Almiral gel – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

ALMIRAL GEL

(Diclofenacum diethylaminum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ALMIRAL GEL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá

ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém gelovém základu.

ALMIRAL GEL potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu).

Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku), syndromu rameno-ruka a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu).

Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě revmatizmu, např. u osteoartrózy periferních kloubů a páteře (úbytek kloubních chrupavek).

ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou koncentraci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat

Nepoužívejte ALMIRAL GEL

  • jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku ALMIRAL GEL
  • jestliže jste někdy měl/a záchvaty astmatu, kopřivky, nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ALMIRAL GEL je zapotřebí
V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (nežádoucí reakce zasahující celý organizmus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).

ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění).

Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku ALMIRAL GEL s jídlem a pitím
Vstřebávání látky není současným příjmem potravy ovlivněno.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte ALMIRAL GEL, pokud jste těhotná.

ALMIRAL GEL by během kojení neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů je nepravděpodobný.

Důležité informace o některých složkách ALMIRAL GELU
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné, místní kožní podráždění.

3. Jak se ALMIRAL GEL používá

Vždy používejte ALMIRAL GEL přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Při revmatických onemocněních se dávkování řídí doporučením lékaře.

Obvyklé dávkování je toto:

Dospělí a mladiství od 12 let
ALMIRAL GEL se aplikuje na kůži 3-4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2-4 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.
Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě gel déle než dva týdny. Při používání přípravku bez
doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje.

Děti
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12-ti let.

Staří pacienti
Mohou být používány dávky obvyklé pro dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL , než jste měl(a)
Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL
Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas následující dávky, vynechte zapomentou dávku a použijte další dávku v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla léčba zahájena.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i ALMIRAL GEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka, ekzém, erytém (červené zbarvení kůže způsobeném rozšířením cév), dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy – zánětlivé onemocnění kůže).

Vzácně nebo velmi vzácně se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky jako astma, bulózní dermatitida
(puchýře), fotosenzitivní reakce (reakce na světlo), pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky),
hypersenzitivita (přecitlivělost) a angioneurotický edém (otok, který může vyvolat život ohrožující komplikace). Chcete-li být o nich informování, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka.

5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30oC.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co ALMIRAL GEL obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg v 1 g gelu (1% gel).

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykolmonomethylether,
silice máty peprné a čištěná voda.

Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení
Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu.

Balení
Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička

Kelímek: PVC kelímek, krabička

Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Výrobce
Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články