RADA: Jak souvisí dušnost se srdcem?« Zpět na seznam otázek

Někdy mne trápí dušnost, tedy se mi hůře dýchá, ale pak to přejde. Myslel jsem si, že to je třeba jen alergie. Ale pak jsem se někde dočetl, že dušnost může souviset i s problémy se srdcem. Jak funguje souvislost mezi srdcem a dušností? Jak to, že srdce může mít vliv i na problémy s dýcháním? Marek

Zeptal se na 3 července, 2024 08:30
1

Ono se to nemusí zdát, ale souvislost mezi srdcem a dýcháním je opravdu velmi úzká, protože obě soustavy – kardiovaskulární a respirační – jsou těsně propojené a vzájemně se ovlivňují.

Níže uvedu několik klíčových bodů, jak mohou problémy se srdcem způsobovat dušnost:

Srdce je taková hlavní pumpa, která rozvádí (cirkuluje) krev po celém těle. Když srdce nedokáže efektivně pumpovat krev (například kvůli srdečnímu selhání nebo kardiomyopatii), může se krev začít hromadit v plicích. Toto hromadění krve vede ke zvýšenému tlaku v plicních kapilárách, což může způsobit prosakování tekutiny do plicních alveol (plicní edém). Tento stav může pak způsobit obtíže s dýcháním, tedy dušnost.

A dále, když srdce není schopno pumpovat dostatečné množství krve do těla, tkáně a orgány, a také třeba plíce, nedostávají dostatek kyslíku. To může vést k pocitu dušnosti, protože tělo se snaží kompenzovat nedostatek kyslíku zvýšeným dýcháním.

Pak je zde srdeční infarkt. Při srdečním infarktu dochází k poškození srdečního svalu v důsledku nedostatečného přívodu krve. To může vést k akutnímu srdečnímu selhání a následně k hromadění tekutiny v plicích, což opět způsobuje dušnost.

Nebo jde i o poruchy srdečních chlopní. Chlopně v srdci regulují tok krve mezi jednotlivými srdečními komorami a mezi srdcem a hlavními tepnami. Pokud některá z těchto chlopní nefunguje správně (např. stenóza nebo nedomykavost chlopní), může to ovlivnit krevní oběh a vést k hromadění tekutiny v plicích.

A konečně je zde nepravidelný srdeční rytmus (arytmie), který může také ovlivnit schopnost srdce efektivně pumpovat krev. Když srdce bije příliš rychle nebo nepravidelně, krevní oběh může být narušen, což může vést k pocitu dušnosti.

Kromě těchto kardiovaskulárních příčin může být dušnost způsobena i jinými faktory, jako jsou plicní onemocnění (např. astma, chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN), anémie, obezita nebo úzkost. Pokud máte opakující se problémy s dušností, je důležité navštívit lékaře, který může provést důkladné vyšetření a zjistit přesnou příčinu vašich potíží.

A ano, může to být i alergie, to se dá vypozorovat tím, že budete věnovat pozornost vystavení alergenům.

Odeslal Daniel Borník + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 3 července, 2024 08:42