Informovaný souhlas pacienta: Kdy ho podepsat? 4.83/5 (12)

Informovaný souhlas pacienta: Kdy ho podepsat?Informovaný souhlas zachycuje, jakým způsobem byl pacient poučen ze strany svého lékaře. Jde o takový druh souhlasu, kterým vyjadřujete, že souhlasíte s poskytnutím zdravotní péče (tedy s léčbou, zákrokem, atd). Souhlas musí být prokázán, to znamená, udělen písemně, nebo i přikývnutím čili ústně.

Jaké informace musí zdravotník poskytnout?

Zdravotnický pracovník je povinen poskytnout informace o:

 • zdravotním stavu a diagnóze pacienta
 • druhu, závažnosti, rozsahu navrhovaného úkonu
 • bolestivosti, průběhu úkonu
 • následcích a rizicích
 • možnosti zhoršení zdravotního stavu po zákroku
 • případných alternativách provedení zákroku
 • tom, co se stane, když pacient odmítne daný zákrok

Na základě těchto informací, má pacient představu, jak bude léčba či zákrok probíhat, a jaké bude mít následky.

Informovaný souhlas – pomůže v případě poškození zdraví?

Pokud lékař poskytne informace o zdravotním stavu pacienta nesprávně, neúplně nebo pokud některé informace zatají, či je podá pozdě, a v důsledku toho dojde k poškození na zdraví, tehdy má pacient nárok na náhradu škody (odškodnění). Do nároku na náhradu škody lze zařadit náhradu za vytrpění nepřiměřené bolesti, nebo ztížení společenského uplatnění. Pacient má toto právo i v případě zhoršení kvality života (v důsledku nesprávné léčby, resp. nesprávně určené diagnózy), nebo v případě, že nebyla dodržena mlčenlivost lékaře.

Jak pomáhá informovaný souhlas v případě soudního sporu?

Informovaný souhlas poskytuje ochranu oběma stranám sporu, tedy zdravotníkovi (lékaři), který zasahuje do tělesné integrity a zdraví pacienta, i pacientovi, který má právo vědět, co se bude dít s jeho tělem, a může se svobodně rozhodovat o sobě samém. Lékař nese na svých bedrech obrovskou zodpovědnost, a proto je informovaný souhlas nesmírně důležitý. Pokud by lékař nesprávně pacienta poučil, došlo by k protiprávnímu jednání na straně zdravotnického pracovníka. Pokud je však informovaný souhlas udělen správně, může představovat významný důkazní prostředek na obranu lékaře.

Může pacienta informovaný souhlas znevýhodňovat?

V případě, že pacient odmítne navrhovanou léčbu, lékař je povinen respektovat jeho názor, a postupovat podle toho. Nicméně, může se stát, že následně pacient utrpí škodu na zdraví, a později bude chtít uplatnit náhradu za škodu na zdraví. V takovém případě pacient neuspěje, protože podepsal informovaný souhlas, kde je uvedeno, že odmítl navrhovanou léčbu.

Citlivý přístup k pacientovi

Poučení, které předchází informovanému souhlasu, má být podáno přiměřeně a opatrně. Někdy mohou být příliš komplexní informace více na škodu, než pro užitek. Může se stát, že pacient upadne do depresí a úzkostí, dokonce začne uvažovat, že si sáhne na život. To vše může způsobit zhoršení zdravotního stavu. Lékař má zakázáno, aby úmyslně zamlčel informace, nebo lhal o zdravotním stavu pacienta. Poučení proto musí provést ohleduplně, a to vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta. Pacient má právo poučení odmítnout. Tehdy se provede záznam o tom, že pacient odmítl poučení, ale souhlasí s léčbou.

Podpis pacienta je rozhodující

Aby byl písemný informovaný souhlas platný, musí být podepsán. Pacient má právo odmítnout podepsat informovaný souhlas, a tehdy lékař musí respektovat toto rozhodnutí, tedy nemůže realizovat úkony, či léčit.

Nezpůsobilost k podepsání informovaného souhlasu

Aby mohl pacient udělit informovaný souhlas, musí mít způsobilost k právním úkonům, která vzniká v plném rozsahu dovršením 18. roku života (pacient vlastními právními úkony nabývá práv a bere na sebe povinnosti). Pokud jde o pacienta, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům (soudem), nebo byla tato způsobilost omezena, jedná za něj opatrovník. Nicméně, mezi osoby nezpůsobilé udělit informovaný souhlas, můžeme zařadit i osoby, které trpí duševní poruchou, ať už trvalou nebo přechodnou, které nejsou schopny posoudit následky svého jednání. Jde například o osoby pod vlivem alkoholu a drog.

Co si přečíst dále na téma informovaného souhlasu?

VIDEO: Informovaný souhlas

VIDEO: Informovaný pacient a komunikace s lékařem

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva