RADA: Kde je v mozku centrum řeči?« Zpět na seznam otázek

Můj otec je již starý a má poslední dobou problémy s řečí. Lékař má podezření na změny v mozku. Dá se říct, která část mozku je zodpovědná za řeč? Mohla se třeba věkem nějak poškodit či změnit? Děkuji, Radek.

Zeptal se na 26 března, 2023 10:32
1

Centrum řeči se nachází v oblasti mozku nazvané Brocovo centrum (Brocaova oblast), což je část mozkové kůry umístěná v levé hemisféře mozku, přesněji v oblasti frontálního laloku. Brocovo centrum je zodpovědné za tvorbu řeči a řečovou motoriku, což znamená, že umožňuje koordinaci pohybu svalů hrtanu, rtů, jazyka a hltanu při produkci řeči.

Brocovo centrum

Při poškození Brocova centra nastává porucha známá jako afázie. Může být důsledkem mechanického poškození mozku, chemického poškození mozku (intoxikace drogami nebo při mozkové mrtvici), zánětu či nádoru. Jedinec s afázií řeči rozumí, ale má rozsáhlé problémy se slovotvorbou. Svoje potíže si jedinec uvědomuje.

Brocova oblast je součástí větší oblasti mozku zvané perisylvijská oblast, která zahrnuje také další oblasti související s řečovou funkcí, jako například Wernickeho oblast (Wernickeho centrum), která je zodpovědná za porozumění mluvenému jazyku a jeho interpretaci. Spolu s Brocovým centrem tvoří Wernickeho oblast tzv. cortikální řečovou oblast.

Shrnutí:

Centrum řeči se nachází v oblasti mozku nazvané jako Brocova oblast a Wernickeho oblast. Tyto oblasti jsou součástí kůry velkých hemisfér v mozku a jsou propojeny s dalšími oblastmi mozku, které se podílejí na řečové komunikaci.

Brocova oblast se nachází v levé hemisféře mozku v předním mozkovém laloku (přesněji v oblasti operkulární a triádní) a je zodpovědná za produkci řeči, tj. za tvorbu slov a vět. Poškození této oblasti může vést k poruchám řeči, kdy se postižená osoba stává neschopnou mluvit srozumitelně.

Wernickeho oblast se nachází také v levé hemisféře mozku, ale v oblasti spádového mozkového laloku a je zodpovědná za porozumění řeči, tj. za interpretaci slov a vět. Poškození této oblasti může vést k poruchám porozumění mluvené řeči.

Tyto oblasti jsou propojeny pomocí nervových drah a společně se podílejí na řečové komunikaci.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 26 března, 2023 10:40