Jak změnit zdravotní pojišťovnu? Platí tato pravidla 4.86/5 (7)

Sponzorováno

Jak změnit zdravotní pojišťovnu? Platí tato pravidlaV Česku působí sedm zdravotních pojišťoven. Setrvávat stále jen u jediné však nikdo nemusí. Právem každého pojištěnce je přejít od té stávající k nově vybrané.

Obecně platí, že k přechodu na jinou zdravotní pojišťovnu musíte splnit určité podmínky a postupovat podle stanovených kroků.

Níže jsou uvedeny některé obecné kroky, které vám mohou pomoci při změně zdravotní pojišťovny:

1. Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jen jednou v kalendářním roce!

Na to pamatujte.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7.

Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3. Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce.

2. Změnu zdravotní pojišťovny si dobře promyslete

Není to jen tak.

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze jednou; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Změnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím „pouličních“ náborových akcí Vám moc nedoporučujeme! Změna zdravotní pojišťovny je důležité rozhodnutí, které je třeba dělat po zralé úvaze a s rozmyslem. Nepromyšlené změny na základě slíbených bonusů nebo výhod mohou vést ke zhoršení Vaší pozice pacienta ve vztahu k lékařům a k lékařským zařízením.

3. Ověřte si u svého obvodního lékaře, zda má s vámi požadovanou pojišťovnou smlouvu!

Ne všichni lékaři mají smlouvy s každou pojišťovnou. Takže si ověřte, zda má váš lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, do které se chystáte přestoupit.

4. Jak správně při změně zdravotní pojišťovny postupovat?

Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště nově zvolené zdravotní pojišťovny (můžete využít i elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena). Nebo často se dá využít webový formulář zdravotní pojišťovny.

Samotnou změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze na úředním místě příslušné zdravotní pojišťovny. K vyřízení záležitosti budete potřebovat:

  • Formuláře příslušné zdravotní pojišťovny. Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají své formuláře. (Požadavky jednotlivých pojišťoven, týkající se předložení dalších potřebných dokumentů, se mohou lišit. Informujte se na příslušné pojišťovně.)
  • Platný průkaz totožnosti.
  • Doklad, který vás definuje jako zákonného zástupce – jeli potřeba.
  • Doklad o výši záloh na pojistné (jde-li o OSVČ).

Odhlášení od původní pojišťovny provede nově zvolená pojišťovna.
Za přestup k jiné zdravotní pojišťovně nejsou stanoveny žádné správní ani jiné poplatky.

Sponzorováno

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět žádosti bez průtahů.

Pojištěnec je u nově zvolené zdravotní pojišťovny registrován k 1. lednu kalendářního roku, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.

Pojištěnec je zároveň povinen: vrátit nejpozději do 8 dnů ode dne registrace u nové zdravotní pojišťovny příslušné (původní) zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.

5. Po žadateli o změnu zdravotní pojišťovny jsou považovány další činnosti

Zaměstnanec je povinen nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli, a to do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu tuto skutečnost sdělil).

Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Zaměstnavatel provede oznámení odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.

6. Změna zdravotní pojišťovny, když jste OSVČ

Pokud jste podnikatelem a OSVČ, tak stejně jako zaměstnanci musíte dodržet termíny a odevzdat přihlášku do své nové zdravotní pojišťovny. Kromě toho si musíte připravit také kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Pokud měníte zdravotní pojišťovnu v polovině roku, tak také nezapomeňte příští rok s daňovým přiznáním podat dva přehledy o příjmech a výdajích: ke své staré i ke své nové zdravotní pojišťovně. Změnu musíte také hlásit u svého praktického i odborných lékařů. A bude nutné změnit číslo účtu, kam posíláte své platby, na tu správnou pojišťovnu.

7. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 200 000 Kč.

8. Zákony a související předpisy o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci a státní pojištěnci nemají s platbou zdravotního pojištění starosti. Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, tedy například ženy v domácnosti, nebo třeba studenti starší 26 let, si musí každý měsíc zdravotní pojištění platit sami.

Sponzorováno

Zaměstnancům je z hrubé mzdy sráženo 4,5 % na zdravotní pojištění a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel. OSVČ platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu.

Zdroj informací

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva