Ve kterých zemích a státech jsou lidé nejšťastnější – průzkum z roku 2020 4.81/5 (16)

Sponzorováno

Ve které zemi jsou lidé nejvíce šťastní a spokojení?

Ve které zemi jsou lidé nejvíce šťastní a spokojení?

Chladné teploty, temné zimní dny, neuvěřitelně vysoké životní náklady: kdo by někdy chtěl žít na takovém místě? Jak se ukázalo, nejšťastnější lidé na planetě Zemi. Finsko dobylo třetí místo v žebříčku pro nejlepší místo, kde lidé nejvíce pociťují štěstí. Finsko rozhodně není ani nejbohatší ze 153 zemí, které se zúčastnily průzkumu Gallup World. Jak je vidět, bohatství vždy není zárukou šťastného života. Obecně se Finsko každoročně objevuje v popředí takovýchto žebříčků. Proč tomu tak je? Na to se podíváme v dnešním článku

Jaký je tedy důvod toho, že jsou Fini tak šťastní?

Kvalita života – jak uvádí se ve zprávě OSN – lze spolehlivě posoudit pomocí míry pro pocit blahobytu, přičemž tato hodnota nemusí být nutně ta nejdůležitější. Dalších pět klíčových proměnných je svoboda rozhodovat se, důvěra vůči sociálním a politickým institucím, zdravá střední délka života, úroveň dostupné podpory přátel a příbuzných v dobách nouze a velkorysost jako smysl pro pozitivní zapojení komunity. Finové – společně se severskými sousedy – dosahují ve všech těchto metrikách výjimečně dobrých výsledků.

Zvláště v těchto neuvěřitelně náročných „covid“ dobách může být pocit štěstí hodně důležitý. Štěstí ostatních lidí je pro naše vlastní zásadní a zpráva OSN to znovu a znovu dokazuje. Například v roce 2018 vyšlo najevo, že vyšší míra přijetí vůči migrantům zvyšuje štěstí jak u nově příchozích, tak u místně narozených. V loňském roce se ukázalo, že méně sociálních sítí a více osobních interakcí osobně výrazně zvyšuje náš individuální pocit spokojenosti.

Letos se zpráva zaměřila na sociální, městské a přírodní prostředí a jejich vazby. V sociální oblasti vědci tvrdí, že lidé rádi žijí v komunitách a společnostech s menší nerovností blahobytu a tam, kde mají pocit, že se mohou spolehnout na jiné lidi a veřejné instituce. Lidé v komunitách s vysokou mírou důvěry jsou mnohem odolnější tváří v tvář celé řadě výzev, jako je nemoc, diskriminace, strach z nebezpečí a nezaměstnanost. Dopady neštěstí a úzkosti, jak naznačují odborníci na štěstí, jsou zmírňováni silou a vřelostí sociální struktury, zejména pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Pokud jde o městský život, nejšťastnější města se nacházejí v nejšťastnějších zemích a obyvatelé měst jsou v průměru šťastnější než ve venkovských oblastech, zejména v méně šťastných zemích. Avšak mezi nejšťastnějšími národy je tento trend někdy obrácen.

Pokud jde o naše přirozené prostředí, výsledek je ovšem jednoznačný: lidé jsou šťastnější, když jsou v kontaktu s přírodou, zejména když jsou v doprovodu rodiny nebo přátel. Nejšťastnější země jsou také země, které upřednostňují politiky udržitelného rozvoje a dělají více pro ochranu životního prostředí.

Pojďme se podívat na žebříček zemí, ve kterých jsou lidé nejvíce šťastní. Data jsou za rok 2020.

10. LUCEMBURSKO

Jen před čtyřmi lety obsadila tato země hradů, jezer a zvlněných kopců 20. místo v žebříčku štěstí. Každý rok tato země postupovala v tomto pomyslném žebříčku na vyšší příčky, a šup, v roce 2020 se Lucembursko konečně dostalo do top 10.

