Kategorie článků: Zdraví

Máme zde mnoho článků o zdraví. ✅ Samozřejmě, každý z nás chce být zdraví, ale samo to nepřijde. Pro naše zdraví musíme něco udělat. ✅ Vzdělávejte se v oblasti zdraví, třeba s pomocí našich článků.

Arteriografie – co je to a kdy se používá? 4.14/5 (14)

Angiogram (Arteriografie) je diagnostický lékařský test, který využívá rentgenové záření k zobrazení krevních cév. Tento test se často provádí za účelem diagnostiky a hodnocení různých cévních onemocnění nebo abnormalit, jako jsou například ucpání, zúžení, aneuryzma (výdutě) nebo jiné problémy s ...
Číst více...

Lobektomie plic – odstranění jednoho z laloků orgánu – kdy, jak a proč se dělá? 4.35/5 (17)

Lobektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraní jeden z laloků orgánu. Nejčastěji se tento termín používá v souvislosti s operacemi plic nebo jater. Lobektomie plic: Tento zákrok se provádí k odstranění jednoho laloku plíce, nejčastěji kvůli rakovině plic, infekci ...
Číst více...

Torakotomie – chirurgické otevření hrudníku – kdy a jak se dělá? 4.09/5 (11)

Torakotomie je chirurgický zákrok, při kterém se chirurgicky otevírá hrudník, aby se získal přístup k orgánům v hrudní dutině, zejména k plicím, srdci, jícnu nebo aortě. Torakotomie se provádí za účelem diagnostiky nebo léčby různých onemocnění a stavů, jako jsou ...
Číst více...

Vyplachování žaludku – kdy je potřeba a jak se provádí? 4.44/5 (9)

Vyplachování žaludku je lékařský postup, který se provádí k odstranění toxinů nebo nebezpečných látek, které byly požity ústy, ze žaludku. Vyplachování žaludku se obvykle provádí, pokud došlo k nedávnému požití toxické látky a pokud je zásah proveden v prvních hodinách ...
Číst více...

Zátěžové vyšetření srdce (ergometrické vyšetření) – kdy a jak se provádí? 4.56/5 (16)

Zátěžové vyšetření srdce, známé také pod názvem ergometrické vyšetření, je diagnostický test, který se používá k posouzení funkce srdce a cév při zátěži, tj. při fyzické aktivitě. Během tohoto vyšetření je pacient monitorován, zatímco provádí cvičení podle stanovených protokolů, jako ...
Číst více...

Biopsie srdce – kdy, jak a proč se provádí? 4.56/5 (16)

Biopsie srdce je invazivní procedura, která se provádí za účelem získání vzorku tkáně srdce pro laboratorní analýzu. Obvykle se provádí, když lékaři podezírají přítomnost určitých onemocnění srdce, jako je zánět srdce (myokarditida), kardioomyopatie nebo se provádí po transplantaci srdce. Biopsie ...
Číst více...

Autismus a nespavost – jak zlepšit spánek u autistických dětí? 4.35/5 (17)

Existuje spojitost mezi autismem a nespavostí, ačkoli přesný mechanismus této spojitosti není zcela objasněn. Mnoho jedinců s poruchami autistického spektra má potíže se spánkem a může trpět různými typy poruch spánku, včetně nespavosti. Lidé s poruchami autistického spektra mohou být ...
Číst více...

Retikulocyty v krvi – zvýšené, snížené – co říkají hodnoty? 4.43/5 (14)

Retikulocyty jsou mladé červené krvinky, které obsahují zbytky ribozomálního RNA a jsou předchůdci zralých červených krvinek. Měření retikulocytů v krvi může poskytnout užitečné informace o míře tvorby nových červených krvinek v těle. Hodnoty retikulocytů mohou být užitečné při diagnostice a ...
Číst více...

Coombsův test – antiglobulinový test – kdy a jak se provádí? 4.5/5 (20)

Coombsův test, známý také jako antiglobulinový test, je laboratorní test používaný k diagnostice různých imunitních reakcí v těle, zejména při autoimunitních chorobách a při hemolytických anémiích. Princip testu spočívá v detekci protilátek, které se vážou na povrch červených krvinek. Existují ...
Číst více...

Řečová terapie či logopedie – kdy a jak může pomoci? 4.38/5 (13)

Řečová terapie, známá také jako logopedie, je terapeutická disciplína, která se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch komunikace a řeči. Řečová terapie pomáhá jednotlivcům všech věkových kategorií, kteří mají problémy s mluvením, porozuměním, čtením, psaním nebo jinými aspekty komunikace. ...
Číst více...

Pracovní terapie & pracovní terapeut – kdy a jak může pomoci? 4.33/5 (9)

Pracovní terapie je terapeutická disciplína, která se zaměřuje na pomoc jednotlivcům při dosahování nezávislosti a schopnosti vykonávat každodenní aktivity, které jsou pro ně důležité. Cílem pracovní terapie je pomoci lidem překonat různé fyzické, duševní, emocionální nebo sociální výzvy, které jim ...
Číst více...