Kategorie článků: Nemoci

Otrava krve (bakteriémie) – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (17)

Bakteriémie je přítomnost bakterií v krevním řečišti. Bakteriémie může být důsledkem běžných činností (dokonce i tak obyčejné věci, jako je intenzivní čištění zubů), zubních zákroků (třeba trhání zubu), lékařských zákroků nebo infekcí (jako je pneumonie nebo infekce močových cest). Bakteriémie ...
Číst více...

Syndrom explodující hlavy – co to je – příznaky, příčiny a léčba 4.67/5 (6)

Ačkoli název syndromu zní velmi strašidelně, syndrom explodující hlavy není bolestivý ani příliš nebezpečný. I když vám tento syndrom neublíží, může způsobit vaši zmatenost. V průběhu syndromu si můžete dokonce myslet, že jste dostali infarkt. Co je to vlastně syndrom ...
Číst více...

Syndrom neklidného genitálu – co to je – příznaky, příčiny a léčba 4.83/5 (6)

Co že je to syndrom neklidného genitálu? Pravděpodobně jste o tomto syndromu nikdy neslyšeli, ale jeho název pravděpodobně vzbudilo váš zájem. Pojďme si tento syndrom představit v našem dnešním článku. Syndrom neklidného genitálu je relativně neznámý stav, kdy se pacient ...
Číst více...

Onemocnění MERS (Blízkovýchodní respirační syndrom) – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.85/5 (13)

Blízkovýchodní respirační syndrom je virové respirační onemocnění, které bylo poprvé hlášeno v Saúdské Arábii v roce 2012. Příznaky této akutní respirační choroby podobné pneumonii. Všechny dosud známé případy byly spojeny s cestováním nebo pobytem na Arabském poloostrově a jeho okolí. ...
Číst více...

Haemophilus influenzae – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.79/5 (14)

Haemophilus influenzae označujeme jakoukoli infekci způsobenou bakteriemi H. influenzae. Existuje šest identifikovatelných typů H. influenzae (pojmenovaných a až f) a dalších neidentifikovatelných typů (označovaných jako netypické). Nejznámější je H. influenzae typu b nebo Hib. Nejnebezpečnější je skupina b. Tyto bakterie ...
Číst více...

Hypovolemický šok – co je to – příznaky, příčiny a první pomoc 4.89/5 (19)

Co je to hypovolemický šok? Hypovolemický šok je život ohrožující stav, ke kterému dochází, když ztratíte více než 20 procent (jednu pětinu) krve nebo jiných tekutin v těle. Tato těžká ztráta tekutin (krve) znemožňuje, aby srdce pumpovalo dostatečné množství krve ...
Číst více...

Syndrom toxického šoku – příznaky, příčiny a léčba tohoto syndromu 4.78/5 (9)

Co je to syndrom toxického šoku? Syndrom toxického šoku je vzácný, ale závažný zdravotní stav způsobený bakteriální infekcí. Syndrom je způsoben, když se bakterie Staphylococcus aureus dostane do krevního řečiště a produkuje toxiny. Ačkoli byl syndrom toxického šoku spojen s ...
Číst více...

Africký prasečí mor – pro člověka není zatím nebezpečný, pro prasata smrtelný 4.75/5 (4)

Africký prasečí mor je vysoce nakažlivé hemoragické virové onemocnění domácích a divokých prasat, které způsobuje vážné ekonomické a produkční ztráty. Je způsobeno virem z rodiny Asfarviridae, který také infikuje klíšťata rodu Ornithodoros. Ačkoli příznaky afrického prasečího moru a klasického moru ...
Číst více...

Virus Marburg – virové onemocnění z Afriky – příznaky, příčiny a léčba 4.88/5 (8)

Virus Marburg je endemický v Africe (pravděpodobně u afrických opic a některých netopýrů) a může být přenášen na člověka. Nemoc může být přenášena z člověka na člověka vystavením krve a jiným tělesným tekutinám. Onemocnění viru Marburg je způsobeno viry, které ...
Číst více...

Landau-Kleffnerův syndrom – vzácná forma epilepsie – příznaky, příčiny a léčba 4.67/5 (3)

Landau-Kleffnerův syndrom (LKS) je vzácnou formou epilepsie. LKS obvykle začíná u dětí ve věku 2 až 8 let. Nejčastější průměrný věk nástupu je 3 až 7 let. Progresivní ztráta řeči se obvykle projevuje u dítěte s předchozím vývojem odpovídajícím věku. ...
Číst více...

Horečka (virus) Lassa – příznaky, příčiny a léčba této nemoci 4.38/5 (8)

Horečka Lassa je akutní virové hemoragické onemocnění trvající 2–21 dní, ke kterému dochází v západní Africe. Virus Lassa se přenáší na člověka prostřednictvím kontaktu s potravinami nebo domácími předměty kontaminovanými močí hlodavců nebo i jejich stolicí. Mohou se také vyskytnout ...
Číst více...