RADA: Kde je v mozku centrum zraku?« Zpět na seznam otázek

Zdravím. Kde v mozku je ta část, která odpovídá z zpracování zraku? Kde je v mozku centrum zraku? Dá se to vůbec nějak blíže určit? Děkuji za odpověď, Šimon.

Zeptal se na 26 března, 2023 10:11
1

Primární vizuální kortex (primární vizuální kůra) je část mozku zaměřená na zpracování vizuálních informací.

Centrum zraku se nachází v primárním vizuálním kortexu, což je část mozku zodpovědná za zpracování vizuálních informací. Primární vizuální kortex se nachází na zadní straně mozku v oblasti nazývané okcipitální lalok.

Zrakové informace z očí putují do mozku přes optické nervy, které se sbíhají v oblasti nazývané chiasma opticum. Zde se částečně kříží, což znamená, že informace z levého oka putují do pravé strany mozku a informace z pravého oka putují do levé strany mozku. Poté putují zrakové informace do primárního vizuálního kortexu, kde jsou zpracovávány a interpretovány.

Primární vizuální kůra obsahuje specifické neuronové sítě, které jsou schopné rozpoznat různé aspekty vizuálních podnětů, jako jsou tvary, barvy a pohyby. Tyto informace jsou dále zpracovávány v dalších oblastech mozku, aby bylo možné porozumět tomu, co vidíme.

Shrnutí: Centrum zraku se nachází v primární vizuální kůře, což je oblast mozku, která se nachází na zadní straně mozkové kůry v oblasti zvané okcipitální (týlní) lalok. V této oblasti jsou zpracovávány vizuální informace, které přicházejí z očí a jsou zprostředkovány nervovými vlákny zrakové dráhy.

Okcipiální (týlní) lalok

Konkrétně se centrum zraku nachází v oblasti zvané area striata nebo také area 17, což je největší oblast primární vizuální kůry, kde jsou zpracovávány informace o konkrétních oblastech zorného pole.

Zdroj obrázku: decade3d / depositphotos.com

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 26 března, 2023 10:19