Sponzorováno

Způsoby výchovy dítěte 4.94/5 (17)

Způsoby výchovy dítěteVychovávat děti není snadné, žádný univerzální způsob výchovy neexistuje. Dobře vychovávají ti rodiče, kteří dokáží dítě přijímat, očekávají od něj zralé chování, poskytují mu jasná pravidla. Pravidla v rodině prosazují a dokáží přikázat nebo i potrestat. Dítě povzbuzují k nezávislosti a otevřeně s ním komunikují. Dokáží si poslechnout jeho názor a vyjádřit i svůj vlastní. Respektují práva dítěte i práva vlastní. Děti vyrůstající v takovém prostředí bývají nezávislé a zdatné, dokáží se přiměřeně prosadit, jsou zodpovědné, dostatečně sebevědomé a dokáží ovládat hněv i agresi. Později nevyžadují dohled a vnější omezení.

Při špatném způsobu výchovy nejsou požadavky na dítě v rovnováze s přijímáním dítěte a uspokojováním jeho potřeb. Někdy rodiče omezují děti v tom, aby byť jen projevily své oprávněné potřeby a požadavky. V extrémních případech nesmí dítě ani mluvit, pokud se ho my nezeptáme. O pravidlech se v rodině nediskutuje a není prostor pro vysvětlení či vyjednávání. Časté jsou fyzické tresty. Děti z těchto rodin bývají uzavřené, bojí se projevit iniciativu, schází jim spontánnost. Mohou být buď agresivní nebo se nedokáží prosadit. Jsou více ohroženy alkoholem a drogami.

Jak získat důvěru dítěte

Aby nám dítě mohlo důvěřovat, musí vědět, že mu rozumíme, nebo že se alespoň poctivě snažíme mu porozumět. Některé praktické rady zde uvádíme:

Sponzorováno

 • Když vám dítě začne o něčem vyprávět, zkuste vypnout TV, odložit časopis, přestat s úklidem.
 • Dítě nemluví jen slovy, ale i výrazem tváře, gesty, tónem hlasu, držením těla. Porovnejte, co říkají slova a co říká dítě neverbální. Neverbální vyjádření bývá často významnější – např. uplakané „nic mi není“.
 • Dítě povzbuzujte, aby s vámi mluvilo, a přitom ho neodrazujte přílišným vyptáváním se. Neocenitelnou službu mohou dokázat slova jako – „hm“, „aha“, „skutečně?“, Dáváme tím dítěti najevo, že to, co říká, nás zajímá. Někdy je však vhodně položená otázka důležitá. Ale než se zeptáme dítěte, zeptejme se i sebe, zda unesete odpověď. Prudká, odmítavá, pichlavá zda zlostná reakce na poctivou odpověď dítěte by mohla mít ten účinek, že už se od něj nedozvíme nikdy nic.
 • Zkuste vyjádřit to, co vám dítě řekne, vlastními slovy, a zeptejte se ho, jestli to tak skutečně myslelo. Jednak tím dáváme najevo, že to, co nám říká je pro nás důležité, a zároveň se ujistil, že jsme správně porozuměli.
 • Pozor na tón hlasu. Zejména děti kolem puberty velmi špatně snášejí pichlavý tón, zda hlas plný blahosklonné převahy.
 • Dítěti můžeme odpovídat nejen slovy. Když se vám s něčím pro něj důležitým svěří, může být laskavý úsměv, pokývání hlavou, zda objetí tou nejsprávnější odpovědí.
 • Vyhraďte si na dítě pokud možno denně alespoň chvíli času, kdy se budete věnovat jen jemu. I pět minut může vaše vzájemné dorozumění velmi usnadnit.
 • Pokud je to jen ve vaší situaci možné, nelžete dítěti. Řekněte mu „nevím“ když něco nevíte a „promiň“, když v něčem uděláte chybu. Tím jeho důvěru neztratíte, naopak posílíte vzájemný vztah.

Jak mluvit s dětmi o alkoholu a drogách

Zvolte si pro takový rozhovor vhodnou chvíli, kdy jste i vy i děti v přátelském a uvolněném ladění. Můžete využít zájmu, který vzbudil nějaký program v televizi nebo nějaký skutečný příběh vašich známých.

Několik argumentů pro diskuzi

Sponzorováno

Zdravé sebevědomí pomůže dítěti odmítat alkohol a drogy a bude mu v životě užitečné i jinak. Lidé, kteří mají s alkoholem a drogami problémy, mívají často problémy i se svým sebevědomím. Odborníci pro rozvoj zdravého sebevědomí dětí doporučují:

 • Chvalte dítě. Chvalte ho i tehdy, když nedosáhne úspěch, ale vyvinulo poctivou a upřímnou snahu. Všímejte si i malých úspěchů a oceňujte jejich. To je zvláště důležité pro selhávající děti, ty, které mají problémy a nestačí.
 • Pomáhejte dítěti dávat si rozumné cíle. Uvědomte si, na co vaše dítě má a nač ne. To, že dítě ví, že ho máte rádi a záleží vám na něm, ať už uspěje nebo ne, mu může dodat potřebný klid a sebevědomí. Může to i zlepšit jeho výsledky.
 • Když dítě udělá něco špatně, kritizujte konkrétní chování, ne samotné dítě.
 • Nevychovávejte z něj absolutní jedničku a hvězdu, neboť mu okolní svět nešetrně vezme iluze. Pomozte mu laskavě a věcně znát jeho slabiny a chyby.
 • Dávejte dítěti najevo, že ho máte rádi. Vztah rodičů k dítěti utváří jeho vztah k sobě samému. Své city vůči němu můžete dát najevo nejen slovy, ale i dotykem, pohlazením, úsměvem. Je to důležité pro kojence i dospívajícího.
 • Dejte dítěti pocítit přiměřenou odpovědnost za různé úkoly v domácnosti. Dítě se tak naučí vnímat se jako někdo, kdo má druhým co nabídnout.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva