RADA: Kde je v mozku centrum paměti?« Zpět na seznam otázek

Dá se nějak říci, kde v lidském mozku je centrum paměti? Pokud se třeba tato část mozku nějak poškodí, tak přijdeme třeba o dlouhodobou paměť? Jak to je? Kde v mozku leží část, která za naši paměť zodpovídá? Děkuju, Milada.

Zeptal se na 24 března, 2023 13:48
1

V mozku neexistuje jedno jediné centrum paměti, ale spíše soubor různých oblastí, které spolupracují při ukládání, zpracování a vybavování si paměti.

Hlavní oblastí mozku, která se podílí na dlouhodobé paměti, je hipokampus, který se nachází v limbickém systému. Hipokampus je klíčový pro ukládání nových informací do dlouhodobé paměti a zpracování prostorových a časových informací.

Další oblasti mozku, které se podílejí na paměti, jsou amygdala, thalamus, prefrontální kortex a mozeček. Amygdala je důležitá pro emocionální aspekt paměti, thalamus umožňuje přenos informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti a prefrontální kortex je zodpovědný za vybavování si a kontrolu paměti. Mozeček se podílí na učení se a koordinaci motorických dovedností, které jsou také důležité pro ukládání a vybavování si paměti.

Celkově řečeno, paměť je složitý proces, který se odehrává v mnoha různých oblastech mozku, které spolupracují a interagují spolu. Kromě toho jsou paměťové funkce rozptýleny po celém mozku a mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně neurotransmiterů, krevního oběhu a síťové aktivity mezi různými oblastmi mozku. V souhrnu lze říci, že paměť je složitý proces, který zahrnuje mnoho různých oblastí mozku a jejich interakci, nikoli jedno konkrétní místo.

Obecně se dá ale říci, že nejdůležitějším oblastem patří hipokampus, který hraje klíčovou roli v krátkodobé paměti a přenosu informací do dlouhodobé paměti. Hipokampus je malá, podkovovitá oblast v mozku, která se nachází v temporálních lalocích, na spodní straně hemisfér. Konkrétně se hipokampus nachází v blízkosti amygdaly, na předním konci temporálního laloku. Hipokampus je součástí limbického systému, který je spojen s emocionálními reakcemi a pamětí.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 24 března, 2023 13:56