné polykání.
 • Oteklý jazyk, nadměrné slinění a slintání.
 • Nezřetelná řeč.
 • Neklid.
 • Záchvaty.
 • Divné pohyby očí.
 • Svalové záškuby (myoklonus).
 • Nepravidelný srdeční tep (arytmie).
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze).
 • Bolest břicha.

Štíři obvykle žijí v obydlených oblastech. Často se usazují ve štěrbinách lidských domů. Žijí také v jiných malých prostorách, například pod kameny a v palivovém dříví. Pokud se nečekaně setkáte se štírem, může vám do těla vstříknout jed, aby se bránil. Na člověka štír zaútočí většinou jen ve stresu.

Jak léčit bodnutí štírem?

Léčba bodnutí štírem závisí na typu štíra a na množství vstříknutého jedu. Většina lidí kvůli bodnutí štírem nemusí navštívit lékaře. Můžete však zavolat do toxikologického centra pro radu. Co můžete udělat pro léčbu bodnutí štírem doma:

 • Očistěte místo bodnutí vodou a mýdlem.
 • Na místo přiložte led nebo studený obklad.
 • Zvedněte oblast tak, aby byla na stejné úrovni jako vaše srdce.
 • Na postiženou oblast použijte antihistaminikum nebo kortikosteroid.
 • Vezměte si volně prodejný lék proti bolesti, jako je Paracetamol, abyste zmírnili bolest.

Pokud si nejste jisti, jaký druh štíra vás bodl, nebo se u vás objeví příznaky alergické reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Tyto příznaky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, extrémní otoky, zvracení a šok. V případě potřeby použijte epinefrinový autoinjektor (EpiPen®) a zavolejte 112 nebo jděte na nejbližší pohotovost.

Lékař může léčit závažnější příznaky pomocí léků proti jedu. Antijed může neutralizovat účinky jedu bodnutí štíra. Je důležité dostat protijed co nejdříve po objevení se závažných příznaků.

Jaké jsou možné komplikace bodnutí štírem?

V závislosti na druhu štíra může jed způsobit bolest nebo mnohem vzácněji ovlivnit váš nervový systém a způsobit další vážné zdravotní problémy. Tyto problémy mohou zahrnovat srdeční, dýchací a svalové problémy. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte závažné příznaky po bodnutí štírem.

Bodnutí štírem je pro děti obvykle nebezpečnější než pro dospělé. Jed může mít silnější účinek na menší tělo dítěte.

PREVENCE – Jak mohu snížit riziko bodnutí štírem?

Štíři jsou aktivnější v noci, ale lidi může samozřejmě bodnout kdykoli. Své riziko můžete snížit nošením dlouhých rukávů, kalhot a rukavic, když jste venku v oblastech, kde žijí štíři. V těchto oblastech je také dobré si boty a oblečení před obouváním vytřepat.

Kromě toho:

 • Noste ochrannou obuv, když jste v oblasti, kde žijí štíři.
 • Buďte opatrní při přemisťování klád, zvedání kamenů nebo sbírání palivového dřeva.
 • Nemanipulujte se štíry holýma rukama.
 • Při kempování se vyhněte spánku přímo na zemi.
 • Pokud víte, že máte alergii, noste s sebou autoinjektor epinefrinu (EpiPen®).

VÝHLED / PROGNÓZA – Můžete zemřít na bodnutí štírem?

Bodnutí štírem může být smrtelné, zejména u dětí ve věku 6 let a mladších. Ale většina druhů štírů v Evropě není jedovatá. Smrt po bodnutí štíra je extrémně vzácná. V Evropě nebyla hlášena smrt na bodnutí škorpiónem za více než 50 let.

Jak dlouho trvají příznaky bodnutí štírem?

Většina příznaků bodnutí štírem odezní bez léčby do 48 hodin. Příznaky závažnějšího bodnutí štírem se mohou vyvíjet po dobu 24 hodin. Váš lékař vás bude chtít po tuto dobu pečlivě sledovat, aby zvládl vaše příznaky a zajistil, že se nevyvinou nové.

Který štír v Evropě je nejnebezpečnější?

V Evropě obecně neexistuje žádný druh štíra, který by byl známý svou vysokou nebezpečností pro člověka. Většina druhů štírů žijících v Evropě má jedové žlázy, které používají k lovu kořisti a k obraně, ale účinky jedů těchto druhů obvykle nejsou pro lidi smrtelně nebezpečné.

Jedním z nejznámějších jedovatých štírů v Evropě je „Euscorpius carpathicus“, známý jako Štír karpatský. Tito štíři mají jedové klepety, ale jejich jed má obvykle jen mírné nebo středně silné účinky na člověka. Většina reakcí zahrnuje bolest, otok, zarudnutí a může způsobit nepříjemné pocity, ale nejde o vážnou hrozbu pro lidský život.

Je důležité si uvědomit, že i když jsou některé druhy štírů jedovaté, útok na člověka je zřídka jejich cílem. Pokud jste bodnuti štírem, měli byste sledovat příznaky a případně vyhledat lékařskou pomoc, pokud se objeví silné reakce nebo alergická reakce.

Celkově lze říci, že většina evropských druhů štírů není pro lidi závažným ohrožením a jejich výskyt je často spíše zajímavým prvkem biodiverzity v regionu.

Sponzorováno

A co vy? Bodl vás někdy štír? Jaké to bylo? Napište nám vaše zkušenosti do komentářů.

A déle si o bodnutí či kousnutí přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva