RADA: Kolik vzduchu vydýchá člověk?« Zpět na seznam otázek

Jak je to přesně s dýcháním? Kolik vzduchu vydýchá člověk? Jak dlouho by třeba člověk vydržel v místnosti 3x3x3 metry, kdyby tam nebyl přívod vzduchu? Za jak dlouho by jeden člověk vzduch v takové místnosti vydýchal? Žaneta

Zeptal se na 8 července, 2024 09:25
1

To je trochu složitější, chce to trošku matematiky :)

Množství vzduchu, které člověk vydýchá, závisí na několika faktorech, jako je věk, pohlaví, fyzická kondice a aktivita. Existuje několik termínů a měření, které se používají k popisu různých aspektů dýchání:

1. Klidový objem dechu: Jedná se o množství vzduchu, které člověk vdechne a vydechne při normálním, klidném dýchání. U průměrného dospělého člověka je to přibližně 500 mililitrů (ml) na jeden dech.

Počet dechů za minutu: Jedná se o celkové množství vzduchu, které člověk vdechne nebo vydechne za jednu minutu. Vypočítá se jako klidový dechový objem násobený počtem dechů za minutu. Průměrný dospělý člověk má frekvenci dýchání přibližně 12-20 dechů za minutu. Pokud vezmeme průměrnou frekvenci 15 dechů za minutu a klidový dechový objem 500 ml, minutová ventilace je:

15 dechů/min x 500 ml/dech = 7500 ml/min = 7,5 litru/min

Pokud bychom chtěli spočítat množství vzduchu vydýchaného za celý den, použijeme minutovou ventilaci a vynásobíme ji počtem minut za den (1440 minut):

7,5 litru/min x 1440 min/den = 10 800 litrů/den

Takže průměrný dospělý člověk vydýchá přibližně 10 800 litrů vzduchu za den při klidném dýchání. Toto množství se může značně zvýšit při fyzické aktivitě nebo stresu, kdy se dechová frekvence i dechový objem zvyšují.

A s tou místností je to takto:
– Objem místnosti je tedy: 3x3x3 = 27 metrů krychlových
– Vzhledem k tomu, že 1 m³ vzduchu se rovná přibližně 1000 litrům, je objem místnosti 27 000 litrů.
– Atmosférický vzduch obsahuje přibližně 21% kyslíku, tedy Objem kyslíku v místnosti: 27000 litrů x 0,21 = 5670 litrů kyslíku
– Člověk spotřebuje přibližně 4-5% kyslíku z každého dechu. 7,5 litru/min x 0,05 = 0,375 litrů kyslíku ​/ min ​
– Délka, po kterou bude kyslík v místnosti stačit: 5670 litrů ÷ 0,375 litrů kyslíku/min = 15120 minut

Kromě spotřeby kyslíku je důležité zohlednit i akumulaci oxidu uhličitého (CO₂), který se v uzavřeném prostoru hromadí a může být toxický.
Bezpečná koncentrace CO₂ je pod 0,1%. Koncentrace nad 5% může být životu nebezpečná. K akumulaci CO₂ dochází rychleji než ke spotřebě kyslíku, takže faktická doba, kdy je místnost obyvatelná, bude kratší.

V místnosti o objemu 27 m³ s jedním člověkem by teoreticky mohl kyslík vydržet přibližně 10,5 dne. Ve skutečnosti však hromadění oxidu uhličitého zkrátí dobu, po kterou bude místnost obyvatelná, pravděpodobně na několik dnů, v závislosti na úrovni větrání a dalších faktorech.

Odeslal Daniel Borník + Mudr. Radim Poslepek
Odpověděl 8 července, 2024 09:42