Kategorie článků: První pomoc

Umíte v případě nutnosti podat první pomoc? ☝ Třeba při popálenině nebo po automobilové nehodě. ☝ Věnujeme se tématům první pomoci i na našem magazínu. Čtěte a vzdělávejte se.

Úpal, úžeh – jaké jsou příznaky, první pomoc a prevence? 4.87/5 (15)

Úpal je poškození zdraví, ke kterému dochází působením vysoké teploty a / nebo vlhkosti prostředí na organismus. Lidské tělo se nedokáže vyrovnat s teplotou okolí, přestává odvádět přebytečné teplo, dochází k selhání termoregulačních mechanismů a tělesná teplota jádra prudce stoupá. ...
Číst více...

Darování krve – jak darovat krev? 4.87/5 (15)

Jsou situace v životě, kdy my nebo naši nejbližší potřebují krev z různých důvodů na záchranu života – jako jsou některá onemocnění krvetvorné soustavy (hematoonkologické onemocnění) kdy vlastními silami už organismus neumí zajistit potřebné množství krve. Další příčinou kdy je ...
Číst více...

První pomoc při nehodě – jak se chovat? 4.92/5 (12)

Nevíte co dělat, když jste svědkem nehody? Jaké informace poskytnout jednotkám první pomoci se dočtete v tomto článku. Při poskytování pomoci musíme udělat okamžitá opatření Zajistíme místo úrazu tak, aby se neohrozily ti, kteří první pomoc poskytují – při každém ...
Číst více...

První pomoc při podchlazení a omrzlinách 4.9/5 (10)

Podchlazení je charakterizováno sníženým tělesné teploty, přičemž dochází ke snížení prokrvení v akrální oblasti (prsty, ruce, nohy, uši a nos), čímž se tyto části těla mohou nenávratně poškodit. Omrzliny – jsou lokální poškození kůže, např. na rukou, nohou, uších, způsobené ...
Číst více...

První pomoc při popáleninách 4.86/5 (7)

Popálenina (lat. combustio) je poranění, které vzniká působením tepla, elektrického proudu a horkých látek tuhého, tekutého i plynného skupenství na kůži a povrchové sliznice. Mohou způsobit poškození tkáně v různém rozsahu, v závislosti na druhu, intenzity a trvání působení škodliviny. ...
Číst více...

První pomoc při krvácení 4.86/5 (7)

Krvácení je narušení celistvosti stěny cévy a projevuje se vytékáním krve do venkovního nebo vnitřního mimo cévního prostředí. Pokud se cévy roztrhnou, nebo přeruší dříve než se začne proces srážení krve, vzniká nekontrolovatelné krvácení. Následkem čehož se může rozvinout šok! ...
Číst více...