Zimní smog má negativní vliv na zdraví. Co se děje, když topíte nevhodným palivem? 4.78/5 (9)

Sponzorováno

Zimní smog má negativní vliv na zdraví. Co se děje, když topíte nevhodným palivem?Smogové situace jsou způsobeny zhoršením rozptylových podmínek v ovzduší v důsledku nepříznivého počasí. Nejčastěji jde o inverzní situace, kdy vrstva ovzduší nad terénem, nejčastěji v dolinách, se prakticky nepohybuje a všechny znečišťující látky vznikající v dané lokalitě z výrobní činnosti, vytápění a výfukových plynů aut zůstávají v dýchací zóně člověka. Dochází tak často k překračování maximálních přípustných hodnot znečišťujících látek.

Proč j zimní smog zdraví nebezpečný?

Zimní smog obsahuje kromě oxidů dusíku a oxidů síry zejména prachové částice. Ze zdravotního hlediska jsou nejvýznamnější jemné částice pod 10 µg (PM10), které při vdechování pronikají do dolních cest dýchacích. K nejcitlivějším skupinám patří alergici – astmatici, osoby s chronickým onemocněním dýchací nebo srdečně-cévní soustavy, velmi malé děti a těhotné ženy.

U lidí může zimní smog dále způsobit akutní účinky ve formě dráždění očí, sliznic nosu a krku, vyvolat kašel a pocit tlaku na hrudi. U alergiků to může vést i k vyvolání astmatického záchvatu, u osob s chronickým onemocněním dýchací nebo srdečně-cévní soustavy ke zhoršení aktuálního zdravotního stavu.

Dráždění dýchacích cest způsobuje silnější prokrvení sliznic horních cest dýchacích, a tím vytváření prostoru pro jejich kolonizaci bakteriemi a viry, jejich následné pomnožování a vznik infekčních onemocnění dýchacích cest, například chřipky.

O vzniklé smogové situaci musí ČHMÚ neprodleně své obyvatele informovat i obec přes dostupné komunikační prostředky (např. místní rozhlas, veřejná oznamovací tabule, internetová stránka obce).

Sponzorováno

Přes smogový varovný systém jsou informovány i příslušné regionální úřady veřejného zdravotnictví v České republice, které spolupracují s dotčenými obcemi a mohou poskytnout podrobnější informace o dopadech znečištění ovzduší na zdraví a možnostech ochrany.

Jak byste se měli chránit před zbytečným/nadměrným vdechováním takto znečištěného ovzduší

  • dočasně omezit sportování a nadměrné aktivity venku,
  • dočasně omezit větrání v interiérech,
  • zkrátit celkovou dobu pobytu venku,
  • vyvarovat se jiných aktivit znečišťujících ovzduší v dýchací zóně (kouření, volné spalování, lepení, prášení apod.).

Omezení je třeba dodržovat a aktivity časově omezit tím více, čím vyšší jsou koncentrace prachových částic a čím rizikovější z hlediska zdraví jsou jednotlivci. Projeví-li se zdravotní problémy, je třeba vyhledat lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

Co způsobují nevhodná paliva při vytápění?

Během topné sezóny při snaze ušetřit finanční prostředky vynaložené na vytápění se stává i to, že ke znečišťování ovzduší přispívají i domácnosti s vlastním vytápěním. Mnoho lidí totiž využívá naprosto nevhodná paliva k vytápění.

Při topení je třeba používat pouze palivo k tomu určené, čili nespalovat žádné odpady jako plasty, gumy, lakovaný nábytek, dřevotřísky a podobně, protože se při tom uvolňují nebezpečné chemické látky jako dioxiny, formaldehydy, fenoly, kyanidy a jiné nebezpečné škodliviny, které jsou rizikem pro zdraví a životní prostředí.

Znečištění ovzduší zvyšují i nepříznivé rozptylové podmínky během teplotních inverzí v zimním období, hlavně v obcích umístěných v údolích, s omezeným rozptylem emisí z nízkých komínů rodinných domů. Spalování nevhodného tuhého paliva tak velmi významně přispívá ke znečištění ovzduší v dýchací zóně lidí znečišťujícími látkami, které nepříznivě působí na zdraví.

Znečišťující látky, které vznikají při takovém vytápění, mohou způsobit zdravotní problémy všem obyvatelům.

Sponzorováno

Takže na to pozor.

  • Zdroj obrázku ve článku: Ukrinform / depositphotos.com

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva