Eryfluid – příbalový leták Zatím bez hodnocení.PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ERYFLUID – kožní roztok

(erythromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek ERYFLUID a k čemu se používá

Přípravek ERYFLUID je určen k léčbě akné, zvláště k akné s převažujícími zánětlivými projevy , tj s papulopustulemi (papula – pupínek, pustula –pupínek vyplněný hnisem).

Jeho léčivou látkou je antibiotikum erythromycin, který brání bakteriálnímu osídlení vlasových a mazových váčků v kůži.

Působí na zánětlivé reakce vyvolané některými bakteriemi, které se projevují vznikem papul, pustul a nodulů (uzlíků). Erythromycin používaný místně (lokálně) vyvolává pokles obsahu dráždivých volných mastných kyselin v povrchovém kožním mazu, přičemž tyto volné mastné kyseliny jsou částečně zodpovědné za zánětlivé reakce.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ERYFLUID používat

Nepoužívejte přípravek ERYFLUID v následujících případech

  • trpíte-li alergií (přecitlivělostí ) na erythromycin, nebo na antibiotika z rodiny makrolidů a jim příbuzných látek, nebo na kteroukoli další složku přípravku ERYFLUID ( viz kapitola 6). V případě nejistoty se raději zeptejte svého lékaře či lékárníka

Zvláštní opatrnosti přioužívání přípravku ERYFLUID je zapotřebí

Zabraňte kontaktu se sliznicemi a citlivými oblastmi kůže (klíční jamky, krk, okolí očí…), a to z důvodu přítomnosti alkoholové složky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Abyste zabránili vzájemnému působení přípravku s jinými léky, informujte svého lékaře či lékárníka o všech léčivých přípravcích, které právě užíváte.

Těhotenství a kojení
Během těhotenství či kojení se vždy musíte poradit s lékařem či lékárníkem o užívání jakéhokoli léku.
Tento lék přechází do mateřského mléka: u novorozence je možné pozorovat průjem či podráždění. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používat Eryfluid u kojících žen.
Váš lékař Vám však může, v případě potřeby, předepsat tento lék i v době těhotenství.

3. Jak používat přípravek ERYFLUID

Vždy používejte přípravek ERYFLUID přesně podle pokynů svého lékaře.
Eryfluid se používá ke kožnímu podání.
Obvyklá dávka přípravku je 1 – 2 lokální aplikace denně na očištěnou a osušenou kůži. Léčba musí pokračovat až do zlepšení kožních lézí – tj. v průměru jeden až tři měsíce.
Přípravek naneste na postižená místa pomocí vatového tamponu či pomocí prstů.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Eryfluid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  • Dráždivé nebo alergické reakce kůže jako je svědění nebo zčervenání až zarudnutí.
  • Na počátku léčby pocit suché kůže.

Při výskytu těchto či jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. Jak přípravek ERYFLUID uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Dobře uzavřete lahvičku po každém použití.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek ERYFLUID po datu použitelnosti uvedeném na obale. Tento datum znamená poslední den daného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek ERYFLUID obsahuje

Léčivá látka: Erythromycinum 4 g ve 100 ml kožního roztoku
Pomocné látky: Ethanol 95%, makrogol 400 a propylenglykol.

Jak přípravek Eryfluid vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý roztok se zápachem po ethanolu, ve skleněné lahvičce o obsahu 30 ml a 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Dermatologie
45, place Abel Gance
92654 Boulogne Cedex – Francie

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
Chateaurenard
Francie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články