Artizia 0,075mg/0,020mg – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELKY

ARTIZIA 0,075mg/0,020mg obalené tablety

(gestodenum /ethinylestradiolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je ARTIZIA a k čemu se používá

ARTIZIA je kombinovaná perorální antikoncepce, která obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů. Jsou to gestoden (progestagen) a ethinylestradiol.
Vzhledem k tomu, že všechny obalené tablety obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, jsou řazeny do skupiny “jednofázových” tablet. Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je ARTIZIA považována za nízkodávkovou antikoncepční „pilulku“.
Užívá se k zabránění nežádoucího těhotenství. Při užívání podle pokynů (bez vynechání tablet) poskytuje téměř úplnou ochranu před nežádoucím těhotenstvím

Obecné poznámky

V této informaci jsou popsány některé situace, kdy byste měla užívání přerušit, nebo kdy může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

ARTIZIA, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani před jinými pohlavně přenosnými chorobami.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARTIZIA užívat

Kombinovanou pilulku neužívejte, pokud se u Vás objeví některý ze stavů popsaných níže. Pokud se u Vás již některý ze stavů objevil, informujte svého lékaře dříve, než zahájíte užívání přípravku  ARTIZIA. Lékař Vám může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

Neužívejte přípravek ARTIZIA:

 • Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo gestoden nebo na některou jinou složku přípravku ARTIZIA
 • Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie – vmetení krevní sraženiny do plicních cév), v srdci (srdeční infarkt) nebo v jiných částech těla (viz také odstavec „Pilulka a trombóza“).
 • Pokud máte nebo jste prodělala cévní mozkovou příhodu (mrtvici; způsobenou ucpáním mozkové cévy sraženinou nebo prasknutím cévy).
 • Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky srdečního postižení (jako například angina pectoris nebo bolesti na hrudi
 • Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou zrakovými poruchami, poruchami řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části Vašeho těla.
 • Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév.
 • Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se zvýšenou hladinou krevních tuků v krvi.
 • Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.
 • Pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například prsu nebo pohlavních orgánů).
 • Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.
 • Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.
 • Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody.

Zvláštní upozornění
Zvláštní péče je nezbytná, užívá-li kombinovanou pilulku žena, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže. Proto, pokud se to týká právě Vás, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek  ARTIZIA užívat, pokud:

 • kouříte
 • máte cukrovku
 • máte nadváhu
 • máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)
 • máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu
 • máte zánět žil (zánět povrchových žil)
 • máte „křečové“ žíly
 • někdo z Vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • máte/měla jste vyšší hladinu cholesterolu nebo triglyceridů (tuků) v krvi nebo ji má/měl někdo z Vašich příbuzných
 • někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erythematodes (SLE – chronické onemocnění postihující různé orgány, ale zejména kůži celého těla)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha krevní srážlivosti, která způsobují zejména selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily během těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta – Sydenhamova chorea)
 • máte nebo jste měla chloazma (žluto – hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření
 • pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, jazyka a /nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned navštívit lékaře.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Pilulka a trombóza
Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.
Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje zřídka. Riziko vzniku žilního tromboembolismu je pro ženu nejvyšší v prvním roce užívání její vůbec první kombinované pilulky.

Žilní tromboembolismus se může vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv. Může se vyskytnout také v době těhotenství. Riziko je vyšší u uživatelek pilulek než u těch, které pilulku neužívají, ale je výrazně nižší než je toto riziko v těhotenství.

Krevní sraženiny se také velmi zřídka mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční infarkt) nebo mozku (a způsobit mozkovou příhodu). Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka.

Příležitostně může trombóza způsobit závažné trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody narůstá s věkem. Významně se také zvyšuje s intenzitou kouření. Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.

Pokud vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat.

Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci nebo při delší imobilizaci (znehybnění, například máte-li nohu nebo nohy v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší. Předem sdělte lékaři, že antikoncepční pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici nebo na operaci. Lékař vám může doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací nebo v době omezené hybnosti. Také vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat.

Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou (viz bod 3. JAK SE ARTIZIA UŽÍVÁ), přestaňte pilulku užívat a co nejdříve se poraďte s lékařem

Pilulka a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky postupně vymizí. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben skutečně pilulkou. Nálezy mohly být důsledkem skutečnosti, že tyto ženy byly vyšetřovány mnohem častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Vyhledejte svého lékaře, jestliže pocítíte silnou bolest břicha.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí i další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Pilulka a jiné léky
Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích a rostlinných přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit.
Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir, nevirapin), dále antibiotika (například peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) na léčbu jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad).
I pilulka může působení jiných léků ovlivňovat, například léků obsahujících cyklosporin nebo antiepileptikum lamotrigin.

Užívání přípravku ARTIZIA s jídlem a pitím
Pilulky se polykají celé, s malým množstvím vody dle potřeby.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek ARTIZIA nesmíte užívat jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste těhotná mohla být.
Pokud byste měla podezření, že jste těhotná během užívání přípravku ARTIZIA, je třeba se co nejdříve poradit s lékařem.

Užívání přípravku ARTIZIA se během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku ARTIZIA
Přípravek Artizia obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek ARTIZIA užívá

Přípravek ARTIZIA užívejte vždy podle pokynů lékaře. Pokud nejste si jista, navštivte svého lékaře nebo lékárníka.

Kdy a jak se tablety ARTIZIA užívají?
Při správném užívání kombinovaných perorální antikoncepce se její selhání pohybuje okolo 1% za rok. Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným způsobem, četnost selhání se může zvýšit.

