Funkční copingová strategie 5/5 (7)

Funkční copingová strategie je vlastně adaptivní zvládání stresu či zátěže zaměřením na adekvátní řešení problému a emoce s tím spojené.

Slovo coping je možno do českého jazyka přeložit jako „zvládání“. Běžně však toto slovo nepřekládáme a používáme původní anglické označení. Coping lze definovat jako „odpověď či reakci člověka, zaměřenou na snížení fyzické, emocionální a psychické zátěže, která je spojena se stresujícími životními událostmi a denními potížemi“ (Snyder, 1999, s. 5). Dle Lazaruse a Folkmanové (1984) je coping složen jak z kognitivní, tak behaviorální (na akci zaměřené) složky.

Lazarus dokonce uvádí, že coping je svým způsobe rámec myšlení. Coping a copingové strategie jsou zkrátka nedílnou složkou osobnosti jedince.

Seaward ve své práci definuje pojmy jako „copingová odpověď“, což je pozitivní dovednost pro zvládání stresu, „paliativní coping“, vymezený jako pozitivní emoční regulační proces, probíhající při setkání se stresovými situacemi, který může být reprezentován adekvátní odpovědí stejně jako nereagováním na danou situaci.

Dále pracuje s pojmy, jako je instrumentální coping, který vymezuje jako využití celé série efektivních copingových dovedností, prostřednictvím kterých dotyčný jedinec mění své chování v případě stresu.

Mezi další důležité pojmy patří také vyhýbání se nebo konfrontace, uváděné jako dvě možné extrémní reakce jedince pro zvládnutí stresu (Seaward, 2011).

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články