Zajímavost: Jak se likvidují léky?« Zpět na seznam otázek

Dnes jsem nesla do lékárny nějaké léky, které byly prošlé. Napadlo mě, jak se vlastně likvidují? Co s nimi dělají? Děkuji.

Zeptal se na 24 ledna, 2023 13:01
1

Existuje několik způsobů, jak likvidovat léky.

Nejběžnější metodou je spalování, kdy se léky spálí při vysoké teplotě, aby se zničily jakékoliv nebezpečné látky.

Další metodou je chemická degradace, kdy se léky rozkládají pomocí chemických reakcí na neškodné sloučeniny.

Některé léky mohou být také likvidovány prostřednictvím biologické degradace, kdy se nechávají rozkládat pomocí mikroorganismů.

Likvidaci léků by vždy měly provádět oprávněné osoby nebo subjekty, jako jsou lékárny nebo zdravotnická zařízení. Je totiž důležité, aby byly při likvidaci léků dodržovány příslušné bezpečnostní a environmentální předpisy.

Odeslal Tým rehabilitace.info + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 24 ledna, 2023 13:04