RADA: Je nutné dobírat antibiotika opravdu do konce a všechna?« Zpět na seznam otázek

Dnes jsem četla, že nové studie říkají, že se antibiotika nemusí dobírat úplně do konce. Je to pravda? Zbytek antibiotik bych vrátila do lékárny. Jak to je? Není to, že se vždy a za všech okolností musí dobírat antibiotika striktně do konce spíše už starší přežitek? Daniela

Zeptal se na 31 května, 2023 14:17
1

Zatímco v minulosti bylo doporučováno užívat antibiotika až do konce předepsaného léčebného režimu, nedávné studie a odborné debaty opravdu přinesly nové poznatky a pohledy na tuto problematiku. Existuje několik výzkumných studií, které se zabývají otázkou, zda je skutečně nutné užívat antibiotika až do konce.

Některé studie naznačují, že u některých infekcí je možné zkrátit délku antibiotické léčby bez negativních dopadů na účinnost léčby. To je založeno na skutečnosti, že většina bakterií je citlivá na antibiotika už na začátku léčby. Delší doba užívání antibiotik tak může být zbytečná a příliš zatěžovat tělo.

Je však důležité poznamenat, že tato nová zjištění a doporučení se týkají konkrétních typů infekcí a konkrétních antibiotik. Proto je nezbytné se řídit pokyny a doporučeními svého lékaře. Přerušení léčby antibiotiky bez konzultace s lékařem může mít negativní důsledky a vést k nedostatečnému vyléčení infekce nebo k rezistenci bakterií v budoucnosti.

Co se týče vrácení zbytku antibiotik do lékárny, to obvykle není moc doporučováno. Jakmile jsou antibiotika vydána pacientovi, je považováno za nebezpečné a nehygienické vrátit je zpět do lékárny. Pokud vám zbyde nepoužitá část antibiotik, je nejlepší je správně zlikvidovat. Kontaktujte svou lékárnu nebo místní zdravotnickou instituci, která vám poskytne informace o správném způsobu likvidace léčiv.

Vždy je nejlepší konzultovat s lékařem a dodržovat jeho pokyny a doporučení týkající se užívání antibiotik. Pamatujte, že správné užívání antibiotik je důležité pro účinnost léčby a prevenci rezistence bakterií.

Takže ano, existují studie, které ukazují, že zkrácené kúry u některých pacientů přinášejí lepší výsledky, ale abych byl upřímný, toto je oblast, která nebyla dostatečně prozkoumána. Někteří odborníci tvrdí, že je v pořádku přestat užívat léky při nekomplikovaném onemocnění – pokud příznaky třeba dítěte odezní dříve, než všechna antibiotika dobere. Jinými slovy, pokud se dítě po pěti nebo šesti dnech z 10denního plánu braní antibiotik cítí úplně lépe, je bezpečné přestat. Takové jsou nyní zkušenosti.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 31 května, 2023 14:26