RADA: Kde v mozku vznikají emoce?« Zpět na seznam otázek

Vědí vědci, kde v mozku vznikají emoce? Ve které části mozku emoce vznikají? Jsou opravdu emoce to, co nás odlišuje od zvířat? A pokud ano, zvířata tuto část mozku, kde emoce vznikají, nemají? Děkuji, David.

Zeptal se na 23 března, 2023 14:46
1

Emoce jsou komplexní psychické stavy, které jsou v mozku velmi komplexně regulovány a vznikají z různých oblastí mozku, které spolupracují. V mozku vznikají emoce jako výsledek komplexních neurofyziologických a biochemických procesů. Když se setkáme s nějakou situací, naše smysly přijímají informace z vnějšího světa a předávají je do mozku. Tam jsou tyto informace zpracovány v různých oblastech mozku, včetně amygdaly, hipokampu a prefrontální kůře. Ty jsou pro emoce, řekněme, nejdůležitější.

Za vznik emocí jsou především zodpovědné dvě oblasti mozku – limbický systém a prefrontální kortex. Limbický systém je starší evolučně a zahrnuje několik struktur, jako je například amygdala, hipokampus a gyrus cinguli. Tyto struktury mají vliv na regulaci emocí, paměť a motivaci.

V mozku tedy existuje řada oblastí, které se podílejí na vzniku a zpracování emocí. Emoce jsou obvykle zpracovávány v limbickém systému, který se nachází hluboko uvnitř mozku a zahrnuje mnoho různých struktur, včetně amygdaly, hipokampu a prefrontální kůry.

Amygdala je klíčovou součástí limbického systému a hraje roli v rozpoznávání a zpracování emocí, zejména strachu a úzkosti. Hipokampus je důležitý pro uchování emocionálních vzpomínek a při vytváření vazeb mezi emocemi a konkrétními zážitky (hipokampus je oblast mozku, která je důležitá pro ukládání a vybavování paměťových stop. Emoce jsou těsně spojeny s pamětí, a tak je hipokampus klíčovým hráčem v procesu formování a vyvolávání emocionálních reakcí.). Septum a thalamus také hrají roli v regulaci emocí a motivaci.

Prefrontální kůra je oblast mozku, která se podílí na vyšších kognitivních funkcích, jako je plánování, rozhodování a kontrola impulzů. Tato oblast mozku pomáhá lidem regulovat své emoce a přizpůsobit se různým situacím.

Všechny tyto oblasti mozku spolu úzce spolupracují, aby vytvářely a regulovaly naše emocionální stavy. Změny v jedné oblasti mozku mohou mít vliv na celkový emoční projev jedince.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 23 března, 2023 15:35