Tento malý národ s přibližně 600 000 lidmi v srdci Evropy se vyznačuje tím, že je jediným velkovévodstvím na světě, a je domovem restaurace s největším vinný lístkem na světě (2 200 různých vín). To však nejsou důvody, proč jsou Lucemburčané tak šťastní. Díky nadprůměrnému sociálnímu propojení, subjektivnímu blahobytu a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem mají jednu z nejvyšších volebních účastí v Evropě (v nedávných volbách asi 91%), bohatý a angažovaný kulturní život a lesy pokrývající více než jednu třetinu jejich země. I když si za peníze rozhodně koupit štěstí nemůžete, asi není od věci, že Lucembursko je jednou z nejbohatších zemí světa, kde si pracovníci užívají průměrný hrubý plat téměř 5 000 eur měsíčně. I to k pocitu blahobytu významně přispívá.

9. RAKOUSKO

Poskočilo dopředu o jedno místo z loňského roku – Rakousko zaujímá loňské místo obsazené Austrálií (která vyklouzla z top 10 šťastných zemí poprvé od chvíle, kdy OSN začala sledovat nejšťastnější země v roce 2012). Díky nízké míře nezaměstnanosti a nerovnosti, vysokému příjmu na obyvatele a střední délce života je tato malá země, kde žije pouhých 8,8 milionu lidí, ideálním místem k životu. Vynikající kvalita života Rakušanů jde ruku v ruce s jejich silným smyslem pro komunitu a občanskou povinnost: mají vysokou volební účast 75% a věří, že aktivní ochrana životního prostředí se rovná ochraně jejich pocitu štěstí.

8. NOVÝ ZÉLAND

Je domovem pro 4 miliony lidí (a 30 milionů ovcí) – Nový Zéland již druhý rok udržuje osmé místo v průzkumu. Novozélanďané berou své štěstí vážně. Poté, co v loňském roce vrah střelbou zavinil 51 mrtvých lidí ve dvou mešitách, trvalo vládě pouze šest dní, než zakázala vojenské poloautomatické zbraně. Politiku v této zemi berou lidi vážně.

7. ŠVÉDSKO

Švédsko se drží na sedmém místě v žebříčku poté, co vyšplhalo o dvě místa výše, než tomu bylo v roce 2018. Švédsko se díky svému bohatství, silným sítím sociální podpory a vnímané poctivosti a odpovědnosti svých institucí trvale umístilo na prvním místě v tomto seznamu.

Sponzorováno

Tato skandinávská země se také může pochlubit záviděníhodnou rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem: nabízí nejdelší placenou dovolenou ve srovnání s jakoukoli jinou zemí na světě – 25 dní – zatímco noví rodiče mohou být s dítětem až 480 dní, během nichž dostávají 80% svého platu. Jedna nevýhoda? Daně jsou zde vysoké: sazba daně z příjmu fyzických osob je vyšší než 60%. Na druhou stranu, fiskální příjmy platí za univerzální zdravotní péči, bezplatnou univerzitu a velké množství sociálních programů, které lidem pomáhají učit se novým dovednostem a využívat pracovních příležitostí.

6. NIZOZEMÍ

Navzdory sklouznutí o jedno místo níže z pohledu loňského žebříčku, mají lidé v Nizozemsku stále několik důvodů, proč si nestěžovat. Holanďané jsou bohatší, vzdělanější a svobodnější při rozhodování o svém životě, než kdykoli v historii své země. Jsou tak spokojení se svým způsobem života, že vymýtili dospívající úzkost: podle průzkumu národního statistického úřadu CBS 94% mladých lidí ve věku od 12 do 18 let prohlašuje, že jsou se svým životem velmi spokojeni.

Není však v celé zemi neustálé riziko, že ji pohltí stoupající moře, protože je pod hladinou moře? Vůbec ne – zatímco stoupající hladiny moří způsobené globálním oteplováním jsou určitě problémem, pouze 26% země a 21% populace se nachází pod hladinou moře. Kromě toho je země chráněna před povodněmi a přívalovými vlnami rozsáhlou a propracovanou řadou hradeb, hrází, přehrad, stavidel, odvodňovacích příkopů, kanálů a čerpacích stanic. A lidé to ví a jsou proto v klidu.

