Betadine – vaginální čípky – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls81776/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Betadine – vaginální čípky

povidonum iodinatum
(PVP jod)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Betadine a k čemu se používá.

Elementární jod je velmi účinnou germicidní látkou. Rychle ničí všechny bakterie, viry, houby a také některé prvoky.

Indikace pro vaginální čípky Betadine: akutní nebo chronické vaginitidy (záněty pochvy), smíšené infekce, nespecifické infekce (bakteriální vaginóza způsobená Gardnerellou vaginalis), mykotické infekce (infekce vyvolané kvasinkami a plísněmi), infekce způsobené Trichomonas vaginalis. Vaginální infekce objevující se po léčbě antibiotiky nebo steroidy.

Profylaxe před chirurgickými nebo diagnostickými intervencemi ve vagině.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat.

Nepoužívejte přípravek Betadine, vaginální čípky

 • Jestliže jste alergická na jod nebo při podezření na alergii na jod.
 • Pravidelné používání je kontraindikováno u pacientek s poruchou činnosti štítné žlázy (včetně takzvané nodulární koloidní strumy, endemické strumy a Hashimotovy tyroiditidy).
 • U kožního zánětu podobného herpes (takzvaná dermatitis herpetiformis Dühring).
 • Před léčbou a po léčbě radioaktivním jodem a scintigrafií.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Betadine, vaginální čípky, je zapotřebí

 • V případě pravidelného používání u pacientek s chronickou nedostatečností ledvin.
 • U pacientek současně léčených lithiem je třeba se vyvarovat pravidelnému používání přípravku Betadine, vaginální čípky.
 • Po dlouhodobém používání je třeba provést testy činnosti štítné žlázy.
 • Použití vaginálních čípků Betadine je kontraindikováno u prepubertálních dívek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 • Současné používání PVP jodu (jodovaného povidonu) a dezinficiencií obsahujících rtuť, stříbro nebo tauloridin nebo roztoků peroxidu vodíku a kyseliny benzoové může snížit účinnost obou přípravků.
 • Jod vstřebaný neporušenou i poraněnou kůží může ovlivňovat testy činnosti štítné žlázy.
 • Kontaminace jodovaným povidonem může vést k falešně pozitivním výsledkům některých diagnostických testů jako je detekce okultního krvácení ve stolici nebo moči či glukózy v moči.

Těhotenství a kojení
U těhotných nebo kojících žen je třeba se pravidelnému používání jodovaného povidonu vyvarovat, neboť vstřebaný jod může procházet přes placentární barieru a vylučuje se do mateřského mléka. Přestože při omezeném použití vaginálních čípků Betadine nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky u plodu nebo novorozence, doporučuje se opatrnost a musí být zvážen přínos léčby oproti možným účinkům absorpce jodu na činnost štítné žlázy a vývoj plodu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá na tyto schopnosti žádný vliv.

3. Jak se přípravek Betadine používá.

K vaginálnímu podání.

Dospělí: k léčbě méně závažných infekcí se doporučuje aplikovat přípravek jedenkrát denně po dobu 7 dní, v případě infekcí závažnějších nebo při nedostatečné odpovědi dalších 7 dní. U přetrvávajících infekcí je rovněž akceptovatelné podávání dvakrát denně a delší léčba.

Před použitím se doporučuje čípek navlhčit a zavést hluboko do pochvy večer před spaním.

V průběhu léčby se také doporučuje používat hygienické vložky.

Před zavedením čípku je důležité navlhčit čípek vodou, aby se zajistilo maximální uvolnění léčivé látky a také z důvodu vyvarování se lokální iritaci. Používání čípků není třeba přerušit ani při menstruačním krvácení a léčba může pokračovat tak dlouho, jak bylo předepsáno.

Děti: použití vaginálních čípků Betadine je kontraindikováno u prepubertálních dívek.

Jestliže jste použila více přípravku Betadine, než jste měla

Nadměrná absorpce jodu může vyvolat strumu a hypotyreózu nebo hypertyreózu (poruchy činnosti štítné žlázy). Absorpce vysokého množství jodovaného povidonu může vést k řadě nežádoucích účinků: kovová pachuť v ústech, zvýšené slinění, pálení nebo bolest v hrdle nebo ústech, podráždění a otok očí, kožní reakce, gastrointestinální obtíže a průjem, dýchací potíže, edém (otok) plic, metabolické poruchy (metabolická acidóza, hypernatremie) a postižení ledvin.

Pokud máte podezření na předávkování, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4. Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky, může mít i Betadine, vaginální čípky, nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přerušte léčbu, pokud zpozorujete místní podráždění, zarudnutí nebo otok.

Jod se může z pochvy vstřebávat a při dlouhodobém používání může nepříznivě ovlivnit činnost štítné žlázy.

Čípky ničí spermie, a proto se jejich používání nedoporučuje, pokud plánujete těhotenství.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Betadine uchovávat.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Betadine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

6. Další informace.

Co přípravek Betadine, vaginální čípky, obsahuje
Léčivá látka: povidonum iodinatum 200 mg v jednom vaginálním čípku.
Pomocná látka: makrogol 1000.

Jak přípravek Betadine, vaginální čípky, vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: čípek torpédovitého tvaru, homogenní, červenohnědé barvy, charakteristického zápachu po jodu. Čípek je přibližně 33 mm dlouhý a má maximální průměr asi 12 mm.
Druh obalu a velikost balení: bílá PVC fólie, papírová krabička; 14 vaginálních čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články