Kategorie článků: Rehabilitace

Progresivní cvičení dle de Lorma 4.88/5 (8)

Jedná se o izotonické koncentrické cvičení proti submaximálnímu až maximálnímu odporu. Velikost tohoto odporu se určí jako maximální zatížení, kterého je svalová skupina schopna 10x za sebou zvednout a nebo jako maximální odpor nastavený na dynamometru (siloměru), který svalová skupina ...
Číst více...

Totální endoprotéza kolenního kloubu – rehabilitace 4.92/5 (12)

Při totální endoprotéze kolenního kloubu (TEP KOK) se nahrazuje stehenní a holenní část kolenního kloubu. V případě těžké destrukce kloubní plochy pately může být část jejího povrchu seřezaná a pokrytá polyetylénem. Totální endoprotéza kolenního kloubu a předoperační příprava Zahrnuje léčebnou ...
Číst více...

Totální endoprotéza kyčelního kloubu – rehabilitace 4.92/5 (12)

Při destrukci kyčelního kloubu (z jakékoliv příčiny) se indikuje implantace totální endoprotézy (TEP). Při implantaci TEP kyčelního kloubu se nahrazují oba dva kloubní komponenty – hlavice i acetabulum (jamka). Indikace totální endoprotézy kyčelního kloubu coxartróza, fraktury krčku fem., další úrazy ...
Číst více...

Kineziotaping – co to je a jak vám může pomoci? 4.94/5 (17)

Pro některé dobře známá rehabilitační metoda, no pro některé úplná novinka. Podívejme se spolu na to, co pro nás vymysleli japonští odborníci. Co je to kineziotaping či tejpování Kineziotaping (tejpování) nebo také lepení různobarevnými páskami, které můžete vidět nejen u ...
Číst více...

Bipedální stoj a jeho charakteristika Zatím bez hodnocení.

Postoj je názor nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou. Postoje jsou důležitou složkou komunikace. Bipedální je jakákoliv postava jejíž přirozený postoj je na dvou končetinách. Poloha ve vzpřímeném stoji Ve vzpřímené poloze se aktivuje nejen ...
Číst více...

Rehabilitace po náhradě LCA (předního zkříženého vazu) 4.67/5 (6)

Ligamentum cruciatum anterius Ligamentum cruciatum anterius začíná na polokruhovitém políčku v oblasti dorzální části mediálního plochy zevního kondylu femuru. Tento vaz směřuje ventrálně, šikmo dolů a navnitř. Upíná se do area intercendylaris anterior. Rozlišujeme anteromediální a posterolaterální část. Tato část je ...
Číst více...

Motorické učení: Aplikace principů do dětské rehabilitace 4.89/5 (9)

Stále více fyzioterapeutů uznává efektivní trénink motorických funkcí dětí. Dítě potřebuje být aktivním studentem v řešení problému, v plnění specifických úkolů, které jej omezují. Tyto účelově-orientované přístupy se stávají převládajícím typem léčby v terapii dospělých. Důležitým rozdílem u dětí s ...
Číst více...

Hernie meziobratlového disku (výhřez ploténky) 4.92/5 (12)

ong>Patogeneze degenerace intervertebrálního disku má řadu biologických i mechanických aspektů. Z biologických se jedná o přirozený proces stárnutí, z mechanických jde o přetěžování např. pravidelné zvedání těžkých břemen, opakované expozice vibracím, dlouhodobé sezení, nedostatečná stabilita, vlivy prostředí, vliv stresu a ...
Číst více...

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) – příznaky, příčiny, léčba, rehabilitace 4.8/5 (5)

Cévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována jako rychle se rozvíjející příznaky ložiskové poruchy funkce mozku trvající více než 24 hodin nebo vedoucí k úmrtí, které nemají jinou zjevnou příčinu než cévní onemocnění mozku. To je definice dle WHO. Jaké jsou ...
Číst více...

Relaxace v rehabilitaci je důležitá 4.88/5 (8)

Relaxace je nedílnou součástí reedukace pohybu. Pomalé a plynulé provádění pohybu nás přiměje více pohyb prožít a lépe ovládat svalové napětí. Relaxace tedy tvoří základní celek společně se samotným aktivním pohybem. Velmi dobře působí proti úzkosti, ztuhlosti a povrchovému dýchání. ...
Číst více...

Vyšetření stoje – základní vyšetření stability stoje 5/5 (7)

Vzpřímené držení těla je nejcharakterističtějším znakem člověka. Ve stoji je aktivní posturální muskulatura nejen trupová, ale i pletence pánevního a dolních končetin. U oporné báze platí zkušeností získaný poznatek, že čím širší opornou bázi člověk preferuje, tím obtížněji udržuje stoj. ...
Číst více...

Kinezioterapie – kdy může pomáhat? 4.88/5 (8)

Co je to vlastně kinezioterapie? Jde o vědecky podloženou cvičební metodu, sloužící ke zvýšení fyzické kondice, tedy síly, vytrvalosti a ohebnosti pacienta. Začala se využívat během druhé světové války – pomáhala vojákům uzdravit jejich zranění a rychleji se vrátit ke ...
Číst více...
Souhlasím
Tato stránka používá „cookies“ k dodávání služeb v souladu s dohodou. Podmínky pro ukládání „cookies“ nebo pro přístup k nim můžete nastavit ve svém prohlížeči. Více informací.