RADA: Jak vypadá spánková paralýza?« Zpět na seznam otázek

Někdy mám pocit, že prodělávám spánkovou paralýzu. Je to jako bych byla vzhůru, ale nejsem. A nemůžu se u toho pohnout. Chtěla bych něco říct, nebo něco křičet, ale nejde to, nemohu. Zvuky jako bych slyšela, ale nemůžu nic udělat. Kdysi jsem o spánkové paralýze četla. Může to být ono? Gabriela

Zeptal se na 25 května, 2023 10:25
1

Spánková paralýza je stav, při kterém se jedinec nachází vědomý, ale nemůže se pohybovat nebo promluvit. Obvykle se vyskytuje na začátku nebo na konci spánkového cyklu, během přechodu mezi spánkem a bděním.

Zde je popis typických znaků spánkové paralýzy:

Paralýza svalů: Během spánkové paralýzy dochází k dočasné paralýze svalů těla, což zabraňuje jednotlivci v pohybu. Nemůže hýbat končetinami, tělem ani očima. Prostě je úplně paralyzovaný.

Vědomí: Během spánkové paralýzy je jedinec plně vědomý a uvědomuje si své okolí. Je si vědom svého stavu, ale nemůže se hýbat ani promluvit.

Halucinace: Spánková paralýza často doprovází živé a intenzivní halucinace. Jedinec může vidět nebo slyšet nepřítomné osoby, cítit přítomnost někoho v místnosti nebo zažívat různé neobvyklé senzace. Tyto halucinace mohou být často nepříjemné nebo děsivé.

Těžkosti a problémy s dýcháním: Někteří lidé mohou během spánkové paralýzy mít pocit, že mají obtíže s dýcháním. Může se objevit pocit tísně nebo tlaku na hrudi.

Paralýza je krátkodobá: Spánková paralýza obvykle trvá jen několik sekund až minut. Po této době se paralýza uvolní a jedinec se může opět pohybovat a mluvit.

Spánková paralýza může být opravdu děsivým zážitkem pro ty, kteří ji zažívají. I když je stav obvykle neškodný, může způsobit významný pocit úzkosti a strachu. Pokud se spánková paralýza stává častou a ovlivňuje kvalitu spánku a každodenní život, je vhodné konzultovat s lékařem nebo odborníkem na spánkové poruchy pro další vyšetření a možné řešení.

Podle popisu, který jste poskytla, se zdá, že by se vaše zkušenost mohla podobat spánkové paralýze. Pocit vědomí a bdělosti, ale zároveň ochromení a neschopnost pohybovat se, jsou typické příznaky spánkové paralýzy.

Je důležité si uvědomit, že spánková paralýza je relativně běžný jev a většinou není známkou žádné závažné zdravotní poruchy. Mnoho lidí zažívá spánkovou paralýzu a popisuje podobné příznaky, které jste popsala. Obvykle trvá jen krátkou dobu, několik sekund až minut, a poté se ochromení uvolní.

Přestože přesné příčiny spánkové paralýzy nejsou zcela známy, někteří faktory, jako je nedostatek spánku, narušené spánkové vzorce a stres, se s ní spojují. Pokud máte obavy ohledně svých příznaků nebo pokud vás spánková paralýza obtěžuje nebo ovlivňuje váš spánek, je vhodné se poradit s lékařem nebo odborníkem na spánkové poruchy. Mohou vám poskytnout další informace, provést vyšetření a navrhnout případnou léčbu nebo způsoby, jak s tímto jevem lépe zvládat.

Pamatujte, že je důležité udržovat zdravý spánkový režim a zvládat stresové faktory, které mohou ovlivnit kvalitu spánku. Pravidelný a dostatečný spánek je klíčový pro lidské zdraví.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 25 května, 2023 10:35