5. NORSKO

Jako jedna z nejvíce prosperujících zemí světa Norsko nabízí kromě vynikající zdravotní péče a vzdělání také velkorysé dávky v nezaměstnanosti a důchody. Norové si myslí, že demokracie by měla prosazovat hlavně rovnost. Výsledkem jsou menší rozdíly mezi pohlavími a větší spokojenost s prací a důvěra ve volené úředníky. Norsko sice ztratilo své třetí místo v žebříčku štěstí z roku 2019, ale to nikomu zase až tak nevadí. Lidé v Norsku se mají i tak skvěle.

4. ISLAND

Island pravidelně zaujímá přední místo v nejrůznějších žebříčcích kvality života. Zvoleno Světovým ekonomickým fórem jako nejlepší země na světě pro rovnost žen a mužů a Institutem pro ekonomiku a mír jako nejklidnější zemí již více než 10 let po sobě, je také jednou z nejšetrnějších k životnímu prostředí. Island má také nejvyšší publikaci knih na obyvatele: 10% jeho obyvatel napíše alespoň jednu knihu za celý život. To je výkon, co?

Island si již druhý rok po sobě udržuje čtvrté místo v žebříčku štěstí. Díky své okouzlující krajině, nízkým daním a bezplatné zdravotní péči a vzdělání není žádným překvapením, že je tak blízko vrcholu indexu OSN pro šťastné země.

3. ŠVÝCARSKO

A pojďme na TOP3. Po dobytí prvního místa ve zprávě o světovém štěstí z roku 2015 začalo Švýcarsko pomalu ztrácet půdu pod nohama, až loni dosáhlo nejnižší pozice v žebříčku vůbec – bylo na šestém místě. Zatímco studie poukazuje na to, že úroveň štěstí lidí má tendenci být si navzájem bližší v nejvýznamnějších zemích ve srovnání s jinými národy v seznamu, tomuto, jen 8,4 milionovému národu, se přesto podařilo dosáhnout pozoruhodného zvýšení svých vynikajících výsledků. Poskočením na třetí místo v žebříčku se Švýcarsko může pochlubit pohlednicovými krajinami a čistým vzduchem, nejmodernější infrastrukturou a vzdělávacími službami, příznivým daňovým režimem a prosperující ekonomikou.

Zdůrazněna je také zdravá strava a fyzická zdatnost: Švýcarsko se může pochlubit jednou z nejnižších obezit v Evropě, a to kolem 8%. Pomáhá také výroba čokolády a sýrů a to, že tuto zemičku zase tak moc nezasáhla válka: Švýcarsko je notoricky neutrální a od roku 1847 není zapojeno do žádné války.

2. DÁNSKO

Jako druhá země v pořadí je Dánsko – na prvním místě seznamu se umístilo hned v první zprávě, v roce 2012 a znovu v letech 2013 a 2016. Severské země, jak uvedli autoři zprávy, sdílejí podobné sociální a politické modely a hodnoty. To vysvětluje, proč všechny figurují mezi 10 nejšťastnějšími národy na světě a proč si často vyměňují místa na stupních vítězů. Dánové mají spoustu důvodů k radosti: jejich země má vysoké skóre, pokud jde o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, životní prostředí a zdravotní péči. Může se také pochlubit 100% gramotností a také velmi malými rozdíly v bohatství mezi lidmi.

1. FINSKO

Finsko před dvěma lety skočilo z pátého místa na první místo v žebříčku a zdá se být rozhodnuto zůstat pevně na svém místě. Tato země velmi šťastných lidí má vysokou životní úroveň, nízkou míru korupce a více lesů na čtvereční kilometr, než kterýkoli jiný evropský národ.

Zatímco Finové vždy byli v čele technologických inovací, vědí, že štěstí nelze najít na obrazovce počítače. Naše tajemství je v našem původu, doslova. Když se ostatní vydávají na terapii, Finové si obuli gumové holínky a vydali se do lesa.

A co vy? Jak se cítíte šťastní u nás v České republice?

Sponzorováno

Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

Zdroj článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva