Claritine sirup – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139136/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CLARITINE – sirup

loratadinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Claritine a k čemu se používá

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a
svědění nosu a očí.

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat

Neužívejte Claritine

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí
Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

 • jestliže trpíte onemocněním jater

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Užívání přípravku Claritine jídlem a pitím
Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost.
Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine
Claritine, sirup, obsahuje sacharosu; proto jestli Vám sdělil Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

Laboratorní testy
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

3. Jak se Claritine užívá

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 12 let
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Děti ve věku 2 až 12 let

 • s tělesnou hmotností více než 30 kg
  Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
 • s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně
  Užívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Pacienti se závažným poškozením jater
Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Děti s tělesnou hmotností méně než 30 kg:
Užívat jednu odměrku (5 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Claritine uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku.

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu sirupu, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. Další informace

Co Claritine obsahuje

 • Léčivou látkou je loratadin 1 mg v 1 ml sirupu.
 • Pomocné látky jsou: propylenglykol; glycerol; monohydrát kyseliny citronové; natrium-benzoát; sacharosa; broskvové aroma; čištěná voda.

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku Claritine, sirup: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic.

Sirup je ve skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem; 120 ml sirupu v jednom balení s 5 ml odměrkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgie

Výrobce
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články