Kategorie článků: Nemoci

Nemocí existuje opravdu nespočet. ☝ Respirační, genetická onemocnění ☝, virová, bakteriální a podobně. ☝ A samozřejmě i o těchto různých nemocích píšeme v našem magazínu. Přečtěte si je zde.

Prehypertenze – co to je – příčiny, příznaky a léčba 4.79/5 (14)

Prehypertenze je zdravotní stav, který označuje předstupeň k vysokému krevnímu tlaku, který se nazývá hypertenze. Prehypertenze je charakterizována mírně zvýšeným krevním tlakem, který se pohybuje nad normálními hodnotami, ale není ještě dostatečně vysoký na to, aby byl klasifikován jako plnohodnotná ...
Číst více...

Sucho v ústech (xerostomie, snížené množství slin) – jak řešit a jaké jsou příčiny? 4.77/5 (13)

Xerostomie, někdy označovaná jako suchá ústa, je stav, kdy slinné žlázy produkují nedostatečné množství slin. Slina hraje klíčovou roli v ústní hygieně a trávení. Slouží k vlhčení ústní sliznice, což pomáhá při žvýkání, polykání a mluvení, a také pomáhá udržovat ...
Číst více...

Ichtyofobie – strach z ryb – příznaky, příčiny a léčba 4.77/5 (13)

Ichtyofobie je termín používaný pro popis specifické fobie, což je úzkostný poruchový stav, který zahrnuje intenzivní a nepřiměřený strach nebo úzkost spojený s rybami. Osoby trpící ichtyofobií mají tendenci pociťovat nepřiměřenou úzkost při pohledu na ryby, doteku ryb, nebo při ...
Číst více...

Perfekcionismus a jeho 10 příznaků – co přesně to je a dá se léčit? 4.67/5 (9)

Perfekcionismus je psychologický termín, který popisuje tendenci jedince k nastavení vysokých standardů pro sebe, sebekritiku a snahu po dokonalosti ve všem, co dělají. Perfekcionisté mají tendenci mít vysoká očekávání od sebe samých a často cítí, že musí dosáhnout nebo překonat ...
Číst více...

Porucha chování v REM spánku – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (21)

Porucha chování v REM spánku (RBD) je neurologická porucha charakterizovaná tím, že během fáze REM spánku, která je obvykle spojována s intenzivními snovým aktivitami a relaxací svalů, jedinec projevuje různé formy neobvyklého chování. Toto chování může znamenat třeba růžné fyzické ...
Číst více...

Osgood-Schlatterova choroba – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (18)

Osgood-Schlatterova choroba, též nazývána Osgood-Schlatterův syndrom, je bolestivý stav, který se vyskytuje u dětí a adolescentů, obvykle ve věku 9 až 16 let. Většinou postihuje jedno koleno, ale může se objevit na obou stranách. Toto onemocnění je spojeno se zvýšenou ...
Číst více...

Olfaktofobie (osmofobie) – strach z pachů – příznaky, příčiny a léčba 4.64/5 (11)

Osmofobie je termín používaný k popisu fobie z vůní nebo zápachů. Jedná se o úzkostný stav, při němž jedinec prožívá silný a neúměrný strach z určitých vůní, zápachů nebo parfémů. Tato fobie může být velmi omezená a specifická, týkající se ...
Číst více...