Gordonův-Holmesův syndrom – co je to 5/5 (3)

Sponzorováno

Gordon Holmesův syndrom je vzácný stav charakterizovaný reprodukčními a neurologickými problémy. Jedním z klíčových rysů tohoto stavu je snížená produkce hormonů, které řídí sexuální vývoj (hypogonadotropní hypogonadismus). Mnoho postižených jedinců má zpoždění ve vývoji typických příznaků puberty, jako je růst ochlupení na obličeji a prohloubení hlasu u mužů, a začátek měsíčních období (menstruace) a vývoj prsou u žen. Někteří jedinci s tímto syndromem dokonce ani neprocházejí pubertou.

I když se zdá, že někteří lidé s Gordon-Holmesovým syndromem mají normální pubertu, vyvinou se v pozdějším životě další problémy s reprodukčním systémem.

V rané dospělosti se u jedinců s Gordon-Holmesovým syndromem rozvinou neurologické problémy, které obvykle začínají poruchami řeči (dysartrií). Jak se stav zhoršuje, mají postižení jedinci problémy s rovnováhou a koordinací (cerebelární ataxie), což často vede k potížím s každodenními činnostmi a potřebě asistence či pohybu na invalidním vozíku. U některých postižených jedinců se také vyvinou problémy s pamětí a zhoršení intelektuální funkce (demence).

Příčina Gordon-Holmesova syndromu

Gordon Holmesův syndrom může být způsoben mutacemi genu RNF216 nebo PNPLA6. Někteří lidé s tímto onemocněním ale nemají mutace v těchto genech, což naznačuje, že i mutace v jiných genech jsou pravděpodobně zapojeny do tohoto problémového stavu.

Protein produkovaný díky genu RNF216 je zapojen do buněčného procesu zvaného ubikvitinace, při kterém jsou nepotřebné proteiny označeny molekulou zvanou ubikvitin. Jedním z několika proteinů označených RNF216 je protein nacházející se v nervových buňkách (neuronech), který hraje roli v procesu zvaném synaptická plasticita. Synaptická plasticita je schopnost spojení mezi neurony (synapsemi) měnit se a přizpůsobovat se v průběhu času v reakci na zkušenost. Tento proces je zásadní pro učení a paměť.

Sponzorováno

Genové mutace RNF216 zhoršují schopnost proteinu RNF216 značit štěpení nepotřebných proteinů. Narušený rozpad neuronového proteinu narušuje normální synaptické spojení a plasticitu, což pravděpodobně přispívá k demenci u lidí s Gordon Holmesovým syndromem. Není jasné, jak nedostatek funkce proteinu RNF216 způsobuje hypogonadotropní hypogonadismus nebo cerebelární ataxii.

Gen PNPLA6 poskytuje pokyny pro přípravu proteinu zvaného neuropathy target esterase (NTE), který pomáhá regulovat množství určitých tuků (lipidů), které tvoří vnější membránu obklopující buňky. Správné hladiny těchto lipidů jsou rozhodující pro stabilitu a funkci buněčných membrán. NTE se vyskytuje nejvíce v nervovém systému a předpokládá se, že pomáhá udržovat stabilitu membrán obklopujících neurony. Předpokládá se také, že NTE hraje roli při uvolňování hormonů z hypofýzy, což je proces, který vyžaduje zvláštní změny v buněčné membráně. Hypofýza se nachází ve spodní části mozku a produkuje několik hormonů, včetně těch, které pomáhají řídit sexuální vývoj a růst.

Předpokládá se, že mutace genu PNPLA6 narušují funkci NTE. Vědci spekulují, že takové poškození mění rovnováhu lipidů v buněčné membráně. Tato nerovnováha může poškodit neurony v mozku, způsobit ataxii mozečku a narušit uvolňování hormonů podílejících se na pohlavním vývoji v hypofýze, což vede k hypogonadotropnímu hypogonadismu.

U jedinců s Gordon Holmesovým syndromem způsobeným mutacemi genu PNPLA6 se nezdá, že by u nich došlo k rozvoji demence.

Dědičnost

Tento stav se dědí v autosomálně recesivním vzoru, což znamená, že obě kopie genu v každé buňce mají mutace.

Sponzorováno

Rodiče jedince s autozomálně recesivním stavem nesou vždy jednu kopii mutovaného genu, ale obvykle nevykazují známky a příznaky tohoto onemocnění.

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva