Kategorie článků: Nemoci

Nemocí existuje opravdu nespočet. ☝ Respirační, genetická onemocnění ☝, virová, bakteriální a podobně. ☝ A samozřejmě i o těchto různých nemocích píšeme v našem magazínu. Přečtěte si je zde.

Meningokokcémie (meningokoková bakterémie) – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (12)

Meningokokcémie je infekce krevního řečiště způsobená bakterií Neisseria meningitidis, nazývanou také meningokok. N. meningitidis je bakterie, která se šíří z člověka na člověka prostřednictvím respiračních sekretů. Zpočátku se u pacientů vyskytují horečky a celkové bolesti těla. Často je přítomna vyrážka. ...
Číst více...

Laurence-Moonův syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (8)

Laurence-Moonův syndrom je vzácné onemocnění, které postihuje mnoho různých částí těla. Příznaky se u jednotlivců liší, ale mohou obecně zahrnovat cerebelární ataxii; oční abnormality (primárně postihující cévnatku a sítnici); periferní neuropatie; spastická paraplegie (progresivní slabost a ztuhlost nohou); mentální postižení; ...
Číst více...

Mukozitida – zánětlivé a vředové onemocnění sliznice dutiny ústní – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (9)

Mukozitida způsobuje zánět a ulcerace (tvoření vředů, vředovatění) výstelky zažívacího traktu. Mukozitida obvykle postihuje ústa a často je výsledkem léčby rakoviny. Když se tenká sliznice, která lemuje zažívací trakt, zanítí, může to být bolestivé. Tento stav, mukozitida, se může vyvinout ...
Číst více...

Plagiocefalie – zploštění lebky – příznaky, příčiny a léčba – helmou nebo ne? 4.75/5 (8)

Vzhledem k tomu, že lebky mladých kojenců jsou velmi měkké, neustálý tlak na určitou oblast jejich hlavy může způsobit její změnu tvaru. To se děje při poziční deformaci lebky. Je to způsobeno hlavně polohou dítěte při spánku. Existují dva typy ...
Číst více...

Ischemická cévní mozková příhoda – příznaky, příčiny a léčba 5/5 (5)

Ischemická cévní mozková příhoda je nejběžnějším typem mozkové mrtvice. Je to obvykle způsobena krevní sraženinou, která blokuje nebo ucpává cévu v mozku. Tím se zabrání tomu, aby krev proudila do mozku. Během několika minut začnou mozkové buňky odumírat. Další příčinou ...
Číst více...

Crouzonův syndrom (kraniofaciální dysostóza) – příznaky, příčiny a léčba 4.64/5 (11)

Crouzonův syndrom je vzácná genetická porucha. Jedná se o formu kraniosynostózy, stavu, při kterém dochází k předčasnému uzávěru (obliterace) jednoho či více švů (sutur) mozkovny vedoucí k její charakteristické deformitě. Švy lebky umožňují hlavě kojence růst a expandovat. Nakonec se ...
Číst více...

Bardet-Biedlův syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (9)

Bardet-Biedlův syndrom (někdy také označován zkratkou BBS) je zděděný problémový zdravotní stav, který postihuje mnoho částí těla. Lidé s tímto syndromem mají progresivní zhoršení zraku v důsledku dystrofie buněk na sítnici; mají více prstů na rukou nebo nohou (polydaktylie); je ...
Číst více...

Bloomův syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (27)

Bloomův syndrom postihuje mnoho různých tělesných systémů a je charakterizován pomalým růstem, citlivostí na slunce a zvýšeným rizikem rakoviny. Mezi příznaky patří nízký vzrůst, kožní vyrážka citlivá na slunce a imunitní systém, který nefunguje správně. Někteří lidé s Bloomovým syndromem ...
Číst více...

Myelodysplastický syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (16)

Vaše kostní dřeň je houbovitá tkáň uvnitř některých vašich kostí, jako jsou vaše kyčelní a stehenní kosti. Obsahuje nezralé buňky, které se nazývají kmenové buňky. Z kmenových buněk se mohou vyvinout červené krvinky, které přenášejí kyslík vaším tělem, bílé krvinky, ...
Číst více...

Polycythemia vera (primární polycytémie, Vaquezova choroba) – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.73/5 (15)

Polycythemia vera je vzácný typ rakoviny krve, při kterém vaše tělo produkuje příliš mnoho červených krvinek. Červené krvinky přenášejí kyslík do celého těla. Pokud máte příliš mnoho červených krvinek, vaše krev houstne a proudí pomaleji. Červené krvinky se mohou shlukovat ...
Číst více...

Telogen effluvium – když vaše vlasy padají kvůli stresu – příznaky, příčiny a léčba 4.85/5 (13)

Telogen effluvium je považován za druhou nejčastější formu vypadávání vlasů diagnostikovanou dermatology. K tomu dochází, když dojde ke změně počtu vlasových folikulů, které rostou. Pokud se toto číslo během klidové (telogenní) fáze růstu vlasů výrazně sníží, vzniknou tzv. spící vlasové ...
Číst více...

Akutní myeloidní leukémie – úmrtnost, příznaky, příčiny a léčba 4.71/5 (21)

Akutní myeloidní leukémie (často označovaná zkratkou AML) je typ rakoviny, která postihuje krev a kostní dřeň. AML vlastně není jen jediná nemoc. Jedná se o název skupiny leukémií, které se vyvíjejí v myeloidní buněčné linii v kostní dřeni. Myeloidní buňky ...
Číst více...

Jícnové (ezofageální) varixy – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.74/5 (19)

Ezofageální varixy jsou zvětšené nebo oteklé žíly na výstelce jícnu. Jícnové varixy mohou být i život ohrožující, pokud krvácí. Léčba je zaměřena na prevenci poškození jater, prevenci krvácení z jícnových varixů a kontrolu krvácení, pokud k němu dojde. Co jsou ...
Číst více...