Sponzorováno

Peroxid Vodíku 3% TMD – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

sp.zn.: sukls137899/2012

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE – PŘÍBALOVÝ LETÁK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OBALU
Štítek na PE lahvičce (1×100 g)

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PEROXID VODÍKU 3% TMD kožní sprej, roztok

Hydrogenii peroxidum

1. Obsah léčivé látky

100 g roztoku obsahuje hydrogenii peroxidum 30% – 11,2 g.

2. Seznam pomocných látek

Kyselina benzoová, difosforečnan sodný a čištěná voda.

3. Léková forma a obsah balení

Kožní sprej, roztok 100 g

4. Způsob a cesta podání

Ke kožnímu podání jako kožní antiseptikum při drobných poraněních. K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních vředů.

5. Zvláštní upozornění, že léčivý přípravek musí být uchován mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti

6. Další zvláštní upozornění, pokud je potřebné

Nepoužívejte vnitřně nebo k ošetření hlubokých ran! Chraňte před vniknutím do očí (poškozuje oční rohovku již ve velmi nízké koncentraci). Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou.
Možnost alergické kožní reakce, zejména na kyselinu benzoovou. Redukční činidla, alkálie, jodidy, kovy a manganistany mohou rušit účinky přípravku.

Sponzorováno

7. Další informace

POUŽITELNOST

Použitelné do:

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 32/301/02-C

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

8. Návod k použití

Přípravek použijte co nejdříve od vzniku poranění. Povrchovou ránu opláchněte dostatečným množstvím roztoku opakovaným stlačením mechanického rozprašovače. Ošetření povrchové rány v okolí očí proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Při větším poranění nebo pokud se poranění nehojí nebo se zhoršují příznaky infekce, vyhledejte lékařské ošetření.

9. Informace v Braillově písmu

Sponzorováno

peroxid vodíku 3% tmd

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články