Jedno balení přípravku ARTIZIA obsahuje 21 obalených tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, např. po snídani. Užijte 21 obalených tablet během 21 dnů (každý den jednu tabletu) a potom následujících 7 dnů přípravek Artizia užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití poslední tablety ARTIZIA. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení přípravku ARTIZIA
Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
Přípravek ARTIZIA začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení.
Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto ARTIZIA účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu. Přípravek ARTIZIA můžete také začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky nebo antikoncepční náplasti
Užívání přípravku ARTIZIA můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek ARTIZIA den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat tablety i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky). Pokud jste dříve používala antikoncepční náplast, měla byste začít užívat přípravek ARTIZIA nejlépe v den jejího odstranění, ale nejpozději v den, kdy by mělo dojít k její další aplikaci.
Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)
Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku ARTIZIA užít následující den v tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)
Přípravek ARTIZIA začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu
Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku ARTIZIA vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete přípravek ARTIZIA užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.
Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu
Poraďte se se svým lékařem.

Pokud užijete více tablet ARTIZIA, než jste měla (předávkování)
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku ARTIZIA najednou. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že přípravek ARTIZIA požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Pokud zapomenete užít přípravek Artizia

pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta
Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce).

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte.
Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření.

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.

nebo

Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná.
Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Artizia diagram

Pokud chcete užívání ARTIZIA ukončit

Užívání přípravku ARTIZIA můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat, když……………

…..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)
Pokud zvracíte nebo máte těžší průjem, aktivní látky přípravku ARTIZIA se nemusí zcela vstřebat.
Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít.
Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

….. chcete oddálit krvácení

 

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení přípravku ARTIZIA ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

…..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího
balení.

……se objeví neočekávané krvácení
U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

…..dojde k vynechání krvácení
Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste ani jste neměla těžší průjem a neužívala jste jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku ARTIZIA jako obvykle.
Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.
Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Pravidelné kontroly

Pokud budete užívat přípravek Artizia, lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám.
Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:

 • zpozorujete jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v této příbalové informaci. Nezapomeňte také na údaje týkající se Vašich přímých příbuzných;
 • si nahmatáte bulku v prsu;
 • se chystáte začít užívat jiné léky (viz také “Pilulka a jiné léky”);
 • víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem nejméně čtyři týdny předem);
 • máte neobvyklé, silné poševní krvácení;
 • jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7 dnech pohlavní styk;
 • máte těžší průjem;
 • se nedostavilo menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná (nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem).

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit např.:

 • neobvyklým kašlem;
 • pocitem dechové tísně
 • silnou bolestí nebo otokem dolní končetiny
 • silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže;
 • neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény;
 • částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním;
 • poruchou výslovnosti nebo neschopností řeči;
 • náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti;
 • závratí nebo mdlobou;
 • slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části Vašeho těla;
 • silnou bolestí břicha;

Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech této příbalové informace

4. Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léky, může mít i ARTIZIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Poraďte se se svým lékařem, jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, zejména je-li závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou.

Závažné nežádoucí účinky
Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: “Pilulka a trombóza/ Pilulka a rakovina”.
Prosíme, přečtěte si tyto odstavce pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky
Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami antikoncepčních pilulek, i když nemusely být pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti výskytu:
velmi časté: postižena je více než jedna uživatelka z 10
časté: postižena je jedna až 10 uživatelek ze 100
méně časté: postižena je jedna až 10 uživatelek z 1000
vzácné: postižena je jedna až 10 uživatelek z 10 000
velmi vzácné: postižena je méně než jedna uživatelek z 10 000
neznámé z dostupných údajů nelze četnost určit.

Časté: zvýšení hmotnosti, bolesti hlavy, nevolnost, bolest břicha, bolest prsů, napětí prsů, depresivní nálada, změny nálady

Méně časté: ,migréna, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka, zadržování tekutin, zvětšení prsů, snížení libida, zvýšená hladina tuků v krvi

Vzácné: snížení hmotnosti, erythema nodosum (výskyt červenofialových bolestivých uzlů na kůži bérců), erythema multiforme (kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami), zhoršená snášenlivost kontaktních čoček, přecitlivělost, poševní výtok, výtok z prsů, zvýšení libida, žlučové kameny

Velmi vzácné: zánět slinivky břišní

U žen s vrozeným angioedémem mohou podávané estrogeny vyvolat příznaky angioedému (viz také
„Co byste měla vědět, než začnete přípravek ARTIZIA užívat“).

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek ARTIZIA uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Artizia obsahuje
Léčivou látkou je gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg v jedné obalené tabletě.
Dalšími složkami jsou: natrium-kalcium-edetát, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, sacharosa, povidon 90F, makrogol 6000, uhličitan vápenatý, mastek, montanglykolový vosk

Jak léčivý přípravek Artizia vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní lesklé obalené tablety
Velikost balení: 21 obalených tablet
3 x 21 obalených tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s. Praha, Česká republika

Tento přípravek je registrovaný v členských státech evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:

Česká republika:
ARTIZIA 0,075mg/0,020mg obalené tablety

Slovenská republika:
ARTIZIA
0,075mg/0,020mg
obalené tablety

Polsko:
ARTIZIA

Maďarsko:
DALIA 20μg/75μg bevont tebletta

Bulharsko:
АРТИЗИА
0,075mg/0,020mg
обвити таблетқи

Rumunsko:
ARTIZIA 0,075mg/0,020mg, drajeuri

Lotyško:
ARTIZIA 75 mikrogramu/20 mikrogramu apvalkotãs tabletes

Litva:
ARTIZIA 75 mikrogramai/20 mikrogramų dengtos tabletes

Estonsko:
ARTIZIA
75 mikrogrammi/20 mikrogrammi kaetud tabletid

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články