Specifické poruchy učení: Co vše může komplikovat školní prospěch dítěte? 4.8/5 (5)

Ke stanovení diagnózy je třeba detailnějšího vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Ke stanovení diagnózy je třeba detailnějšího vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Dle dostupných odhadů se až u 5% populace objevují určité potíže během procesu učení. U dětí bývá poměrně často po nástupu do základní školy diagnostikována některá ze specifických poruch učení (SPU), na kterou je třeba brát ohled při dalším vzdělávání. Jaké poruchy učení je možné diagnostikovat a jaké odlišnosti je při nich možné u žáků očekávat?

Důvody vzniku poruch učení

Mezi možné příčiny vzniku některé ze specifických poruch učení lze zmínit genetické dispozice, faktory komplikující prenatální vývoj, porod i období těsně po něm následující (např. onemocnění matky v těhotenství, užívání návykových látek, hypoxie během porodu, úrazy novorozenců). Některé teorie popisují též negativní ovlivnění nedostatečně podnětným prostředím v němž dítě vyrůstá. Obvykle se jedná o souhru více okolností, přičemž jednoznačně není možné určit, co konkrétně je příčinou vzniku obtíží dítěte.

Specifika ve schopnostech dítěte jsou zřejmá při srovnání s běžnými výkony charakteristickými pro děti stejného věku, vzdělání. Obtíže nejsou zapříčiněny smyslovým, tělesným či mentálním postižením.

Konkrétní poruchy učení

Podezření na některou ze specifických poruch učení obvykle vysloví učitel dítěte po jeho nástupu do základní školy. Ke stanovení diagnózy je třeba detailnějšího vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Tam jsou pak rodičům doporučeny další kroky pro adekvátní vzdělávání dítěte. Pamatujte, během školní docházky je přínosný zejména individuální a trpělivý přístup k dítěti.

Dyslexie

Tato porucha je patrná při čtení. Dítě není schopné číst dostatečně rychle, dělá mu obtíže přečíst delší slova, může si též domýšlet jejich konce. Některé děti mají problém odlišit od sebe písmena, která jsou si podobná svým tvarem. Může se stát i to, že dítě text sice přečte, ale není schopné porozumět jeho obsahu.

Dysgrafie

Při ní jsou patrné obtíže během písemného projevu. Dítě se velmi těžko učí techniku psaní, často chybuje ve tvarech písmen, píše nečitelně nebo jsou písmena nevhodně velká. Dítě se musí i po delší době, kdy se již učí psát, na psaní velmi soustředit, což mu znesnadňuje stíhat běžné tempo např. diktátů, vytváření poznámek z výuky.

Dysortografie

Tato porucha je též vázána na písemný projev dítěte, ve kterém se objevují četné gramatické chyby. Dítě má obtíže s chápáním gramatických pravidel a jejich využitím v praxi, může mu dělat problémy užití krátkých a dlouhých samohlásek, psaní i nebo y, může mít potíže i oddělovat od sebe jednotlivá slova v textu. Přečtěte si také o dysortografii na wikipedii.

Dyskalkulie

U dítěte mohou být zřejmé obtíže při pracování s čísly, ale též s geometrickými tvary. Může mít problém s prováděním i jednoduchých matematických úkonů, dělá mu potíže chápat a aplikovat konkrétní postupy práce s čísly, na počítání se velmi soustředí, může u něj přetrvávat počítání za současného ukazování si na prstech.

Dyspraxie

Tato porucha se neobjevuje tak často jako dříve zmiňované. Dítě s dyspraxií se potýká s nedostatky při nutnosti užití zejména jemné motoriky. Již v předškolním věku může být patrná neobratnost při kreslení, vyrábění něčeho nebo i celkově při pohybových výkonech.

Rizika pozdní diagnostiky poruch

K diagnóze specifických poruch učení by mělo dojít na počátku školní docházky. Je třeba brát u dítěte v potaz možné odlišnosti v jeho schopnostech učení a zohledňovat tyto překážky během jeho vzdělávání i hodnocení. Pokud by byla diagnóza stanovena pozdě (nebo vůbec) mohlo by u dítěte dojít k dalším nepříjemným následkům plynoucím ze špatného prospěchu, se kterým si dítě přitom není schopné bez pomoci poradit. Rizikem je zde záškoláctví, obavy ze školní docházky, přenesení obtíží do fyzické roviny, kdy dítě začíná trpět třeba nechutenstvím nebo bolestmi hlavy.

VIDEO: Diagnostika specifických poruch učení

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva